zondag 14 mei 2017

Avondmaal met dank aan Debrecen

Zondagochtend 14 mei 2017
Dominee Jaap Overeem geeft de kinderen uitleg over de Hongaarse avondmaalbeker


Bijzondere dienst
Vanmorgen komen we als Protestantse Gemeente van Stiens zoals te doen gebruikelijk op de zondagochtend bijeen, vanmorgen in De Hege Stins. Dominee Jaap Overeem is vandaag onze voorganger in deze ochtendkerkdienst.
Zoals zo vaak in onze ochtendkerkdiensten gebeuren er ook vanmorgen weer allerlei mooie dingen, zoals gemeentezang bij orgel en met begeleiding op vleugel, een gelegenheidskoortje van mannen uit onze gemeente die vanaf de verdieping bij het orgel een prachtig meerstemmig lied zingt, en we mogen vanmorgen ook weer het periodieke Avondmaal vieren met brood & wijn.

Broeders & zusters
Daarnaast wil ik graag één bijzonderheid uit deze kerkdienst lichten, die te maken heeft met het bezoek dat acht gemeenteleden van onze kerkelijke gemeente van 27 april tot en met 2 mei 2017 hebben gebracht aan onze zustergemeente in het Hongaarse Debrecen.
De groep van jong en oud, die bestaat uit Suzanna, Marijke, dominee Jaap, Ronald, Geja, Hille, Hanneke en Tom wil vanmorgen tijdens en na de kerkdienst graag iets van hun bijzondere ervaring met ons als gemeente delen. We luisteren naar hun verhalen en bekijken daarbij de meegenomen foto's op het beamerscherm.

Wat staat er op die Hongaarse avondmaalsbeker?
Voordat de kinderen naar de Kindernevendienst gaan, komen ze op het liturgisch centrum bijeen aan de avondmaalstafel. Dominee Overeem vertelt de kinderen dat de Hongaarse schaal die onze gemeente al eerder van onze Hongaarse zustergemeente kreeg, tijdens het recente relatiebezoek is uitgebreid met een mooie aardewerk avondmaalsbeker, die in Hongarije speciaal voor onze Protestantse Gemeente te Stiens is gemaakt en daar van bijpassende tekst is voorzien.
De kinderen proberen de Engelstalige bijbeltekst te ontcijferen en luisteren aandachtig naar het verhaal van dit Hongaarse geschenk, dat we straks tijdens de avondmaalsviering in gebruik zullen nemen.

De Hongaarse avondmaalkelk bij de zilveren wijnkan
Hongaars-Nederlandse gemeenschap vieren
Als de kinderen tijdens de diaconale collecte voor onze Hongaarse zustergemeente weer terug komen uit de Kindernevendienst, wordt ook de avondmaalstafel in gereedheid gebracht door het team van kerkenraadsleden. Bij aanvang van het avondmaal ligt het avondmaalbrood op de Hongaarse schaal en wordt wijn geschonken in de Hongaarse avondmaalkelk, en tijdens het avondmaal wordt het brood uitgedeeld vanaf deze schaal en wordt uit de bijzondere avondmaalbeker wijn gedronken, met dank aan onze Hongaarse zustergemeente in Debrecen met wie wij de gemeenschap der heiligen vieren met brood en wijn.

Geen opmerkingen: