dinsdag 30 mei 2017

Bestuursvergadering van Stifting Nijkleaster te Jorwert

Dinsdagavond 16 mei 2017
Veldboeket in de Radboudkerk van Jorwert

Vieren in stilte

In de Sint-Radboudkerk van Jorwert komen we vanavond als bestuur van de Stifting Nijkleaster bijeen voor de maandelijkse bestuursvergadering. Omdat onze voorzitter Henk Kroes gisteren als pelgrim is gearriveerd op Cap Finisterre aan het eind van de Spaanse Camino, en er derhalve vanavond niet bij kan zijn, zit ik als vice-voorzitter deze bestuursbijeenkomst voor.
We beginnen vóór aanvang van het zakelijke deel met de gebruikelijke korte viering in het koor van de Jorwerter dorpskerk, en daarna gaan we voor de vergadering naar De Ferdjipping boven in de voorkerk van de Sint-Radboudkerk, waarin Nijkleaster is gevestigd.

Zakelijk deel
In het eerste deel van de bestuursvergadering staat het documenteren en archiveren van allerhande documenten van Nijkleaster centraal, Een Fries archiveringsbureau verzorgt een presentatie over archiveren binnen kloosters.
Daarna bespreken we een aantal zaken die tot ons komen vanuit de Kleasterried, zoals: het Nijkleaster Pinksterpaad van 5 juni 2017, het Nijkleasterprogramma van volgend seizoen 2017-2018, het pianoconcert van Wiebe Kaspers dat we op 21 juni 2017 hier in de kerk organiseren, en contacten met relaties van Nijkleaster.
Daarna besteden we aandacht aan het Jaarverslag 2016 en de Jaarrekening 2016 van Stifting Nijkleaster.
En aan het eind van de vergadering komen nog zaken aan bod zoals de beoogde toekomstige huisvesting en de ontwikkelingen inzake het vormen van een kloostergemeenschap in Nijkleaster.  

Geen opmerkingen: