dinsdag 18 april 2017

The Passion 2017 in Leeuwarden

Witte Donderdag 13 april 2017 
Elske DeWall speelt Maria in The Passion 2017 in LeeuwardenZevende Passion in Fryslân

Evenals in de zes voorgaande jaren, wordt Nederland ook dit jaar getrakteerd op The Passion, het grote muziek-evenement, handelend over de laatste uren van het leven, lijden en sterven van Jezus Christus, de Zoon van God, Dit jaar dus voor de zevende maal The Passion op de Witte Donderdag in de Veertigdagentijd, als eigentijdse voorbereiding op het komende Paasfeest van komende Paaszondag.
Na Gouda, Rotterdam, Den Haag, Groningen, Enschede en Amersfoort is dit jaar de Friese hoofdstad Leeuwarden verblijd met de uitvoering van The Passion 2017. De uitvoering vindt plaats op het Wilhelminaplein in de Leeuwarder binnenstad.
It pasjeferhaal neffens Mattéus fan Fryske jongerein
Aan het eind van de middag wandel ik door de straten van de Leeuwarder binnenstad. Aan de mensen om je heen in de winkelstraten kun je wel merken dat er iets bijzonders ophanden is. Kleine groepjes mensen slenteren langs de winkels van de binnenstad en hier en daar kun je horen dat men onderwijl in afwachting is van The Passion, die vanavond om 20.30 uur aanvangt op het binnenstadsplein.
Bij de Nieuwstad word ik aangesproken door twee jongedames, die mij vragen of ik ook een bijbelboekje van hen wil aannemen. Ja graag, want dit is het passieverhaal naar het evangelie van Mattëus in de Nederlandstalige versie van de Bijbel in Gewone Taal, en op de tegenoverliggende bladzijden in de Friestalige versie, in de vertaling van leerlingen van de Christelijke Scholengemeenschap Liudger te Burgum, met dank aan de Friese predikant Liuwe Westra, die zorgdroeg voor de kwaliteit van deze bijzondere Friese bijbeltekst.
Als bestuurslid van het Nederlands Bijbelgenootschap, en vooral ook als liefhebber van het evangelie in moedertaal, neem ik graag zo'n waarde(n)vol Nederlands-Fries bijbelboekje aan van deze vrijwilligers, die vertellen dat zij jongeren zijn van de Vrije Baptisten Gemeente De Wijngaard te Leeuwarden.
Jongeren delen de 'Bibel yn Gewoan Frysk' uit in de binnenstad van Leeuwarden

Kruiswegstatie in de Doopsgezinde kerk
Ik neem afscheid van deze enthousiaste vrijwilligers en komt op de Wirdumerdijk langs de Doopsgezinde Kerk. Een bord attendeert voorbijgangers op de tentoonstelling in deze kerk. In de kerk wandel ik langs de kerkmuren, waar een expositie hangt van amateurkunstenaars, aan wie is gevraagd om vanuit hun persoonlijke invalshoek hun versie van een deel van het lijdensverhaal van Jezus in een statie uit te beelden.
Lijden
Eén van de veertien schilderijen beeldt de lijdensweg van Jezus uit, op weg naar de kruisiging, als liep Jezus voor het gerechtshof van Leeuwarden langs over het Wilhelminaplein, waar nu het grote podium van The Passion staat.

Sterven
Een minstens zo indringend beeld is het schilderij dat de kruisiging van Jezus verbeeldt.
Ik spreek enkele bezoekers van deze kerk en tentoonstelling, en hoor dat deze indringende beeltenissen hun uitwerking niet missen. Hier en nu wordt het lijden en sterven in statische beelden verbeeld, en vanavond zal in het multimedia-evenement The Passion die lijdensweg op heel andere wijze evenzoveel impact hebben op wie er vanavond bij zijn op het plein en wie de televisiebeelden vanavond live op de buis thuis gaat bekijken en beleven.

Relatieontvangst van EO en KRO-NCRV
En weer wandel ik door, langs het Wilhelminaplein naar Restaurant De burgemeenster van Napels aan het Ruiterskwartier. Hier komen we voorafgaand aan The Passion bijeen tijdens de zogenoemde Relatieontvangst, een bijeenkomst van de Evangelische Omroep en KRO-NCRV, waarbij genodigden van de diverse mee-organiserende instanties elkaar alvast ontmoeten, als voorbereiding op de uitvoering van The Passion, waar ik als bestuurslid van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) ook bij ben, omdat wij als NBG ook partner zijn in de productie van The Passion.
Binnen worden we met speeches welkom geheten door Arjan Lock (programmamaker en omroepbestuurder) van de EO, Yvonne de Haan (zakelijk directeur) van de KRO-NCRV, en Ferd Crone, burgemeester van de gemeente Leeuwarden. Ook de provincie Fryslân is goed vertegenwoordigd, met onder ander onze nieuwe commissaris van de koning Arno Brok, en de Friese gedeputeerden Sietske Poepjes en Sander de Rouwe. Ook de gemeente en de provincie hebben een belangrijk aandeel in het welslagen van The Passion 2017 in Leeuwarden.

Ferd Crone, Arjan Lock en Yvonne de Haan verwelkomen alle relaties
Processie en plein
En dan rond 19.00 uur begeven we ons allen naar het Wilhelminaplein om aan te sluiten bij al die mensen op het plein. Later blijkt dat er ongeveer 12.000 mensen The Passion op het plein hebben bijgewoond. meer dan 650 mensen lopen mee in de processie door de stad richting Wilhelminaplein. Dragers brengen het 220 kilo wegende zes meter lange witte kruis vanuit het Cambuur-stadion naar het Wilhelminaplein. Een crew van zo'n 350 medewerkers zorgt ervoor dat de uitvoering en de uitzending van The Passion 2017 een groot succes wordt.

12.000 kijkers op het Wilhelminaplein van Leeuwarden
Passieverhaal met populaire muziek
The Passion 2017 kent een een sterke bezetting, met onder andere Dwight Dissels als Jezus, Elske DeWall als Maria, Roel van Velzen als Petrus, Omri Tindal als Judas, Johnny Kraaijkamp als Pilatus, Piet Paulusma als broodverkoper, Kefah Allush als reporter, en Remco Veldhuis als verteller.
Om het verhaal, de betekenis en de boodschap van het paasevangelie duidelijk te maken, worden de volgende muzieknummers ingezet:
1. Beter;
Zonder al die goede artiesten en overige medewerkers tekort te (willen) doen, mag wel worden gesteld dat het dit jaar vooral ook de Friese zangeres Elske DeWall als Maria is geweest die de show stal, vanwege haar bijzondere uitstraling tijdens haar optredens, en uiteraard ook vanwege het feit dat Elske als Maria prachtige songs zong, deels in de Friese taal, de moedertaal van velen op het plein. Elske bracht hier vanavond een deel van het lijdensverhaal van 'de ynleave soan fan jo en ús Heit, yn de taal fan jo en ús mem'.


Geen opmerkingen: