zaterdag 15 april 2017

Proefvisitatie van Logistiek en Economie in Emmen

Donderdag 6 april 2017
Debriefing-sessie tijdens de proefvisitatie op het Emmtec-terrein van EmmenZelfevaluatie
Zoals alle opleidingen van Stenden Hogeschool laten ook het Associate degree-programma en de HBO-bachelor-opleiding Logistiek en Economie zich (dit kalenderjaar) keuren door een onafhankelijk visitatiepanel van gezaghebbende experts, teneinde voor de komende jaren het kwaliteitskeurmerk van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) te verdienen.
Voordat het zover is, schreven de vertegenwoordigers van deze twee aan elkaar verwante opleidingstrajecten een zogenoemde 'Kritische Reflectie', waarin ze een zelfevaluatie beschrijven op grond van de vier standaarden, die gelden voor de opleidingsaccreditatie van de NVAO.

Proefvisitatie
Nu dit zelfevaluatierapport met alle onderliggende documentatie inmiddels in vergevorderd stadium is, gaan we binnen Stenden verifiëren of alle beschikbare gegevens volstaan om de officiële visitatie van de beide onderwijsprogramma's plaats te laten vinden. Daartoe organiseren we dan altijd een zogenoemde proefvisitatie, die je kunt beschouwen als een soort generale repetitie, in de vorm zoals we die ook hanteren bij de visitatie die enkele maanden later plaatsvindt.

Logistiek en Economie
Vanmorgen beginnen we in onze Stenden Hogeschoolvestiging in Emmen met deze proefvisitatie. Eerst wordt een proefvisitatiepanel door het managementteam van Logistiek en Economie ontvangen. Voorafgaand aan de proefvisitatie verzorg ik een briefing voor dit audit team, dat uit medewerkers en een student van Stenden Hogeschool bestaat, aangevuld met een werkveldadviesraadslid van deze opleidingen.
Na mijn briefing gaat het proefvisitatieteam de in de proefvisitatiekamer gedeponeerde opleidingsdocumenten bestuderen, zulks ter voorbereiding op de panelgesprekken die later vandaag zullen gaan plaatsvinden.

Showcase extern en intern
Om 10.45 uur vertrekken we naar het Emmtec Industry & Businesspark van Emmen, waar de studenten van deze twee opleidingen tijdens een praktijkdeel van hun studie werkend leren.
Studenten en docenten verzorgen hier voor het proefvisitatiepanel een presentatie over Green Logistic en over over Supply Chain Innovation Change, gevolgd door een rondleiding over het deel van het Emmtec-terrein waar onze studenten een deel van hun studie doorbrengen.
Alle auditgesprekken worden door ons per groep voorbereid in een briefing-sessie, waarna het panelgesprek plaatsvindt, dat tenslotte wordt afgesloten met een korte terugkoppeling tijdens een debriefing-sessie.
Nadat we weer zijn teruggekeerd naar ons hogeschoolgebouw, verzorgen enkele vertegenwoordigers van de opleiding een interne rondleiding langs het Ecomlab, bij IStudy en bij Kennispoort.

Gesprekken om te beoordelen en door te ontwikkelen
Daarna vinden er diverse panelgesprekken plaats, zoals met Docenten / Assessoren / Curriculumcommissie, met de Examencommissie / Opleidingscommissie / Werkveldadviesraad, en met de leden van het Managementteam.
Alle verkregen informatie wordt dan door het proefvisitatiepanel geanalyseerd en beoordeeld, waarna het managementteam eerst een spiegel voor wordt gehouden van de resultaten van deze audit, waarna het proefvisitatiepanel aan het eind van de middag een terugkoppeling geeft aan alle betrokkenen van deze proefvisitatie, waarin het auditteam haar auditbevindingen van vandaag terugkoppelt.
Deze plenaire sessie wordt tenslotte nog gevolgd door een zogenoemd ontwikkelgesprek, waarin het proefvisitatiepanel met een representatieve vertegenwoordiging van de opleiding en hogeschool nog in gesprek gaat over de items waarop deze beide programma's zich in de komende jaren verder zouden kunnen doorontwikkelen. Tegen 20.00 uur wordt deze geslaagde proefvisitatiedag afgesloten.

Geen opmerkingen: