zaterdag 15 april 2017

Kennis Maken Dag van NHL & Stenden in Groningen

Vrijdag 7 april 2017
De beide voorzitters van de Colleges van Bestuur tijdens de Kennis Maken Dag

Wereldwijze innovatie voor NHL Stenden
Al vele jaren organiseert Stenden Hogeschool een zogenoemde Samenscholingsdag. Met het oog op de beoogde fusie tussen NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool wordt deze dag inmiddels voor medewerkers van beide hogescholen georganiseerd en is de naam veranderd in 'Kennis Maken Dag'.
Vanuit alle hogeschoolvestigingen rijden we vanmorgen met bussen naar Martini Plaza in Groningen, waar vandaag een gevarieerd programma wordt aangeboden.
Het thema van vandaag is: 'Wereldwijze innovatie'.
We komen vandaag met zo'n 800 collega's bijeen om te luisteren naar sprekers, om deel te nemen aan een workshop en om tijdens de overige activiteiten elkaar nog beter te leren kennen en elkaar te inspireren als collega's van beide hogescholen.

Bestuurstafel
Om 10:00 uur begint de Kennis Maken Dag in de grote theaterzaal van Martini Plaza.
De beide voorzitters van de twee colleges van bestuur van beide hogescholen worden uitgenodigd op het podium, waar Leendert Klaassen en Willem Smink met de drie presentatoren van vandaag in gesprek gaan over onder andere de fusievoorbereidingen.
Willem Smink: "We gaan de beste hogeschool van het noorden worden."
Vanuit de zaal wordt gevraagd of de nieuwe bestuursvoorzitter wellicht een vrouw is? Antwoord: Ja, de Raad van Toezicht is daar op gericht. We gaan eerst samen aan het werk met de tijdelijke hogeschoolnaam 'NHL Stenden', en als de nieuwe hogeschool vorm en kleur heeft gekregen, zal de nieuwe hogeschool haar nieuwe naam krijgen.
Op de vraag waar Stenden haar volgende buitenlandse sites wil openen, noemt Leendert Klaassen: "China en Latijns-Amerika" als beoogde optie. We kijken naar een filmpje van Stenden over de interculturele ervaring die studenten en medewerkers binnen en buiten Stenden opdoen.
Daarna passeren in het plenaire ochtendprogramma enkele sprekers de revue:

Milan van der Meulen
Duurzaamheid & klimaatverandering
Eerste spreker is een oud-student van onze hogeschool, Milan van der Meulen, die ons als visiegeoriënteerd ondernemer gaat inspireren als Climate Reality Leader.
Milan van der Meulen:

  • "Het is de politieke wil die essentieel is."
  • "Onderwijs kan de verbindende schakel zijn tussen de oude en de jonge generatie, om de actuele situatie met visie te veranderen."

Rianne Valkenburg
Smart lighting & smart cities
Tweede spreekster is Rianne Valkenburg, oprichter en value producer van LightHouse/expertise in smart lighting & smart cities.
Rianne Valkenburg:

  • "Als we smart cities vol hangen met sensoren en die koppelen aan het internet, dan kunnen we er meer mee doen qua leefbaarheid."
  • "We moeten ons meer pro-actief opstellen om mee te denken welke kant we opgaan."

Ben Vloon
Customer Experience Design
Derde spreker is Ben Vloon, ook gastdocent bij NHL en bij Stenden, vandaag sprekend over spraakmakende klantervaring, waarbij hij - gebaseerd op Customer Experience Design - onderscheidende klantervaringen wil vertalen vanuit het klantperspectief.
Ben Vloon:

  • "Beloven is beleven".
  • "Geen angst, NHL Stenden, Succes!"

Koude douche in plaats van hartverwarmende gastvrijheid
Vierde spreker is Luc van Bussel, auteur van een boek over gastgevers in geluk, die al bij aanvang van zijn toespraak met zijn uitspraak van 'Als het geloof in de samenleving weg zou zijn, hadden we het grootste probleem van de wereld wel opgelost', mijns inziens zo onverantwoord en onnodig kwetsend is voor zijn publiek van vandaag, dat voor een groot deel afkomstig is uit een van origine christelijke hogeschool, en voor wie religie en geloof een essentieel deel van hun (samen)leven en (samen)werken is, dat ik me als toeschouwer in de zaal direct al afvraag waarom deze spreker met een zo denigrerende opmerking jegens gelovigen nog geloofwaardig kan spreken over hospitality in een digitale samenleving, waarvan je als gast toch een hartverwarmende gastvrijheid hoopt te ervaren.

Boswachter Arjan Postma met zijn hond op het podium
Stuur die gekke mier niet weg
Maar gelukkig komt daarna als wel inspirerende spreker boswachter Arjan Postma het podium op, en niet alleen, maar gezellig vergezeld door zijn hondje.
Postma houdt in zijn betoog rekening met het functioneren van medewerkers op de werkvloer, daarbij uitgaande van biologische regels in de natuur.
Aan de hand van hoe mieren zich organiseren, waarschuwt hij ons om vooral die ene gekke mier niet weg te sturen. Managers moeten trendsetter zijn.
Vrouwen in de overgang zijn slijtagegevoelig, zo vertelt hij, maar als ze eenmaal die transitiefase door zijn, moet je ze vooral wel in directie en management inzetten.
En voor het reorganiseren in het kader van onze beoogde fusie waarschuwt hij aan de hand van een boom met zijn takken, dat je vooral moet weten waar je precies moet zagen als je een tak van de boom wilt verwijderen.
En ondertussen loopt zijn hondje vrolijk rond over het hele podium, ondewijl af en toe op de rand van de bühne ver de zaal in turend. Beiden hebben goed contact met de zaal, en welverdiende aandacht.

Fotografie-workshop
Workshops
Na de lunch wordt doorgestart met een plenaire Energizer. Van al die honderden collega's wordt onder andere één grote groepsfoto gemaakt.
Daarna gaan we in workshops uiteen, met items zoals: Film, Fotografie, Muziek, Storytelling, Filosofie. Theater, Dans en Beeldende kunst.
Twee uren lang zijn we in grote en kleine subgroepen aan het werk om met zijn honderden een bijdrage te leveren aan het Showtime-programma dat aan het eind van de middag op het programma staat.
Van 16:30-18:00 uur gaan alle workshop-groepen iets van hun resultaten presenteren op het podium in de grote theaterzaal.

Improvisatie bij een Still
Podiumsuccessen
Dat wordt een podiumsucces voor velen, want in die anderhalf uur passeert een groot aantal podiumkunsten met een hoog entertainment-gehalte.
We luisteren naar een koor dat samen met een band optreedt, We luisteren naar de resultaten van de filosofie-workshop, en kijken naar een dansvoorstelling in meerdere delen. Enkele fotografen zetten ons allen in de zaal collectief flitsend op de foto, en andere collega's schromen niet om met enkele korte sketches improvisatietheater te presenteren. En we genieten ook nog van een tweede hogeschoolband, waarbij enkele muzikanten ook nog een vocale en een instrumentele solo vertolken.
De toeschouwers in de zaal blijven enthousiast, en bedanken alle optredens met een hartelijk applaus.
Aan het eind van de show komt ook nog een comedian voorbij met onder andere enkele bespiegelingen op deze dag.
Na deze show sluit collegelid Klaas-Wybo van der Hoek met dank aan allen het plenaire programma af, en is er in de hal van Martini Plaza volop tijd en ruimte om nog met elkaar na te praten en te genieten van het als voortreffelijk ervaren avondeten, alvorens de bussen rond 20:30 uur weer huiswaarts keren, terug naar de locaties vanwaar de collega's vanmorgen zijn gekomen.

Elk optreden een succes, met daverend applaus als dankGeen opmerkingen: