maandag 16 januari 2017

Nieuwjaarsbijeenkomst 2017 van Nijkleaster

Zondag 15 januari 2017
Het dubbelkwartet van Hindrik van der Meer zingt voor de NijkleastelingenVrijwilligersbijeenkomst
Als stichtingsbestuur van Nijkleaster hebben we voor vanmiddag alle vrijwillige medewerkers van Nijkleaster uitgenodigd voor de nieuwjaarsbijeenkomst in de Sint-Radboudkerk van Nijkleaster in Jorwert.
Zo'n zestig belangstellenden hebben zich opgegeven, dus als om 15.30 uur het middagprogramma aanvangt onder leiding van medebestuurslid Sietske Visser is de kerkzaal behoorlijk gevuld.
Sietske heet alle aanwezigen hartelijk welkom en zorgt ervoor dat alle aanwezigen zich in de afzonderlijke medewerkersgroepen aan elkaar voorstellen.
We prijzen ons allen gelukkig met de grote schare vrijwilligers, die zich dag in dag uit met passie inzetten om van Nijkleaster een zingevende plek van 'Stilte, Bezinning en Verbinding' te maken.
Voordat we verder gaan met het programma trakteert onze kleasterpianist Hindrik van der Meer ons allen met het prachtige lied 'Lit ús in hûs van stilte bouwe', zo mooi gezongen door het dubbelkwartet onder leiding van Hindrik van der Meer,

Terugblik op 2016
Daarna volgt een presentatie van de Nijkleaster-pionierspredikant Hinne Wagenaar, over een groot aantal activiteiten die in het afgelopen jaar binnen Nijkleaster zijn ontplooid, waar zoveel kleasterlingen en 1280 gasten zoveel goeds met elkaar hebben beleefd.
Hinne Wagenaar vertelt onder andere over:

 • De Kleasterkuiers die elke woensdag worden gehouden;
 • De Kleastersneonen en Kleastersneinen die elke maand in één weekend plaatsvinden;
 • De programma's op maat, 22 maal georganiseerd, voor 385 gasten.
 • De tien groepen eindexamenkandidaten van HAVO-5 en VWO-6 van Christelijke Scholengemeenschap Comenius;
 • Het ROC Friese Poort, die zich kwam oriënteren voor toekomstige activiteiten in Nijkleaster; 
 • De groep internationale studenten van de Rijkuniversiteit Groningen die elk jaar op werkbezoek komt rond het thema meertaligheid;
 • Het programma 'Vasten & Vieren' dat in samenwerking met de protestantse gemeenten Westerwert en Mantgum wordt georganiseerd;
 • De presentaties van CD en boeken in Nijkleaster;
 • Het toneelstuk 'Skûlje yn Jorwert' dat in de Sint-Radboudkerk - ook voor alle Nijkleasterlingen - werd uitgevoerd;
 • Het kloosterweekend van het bestuur en de Kleasterried dat we samen hadden in De Spil;
 • De veelbezochte en succesvolle tentoonstelling van het werk van Jentsje Popma;
 • Alle persmomenten van radio, televisie en van de schrijvende pers;
 • De eerste stappen die zijn gezet om te komen tot een kloostergemeenschap van vaste bewoners.

Kortom, er viel ook in het afgelopen jaar weer veel te beleven, 'folle gjin genôch', ofwel, nog veel meer dan dit.

Vooruitzien naar 2017
Volgende spreker is bestuursvoorzitter Henk Kroes, die met ons de plannen voor het komende jaar en daarna doorloopt.
We zijn op zoek naar een lokale permanente kloosterlocatie, waarin we voor de toekomst vorm en inhoud kunnen geven aan onze drieslag van 'Kerk, Kroeg, Klooster', een plek waar een groep van zogenoemde 'kleasterlingen' vaste bewoners van Nijkleaster kunnen worden.
Momenteel lopen de gesprekken met onder andere provincie en gemeente om te onderzoeken en te bespreken op welke wijze we bijvoorbeeld een kloosterlocatie met aanvankelijk een agrarische bestemming zouden kunnen herbestemmen tot een bestemming met een zingevende maatschappelijke functie.
Daarbij vergeten we vooral niet de financiële component, want zodra er uitzicht is op een klooster in hout en steen op grond, komen er ook al vraagstukken naar boven met betrekking tot investeringen en exploitatie, en dan hoort daar ook onze zoektocht bij naar betrokken partijen - bijvoorbeeld omliggende kerkelijke gemeenten - die hun financiële participatie beloond willen zien met geestelijk rendement in plaats van (alleen maar) financieel gewin.
Financiële middelen zijn voor de realisatie wel van doorslaggevende betekenis, maar een zingevende betekenis maakt mensen gelukkiger.
Met deze punten, en ook hier weer veel meer dan dit, neemt Henk Kroes alle nauw betrokkenen mee op de weg die we komende maanden en jaren samen willen bewandelen om van Nijkleaster iets moois en vooral waarde(n)vol te maken.

Persona's maken ruimte voor God
Dan is er tijd voor een hapje, een drankje en voor een goed gesprek in informele setting. Na deze pauze volgt nog een heel mooi programmadeel, waarin Jelle Waringa samen met Annet Draaisma en Sietske Visser een verhaal vertellen, waarin zij als 'persona's' in Nijkleaster wonen, werken en op bezoek zijn, op indrukwekkende wijze geschreven door Jelle Waringa, en door dit drietal op fascinerende wijze gepresenteerd. Ademloos zitten de aanwezigen in de kerkzaal te luisteren naar de naar realiteit lonkende droombeelden van Nijkleaster, die hopelijk en toch zeker ooit werkelijkheid zullen worden?!
Jelle vertelt over zijn belevenissen als vaste bewoner van Nijkleaster: "De wezenlijke motivatie om hier te zijn: Ruimte maken voor God".
En Sietske - de 'kleastergast voor enkele dagen' - op reis naar Nijkleaster, mijmerend over: 'Nijkleaster, Fries, Magisch, Nieuw. Klooster'.
En dan die vrijwillige kleasterkracht Annet met: 'Ik wil me inzetten voor mensen die met elkaar begaan zijn; we maken hier ruimte voor mens-zijn'. 

"Ik geloof dat we hier een klus te klaren hebben,
samen, met God, 
Wij doen dit niet alleen.
Hier kunnen wij de randvoorwaarden scheppen voor een betekenisvol verblijf.
Dit zijn de momenten waarin de werkelijkheid wordt uitgetild boven het gewone."

2 opmerkingen:

Nijkleaster Jorwert zei

Hoi Wiep,
Dyn ferslach is foar mij in taalkundich feest, Dankewol.
It beskriuwt wat der bart en wêr't it wier oer giet.
Troch dyn ferslach bin ik der dochs bij.
Lieme Lautenbach

Wiep Koehoorn zei

Dag Lieme,
Spitich datsto der net by wêze koest, mar ik hie al fernommen dat dyn help yn de organisaasje al wol wurdearre wie. Dat tige tank foar dyn stipe om de middei ta in sokses te meitsjen, en ek hertlik tank foar dizze webreaksje. Moai dat wy sa ek ús oare frijwilligers noch meinimme kinne yn it nijpetear oer dizze tige slagge Nijjiersgearkomste foar alle Nijkleasterlingen.
Mei de groetnis fan
Wiep Koehoorn fan Stiens
snk17jan17