zondag 11 december 2016

Festival of Lessons & Carols 2016

Zondag 11 december 2016 
Festival of Lessons & Carols op de derde Zondag van Advent in StiensZondag Gaudete
Roze is de bepalende kleur op het liturgisch centrum van De Hege Stins in Stiens. Op deze derde Zondag van Advent passeren we de grens van de eerste en de tweede helft van deze Adventsperiode. Het nog prille licht van het aanstaande Kerstfeest breekt al door.
Een prachtige zondag om alvast vooruit te blikken op het Kerstfeest, dat elke dag dichterbij komt. Dat vieren we vanavond in De Hege Stins in een Gemeentedienst, die vandaag wordt georganiseerd door de Sweelinck Cantorij Stiens.

Magnificat
Vanavond staat de Sweelinck Cantorij onder leiding van gastdirigent Marcus Veenstra. Organist is Auke de Boer. Deze combinatie belooft weer een mooie Adventsviering, waar vanavond veel gemeenteleden van de Protestantse Gemeente van Stiens en ook de gasten van buiten onze gemeente volop van genieten.
Volgens Engelse traditie zingt het koor in de Adventstijd Carols, afgewisseld met lezingen en samenzang. Natuurlijk mag een “Magnificat” daarin niet ontbreken, en dat doet het ook niet, want we genieten vanavond van het Magnificat van Durante (1684–1755).

Hij is nabij, Immanuël
In processiegang, 'O kom, o kom Immanuël' zingend, komt de cantorij de kerkzaal binnen. De hoop is geboren, immers: 'Weest blij, o Israël, Hij is nabij, Immanuël!'
Met 'The Bidding Prayer' opent Joske deze viering als ouderling van dienst.
De eerste schriftlezing komt uit Genesis 12: 1-16: Abraham naar Kanaän.
Daarop antwoordt de Sweelinck Cantorij met 'Almighty and everlasting God' (van Orlando Gibbons): 'strek Uw rechterhand uit ....'.
De tweede schriftlezing daarna komt uit 2 Samuël 23: 1-5: Davids laatste woorden.
We zingen daarna in wisselzang 'Once in Royal David's city' (van C.F. Alexander).
Dan volgt de derde schriflezing, uit Micha 5: 1-3.
Friestalig beantwoorden we dat in samenzang met het lied 'Ferwachtsje no jim Heare'.

Thy Son shall be Emmanuel
Na de eerste drie bijbellezingen uit het Oude Testament zijn we dan aangekomen in het Nieuwe Testament, in Lucas 1: 26-38: Aankondiging van de geboorte van Jezus: '... aan Zijn koningschap zal geen einde komen.'
Daarop zingt de cantorij 'Gabriels message': '... thy Son shall be Emmanuel...' .
Een cantorijlid leest Lucas 1: 46-55.
En daarop volgt dan uiteraard het Magnificat, van Durante; 'Mijn ziel prijst en looft de Heer'.
Daarna luisteren we naar 'Carillon ou Cloches' van Jean-Francois Dandrieu, als orgelspel, verzorgd door organist Auke de Boer.
De zesde schriftlezing is uit Lucas 2: 1-7: De geboorte van Jezus.
Dan gaan we weer samen zingen: 'Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer'.
De volgende schriftlezing volgt daarop uit Lucas: 2: 8-14: '... vandaag is in de stad van David jullie Redder geboren'.
Hierop antwoordt de Sweelinck Cantorij met het welbekende 'God rest you merry gentlemen', een 'English traditional Carol', in een arrangement van David Willcocks.

Star with royal beauty bright
Voorbij Lucas lezen we vervolgens in Matteüs 2: 1-11: De vlucht voor Herodes en Archelaüs.
Daarop volgt van de cantorij het prachtige lied 'Kings of Orient' (J.H. Hopkins), met het zo mooi gezongen refrein:
O star of wonder, star of night,
Star with royal beauty bright,
Westward leading, still proceeding,
Guide us to thy perfect light.

Glorie aan God in alle toonaarden
Daarna volgt de laatste schriftlezing, uit Openbaring 21: 1-7: Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde: 'Alles maak ik nieuw!'.
Na de collecte met het orgelspel 'Offertoire' van Charles Louis Ambroise Thomas eindigt de ouderling van dienst de viering met slotgebed en zegen, en zingen we het slotlied 'Komt allen tezamen'. De alten en sopranen gaan in processiegang naar de uitgang, en de mannen blijven diagonaal tegenover hen onder het orgel; en dan mogen we nog een keer genieten van de samenzang met de cantorij, waarbij de cantorijleden onder de bezielende begeleiding van dirigent Marcus Veenstra laten horen welk een prachtige accenten zo'n goede cantorij ook kan geven aan de uitbundige samenzang van deze Stienser gemeente.

Geen opmerkingen: