zondag 6 november 2016

Vandaag heb jij Morgen in handen

Zaterdag 5 november 2016 
Helga van Leur: People, Planet, Profit, Passion

Univé ledenbijeenkomst Leeuwarden

Helga van Leur presenteert al zo'n twintig jaar het weerbericht op RTL. Daarnaast geeft ze regelmatig lezingen, waarin ze de verbinding legt tussen het weer, duurzaamheid en gedrag.
Vanavond verzorgt ze tijdens de ledenbijeenkomst van Univé Verzekeringen een lezing in het WTC te Leeuwarden. Durkje en ik wonen deze bijeenkomst bij, samen met zo'n 400 andere belangstellenden.
Het thema van haar lezing is: 'Vandaag heb jij morgen in handen'.

Vandaag al over het weer gesproken?
Bij de opening van deze bijeenkomst door de avondvoorzitter en door een lid van de Raad van Bestuur van Univé wordt aan de mensen in de zaal eerst gevraagd of ze vandaag al met iemand over het weer hebben gesproken. Voor velen is dat wel het geval.
De avond wordt begonnen met een korte film die zou gaan over de digitalisering van de zorg in relatie tot Univé. De film mist enige focus; gaat overwegend over thema's als digitalisering, leefbaarheid en de participatiesamenleving.
Daarna wordt Helga van Leur geïntroduceerd als degene die al driemaal werd uitgeroepen tot beste weervrouw van Nederland, en die onder haar collega's wordt beschouwd als de beste weervrouw ter wereld.
Van Leur begint heel direct, door eerst de zaal door te wandelen, om hier en daar vragen uit de zaal op te halen, waar ze straks tijdens haar presentatie inhoudelijk op in zal gaan. "Hoe is het bijvoorbeeld zover gekomen dat u weervrouw bent geworden?" 'Nou ja, 't was meer toeval dan de bedoeling".

Klimaatverandering begint bij jezelf
Op boeiende wijze, heel expressief en met ondertussen een bijzonder goed contact met haar publiek in de zaal passeert een groot aantal onderwerpen de revue.
Op 12 oktober 2016 woonde ik de Herfstlezing bij van Herman Wijffels. Het is opvallend hoe de boodschappen van Herman en Helga overeenkomen; waar Wijffels dat vooral aanvliegt vanuit financiën & economie, doet Van Leur dat overwegend vanuit weer & klimaat.
Helga van Leur:

 • Broeikasgassen houden de warmte van de aarde vast. Zonder die broeikasgassen zou de temperatuur op aarde dagelijks schommelen tussen min 150 en plus 180 graden Celsius. Maar let op, want het teveel aan broeikasgassen die wij daaraan toevoegen, gaat voor problemen zorgen. De vochtigheid op aarde stijgt als de temperatuur stijgt, en dat is nadelig voor de mens. 
 • We moeten met zijn allen stappen zetten; we hebben elkaar wereldwijd nodig; alle kleine stapjes helpen mee.
 • Ik maak me geen zorgen over de aarde, want die draait wel door, maar ik maak me wel zorgen over de mensen, over de dieren en over de flora, want wij leven hier op die aarde, die we dus wel heel hard nodig hebben. 
 • Wereldwijd is de gemiddelde temperatuur op aarde in de afgelopen decennia al met 0,9 graden Celsius gestegen, In Nederland is dat al 1,7 graden, en in de poolgebieden is dat al 4 graden.
 • We krijgen vaker en heviger extreem weer. Het wordt natter, warmer en extremer. En de schade daardoor wordt steeds groter. Negen van de tien schades uit de Top 10 van de grote schades voor verzekeringsmaatschappijen zijn nu al veroorzaakt door extreem weer. Niet de aanhoudende harde (storm)wind, maar de harde rukwinden leveren de grootste schade, 
 • De poolgebieden zijn de airco van de aarde. Temperatuursveranderingen op de polen zijn dus heel essentieel. 
 • We verstoren ons landschap voor onze eigen voedselvoorziening. Een kwart van de CO2-uitstoot komt van ons eten.
 • Met bewustwording kun je hele grote stappen zetten. Verspilling in huis is doorgaans een heel groot ding.
 • Er zijn altijd meer partijen betrokken bij een probleem, en ook voor de oplossing.

K@N$€N
In ons brein gaat het om de behoeften hier en nu; en daar ligt ook de sleutel tot duurzaam succes.
Helga van Leur sluit haar presentatie af met tien tips om ons gedrag ten goede te keren:

 1. 1. Denk in kringlopen, denk circulair.
 2. 2. Koop groen in, bijvoorbeeld voor wat betreft voeding, kleding en energie.
 3. 3. Creëer onafhankelijkheid (verbruik minder en creëer betrokkenheid).
 4. 4. Benut de innovatiekans.
 5. 5. Ga voor betrouwbaarheid; kijk en koop lokaal, service is vaak belangrijker dan prijs. Koester je lokale omgeving, de lokale ondernemers en de lokale producten.
 6. 6. Zoek betrokkenheid en samenwerking (deel je verhaal).
 7. 7. Ga van onbewust naar bewust (we doen nu nog maar 5% van onze tijd dingen bewust). Ga naar het bewuste stadium om groen te leven. Wat doe je (gedrag), wat vind je (normen), wat wil je (drijfveren, motieven)? Zoek een bewust moment in het hier en nu, elke dag.
 8. 8. Wees nieuwsgierig: vraag gewoon: "waarom is dat zo?"
 9. 9. Maak concrete (meetbare) checklists. Maximaal drie doelen is al genoeg voor ons brein. Schrijf ze op. Daar word je blij van.
 10. 10. Wat is jouw drive? Wat beweegt jou?

We moeten dit doen, omdat het kan.
De kassabon is je stembiljet; maar geniet wel!
We hebben de aarde te leen van onze nazaten.
Bij klimaatverandering gaat het onder andere om: People, Planet, Profit, maar bovenal ook om Passion.

Beïnvloed je toekomstige klimaat:
Leer van elkaar, kijk naar elkaar, help elkaar!
Doe wat je kunt doen.
Zet kleine stappen.
Begin nu.

Geen opmerkingen: