vrijdag 11 november 2016

De symbolen van Friesland

Vrijdag 11 november 2016 
Cover van 'De symbolen van  Friesland'

Echte symbolen van Friesland
In het jaar 1977 gaf het Provinciaal Bestuur van Friesland in een oplage van 5.000 exemplaren een boekje uit met de titel 'Symbolen van Friesland. Het was indertijd verkrijgbaar bij Bureau Voorlichting in het Provinciehuis te Leeuwarden.
In de inleiding staat geschreven dat Friesland voor de meeste mensen wordt gesymboliseerd door sporten zoals skûtsjesilen, fierljeppen, keatsen en Elfstedentocht, en/of ook door de eigen taal, de cultuur en het landschap.
Met dit boekje wilde de provincie Friesland iets vertellen en laten zien van de 'èchte' symbolen van Friesland, namelijk:
de Friese Vlag, 
het wapen van Friesland en 
het Friese Volkslied.

Vlag, wapen en volkslied van Friesland
Deze uitgave begint met een beschrijving van de geschiedenis van de Friese vlag en van het wapen van Friesland.
Als sinds de 11e eeuw was de Friese vlag met de zeven 'pompeblêden' bekend. De 7 pompeblêden in de Friese vlag en de 7 blokjes in het Friese wapen symboliseren de 7 vroeg-middeleeuwse Friese zeelanden, langs de kust, tussen het Westfriese Alkmaar en het Ost-Friesische' Weser.

  • Het Friese wapen dateert reeds uit de Middeleeuwen.
  • In de 19e eeuw schreef de Friese huisarts-auteur Eeltsje Halbertsma het lied 'De oude Friezen', op de melodie van een Duits studentenlied. Nadat de Friese versie 'De âlde Friezen' bij het oprichten van een gedenkteken ter nagedachtenis aan Halbertsma werd gezongen, werd dit als een soort nationale hymne ervaren, en groeide dit lied uit tot het 'Frysk Folksliet'.
  • Vanaf het eind van de 19e eeuw werd de Friese vlag populair als symbool van het Friese volk.
  • In het jaar 1957 heeft Provinciale Staten van Friesland de Friese vlag vastgesteld. Deze publicatie omschrijft ook kort de Friese vlag.


Sa faek troch stoarm yn djippe sé bedutsen,
Oerâlde leave Fryske groun,
Waerd noait dy fêste taeije bân ferbrutsen,
Dy't Friezen oan har lân ferboun, 

Klink dan en daverje fier yn it roun,
Dyn âlde eare. o Fryske groun!Geen opmerkingen: