woensdag 19 oktober 2016

Visitatie van Creatieve Therapie bij Stenden Leeuwarden

Donderdag 13 oktober 2016
Plenaire terugkoppeling van de bevindingen van de CT-visitatieEerste visitatiedag
Vandaag is - na gisteren - de tweede dag van de visitatie van de HBO-bachelor-opleiding 'Creatieve Therapie' van Stenden Hogeschool te Leeuwarden.
Gisteren is het visitatiepanel van AeQui door de opleiding ontvangen en ving de periodieke kwaliteitsbeoordeling van deze opleiding aan met een rondleiding van het panel en met een zogenoemde Showcase, waarin studenten en medewerkers presenteerden waar en hoe de studenten van de Stenden-opleiding Creatieve Therapie (CT) worden opgeleid tot creatief therapeut.
Na het bestuderen van de opleidingsdocumentatie vonden gistermiddag en gisteravond de eerste auditgesprekken plaats met het management en met de werkveldvertegenwoordigers van het werkveld waarvoor de opleiding CT opleidt.

Tweede visitatiedag
Vandaag wordt door het auditpanel de nodige tijd genomen om met allerlei groepen van de opleiding verificatiegesprekken te voeren.
Nadat het auditteam de benodigde tijd heeft genomen voor een intern beraad worden er gesprekken gevoerd met achtereenvolgens docenten, studenten, leden van de examencommissie en van de toetscommissie, en met alumni (afgestudeerden) van deze opleiding.
Het studentenleerbedrijf MeetingU zorgt voor de goede logistiek en voor een aangename huishoudelijke verzorging van deze voor alle deelnemende partijen belangrijke dag.

Terugkoppeling van auditbevindingen
In de tweede helft van de middag ruimt het panel tijd in om aanvullend nog enig documentenonderzoek te verrichten, en om in een intern beraad te komen tot het formuleren van de eerste bevindingen van deze visitatie.
Dan is aan het eind van de middag het moment aangebroken dat directie en management eerst een terugkoppeling van de auditbevindingen krijgen in kleine kring, waarna alle deelnemers van deze visitatie en ook de overige belangstellenden worden uitgenodigd om aanwezig te zijn in de visitatiekamer bij de plenaire terugkoppeling van de resultaten van deze CT-visitatie.
Het is mooi om te horen in de presentatie van de panelvoorzitter dat het visitatiepanel tot de slotsom is gekomen dat de kwaliteit van deze opleiding aan de maat is. Een ruime voldoende over de volle breedte is de kroon op het werk van onder andere alle studenten en medewerkers van deze mooie opleiding.

Resultaten en vervolg
De Head of School bedankt het visitatiepanel en ook alle andere medewerkers van deze visitatie voor ieders aandeel in deze geslaagde tweedaagse visitatie, en dan is er gelegenheid in de lobby van Stenden Hotel om met zijn allen nog even in informeler verband door te praten over de resultaten van deze opleidingsvisitatie.
En nu zijn we enkele weken in afwachting van het visitatierapport van het AeQui-auditpanel, waarmee de opleiding vervolgens de accreditatie voor de komende jaren kan aanvragen bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie en waarmee de opleiding aan het werk kan gaan met de aanbevelingen die de onafhankelijke en gezaghebbende panelleden van AeQui voor de komende jaren ter verdere doorontwikkeling van deze opleiding mee kan geven.

Geen opmerkingen: