woensdag 19 oktober 2016

NBG benoemt twee nieuwe Leden van Verdienste

Donderdag 6 oktober 2016 
Een oorkonde voor beide Leden van Verdienste

Bijbelwerk doen we samen

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) is een grote vereniging met duizenden leden. donateurs en actieve vrijwilligers, en in het hoofdkantoor aan de Zijlweg te Haarlem en ver daarbuiten zijn dagelijks ook tientallen beroepskrachten aan het werk om het waarde(n)volle bijbelwerk van het NBG met succes vorm en inhoud te geven. Een belangrijke taak is weggelegd voor al die vrijwilligers overal in het land, die de hoofden, harten, voeten en handen zijn van alle activiteiten die van het NBG uitgaan. Beroepskrachten en vrijwilligers werken nauw samen om de doelstellingen met betrekking tot het nationale en het internationale bijbelwerk van het NBG te bereiken.

Uitzonderlijke bijdrage aan bijbelwerk
We zien met grote dankbaarheid de grote inzet die veel vrijwilligers plegen, en we spreken als bestuur, management en beroepskrachten ook regelmatig onze grote dank uit voor het vele en het goede werk dat de enthousiaste vrijwilligers in hun eigen werkgebied verrichten. Ook zien we dat ettelijke vrijwilligers een meer dan gemiddelde inspanning plegen en goede resultaten bereiken als het gaat om hun vrijwilligerswerk voor het NBG, en dat willen we bij tijd en wijle ook graag op bijzondere wijze laten blijken.
Daartoe kennen we in ons verenigingsverband van het NBG de zogenoemde 'Leden van Verdienste'. NBG-vrijwilligers kunnen Lid van Verdienste worden, als uit voordrachten van leden of van beroepskrachten blijkt dat zij naar de aard, naar de duur en/of naar de omstandigheden van hun uitzonderlijke bijdrage het predikaat 'Lid van Verdienste' zouden verdienen.
Een commissie van bestuur en management van het NBG beoordeelt deze voordrachten, en kan dan aan de Ledenraad van het NBG - het hoogste orgaan van onze vereniging - een voordracht doen voor benoeming tot Lid van Verdienste.

Leden van Verdienste 2016
Als blijk van grote waardering voor hun bijzondere inzet voor het Nederlands Bijbelgenootschap zijn in het afgelopen voorjaar Hans Bouma en Lenie de Vries door de Ledenraad benoemd tot Lid van Verdienste.
Hans Bouma is al meer dan 30 jaar als vrijwilliger verbonden aan het NBG. Hij vervulde de functies van werkgroepvoorzitter, was lid van het regiobestuur/regioteam en was vele jaren rayoncoach. Hij vertegenwoordigt het NBG bij predikanten en geeft lezingen en presentaties over de doelen en het werk van het NBG. In het bijzonder is hij actief geweest om de bijbelvertalingen van het NBG toe te lichten bij diverse kerkelijke instanties.
Lenie de Vries is al meer dan 40 jaar vrijwilliger voor het NBG. Zij vervulde ook diverse functies zoals voorzitter/secretaris van de werkgroep, was lid van het regioteam/regiobestuur en tevens rayoncoach. Altijd ziet zij kansen en mogelijkheden om de doelen van het werk van het NBG naar voren te brengen door het geven van informatie bij en organiseren van exposities in kerken en bibliotheken, maar ook door het persoonlijk benaderen van mensen.

Vrijwilligerswerk als waarde(n)vol geven & ontvangen
Vandaag is het dan zover dat beide vrijwilligers door een delegatie van het bestuur en het management van het NBG worden gedecoreerd als Lid van Verdienste. Deze feestelijke bijeenkomst vindt plaats in Slot Zeist.
Regiocoördinator Wilma van de Veen, die verantwoordelijk is voor het vrijwilligerswerk van het NBG in midden- en zuid-Nederland, spreekt beide vrijwilligers toe en deelt hen mee dat hun bijzondere verdienste door de Ledenraad van het NBG is beloond met het predikaat 'Lid van Verdienste'.
Als het bestuurslid dat het Vrijwilligerswerk van het NBG in portefeuille heeft, mag ik vervolgens aan deze twee nieuw-benoemde Leden van Verdienste namens het Nederlands Bijbelgenootschap de bijbehorende oorkonde uitreiken.
En aan het eind van de bijeenkomst overhandigt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf aan beiden een prachtige Bijbel als geschenk: de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) in een mooie nieuwe omslag.
Uit de twee dankwoorden van beide Leden van Verdienste blijkt met hoeveel plezier zij hun vrijwilligerswerk jarenlang hebben uitgevoerd, en spreken zij ook uit hoe waarde(n)vol dit vrijwilligerswerk ook in hun eigen leven is geweest, en vast en zeker ook nog lang zal blijven.

Geen opmerkingen: