zaterdag 24 september 2016

NBG-Rayonontmoeting 2016 in Zuidlaren

Woensdag 21 september 2016 
Het Spakenburger Hart als dank voor 't bijbelwerk

Laarkerk in Zuidlaren
Als bestuurslid van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) bezoek ik elk jaar tenminste één van de Rayonontmoetingen van NBG-vrijwilligers in de NBG-regio Noord en Oost (bij toerbeurt in Fryslân, Drenthe, Groningen en de Noordoostpolder).
In de maanden augustus tot en met oktober 2016 worden in NBG-regio Noord en Oost 22 van dergelijke Rayonontmoetingen georganiseerd.
Vanavond woon ik de jaarlijkse Rayonontmoeting bij in de zaal achter de Laarkerk van het Drentse Zuidlaren.

Samenleesbijbel
De avond staat onder leiding van Mark Koelewijn, de NBG-regiocoördinator voor Regio Noord en Oost.
Na een kennismakingsronde opent Mark de avond met gebed en met het voorlezen van een bijbelgedeelte - over Jozef in de put - uit de nieuwe Samenleesbijbel, de prachtige Bijbel voor bijvoorbeeld grootouders en ouders met hun (klein)kinderen van zo'n 7-12 jaar oud, de Bijbel die maar liefst acht intelligenties aanspreekt, voor wie een leervoorkeur heeft voor bijvoorbeeld: 1 Woorden en taal, 2 Afbeeldingen en plaatjes, 3 Logisch nadenken en rekenen, 4 Muziek, 5 Bewegen en doen, 6 Samen iets doen en inleven in anderen, 7 Nadenken over jezelf, 8 Natuur en wereld (8 typen meervoudige intelligentie van Howard Gardner). In groepjes van drie personen doen we één van de bijbehorende opdrachten, zoals die staat in de Samenleesbijbel, om eens te ervaren wat je zoal met de Samenleesbijbel kunt doen.

Bijbelwerk in binnen- en buitenland
Daarna vertelt Mark aan de hand van enkele foto's op het beamerscherm over het bijbelwerk dat door het NBG met de ingekomen gelden mogelijk is geweest, onder andere buitenlands bijbelwerk, zoals bijvoorbeeld de verspreiding van Bijbels in Cuba, over het verspreiden van Nieuwe Testamenten en van de Evangeliën van de Bijbel in Gewone taal op evenementen in Nederland.
Ook het grote succes van Alef, het nieuwe aantrekkelijke bijbelblad voor kinderen, wordt genoemd. In korte tijd heeft Alef nu al meer dan 3.300 abonnees!
En verder verschijnt binnenkort ook nog de zogenoemde Groene Bijbel, die na de bijbelrecycle-actie van het NBG is geproduceerd van gerecycled bijbelpapier. Deze nieuwe Groene Bijbel biedt ook toelichtende teksten over bijvoorbeeld natuur, aarde en Schepping.

Terugblik
We zijn blij dat we vanavond weer bijeen zijn met een delegatie van zoveel mensen, die zich jaar in jaar uit als vrijwilliger inzetten voor dat belangrijke bijbelwerk in binnen- en buitenland.
Mark vertelt wat men in het afgelopen jaar ook in deze NBG-regio allemaal heeft gedaan op het gebied van bijvoorbeeld: presentatie van de Samenleesbijbel, de Bijbelquiz, de Nationale Bijbelzondag, de ledenwerving, de markten, waaronder de Kerstmarkt, de jaarlijkse kerkcollectes voor het NBG, en voorts al het ander promotiewerk voor het bijbelwerk van het NBG.
Daarnaast wordt ook verteld over de succesvolle NBG-Bijbel-Elfstedentocht die in het afgelopen jaar in Fryslân werd georganiseerd, die nu op grond van een Draaiboek op diverse wijzen kan worden uitgerold over heel Nederland bij bijvoorbeeld fietstochten, kerkentochten, wandeltochten, en bij nog veel meer soorten activiteiten, waarbij acties rond de Samenleesbijbel centraal staan.

Nieuwe activiteiten
Dan is het moment aangebroken om ook vooruit te blikken op wat het komende werkseizoen ons zal brengen, en wat we ook in dit rayon zullen gaan doen.
We bespreken de Activiteitenkalender van het NBG, die een overzicht biedt van allerlei soorten acties en andere mogelijkheden voor bijbelwerk. Dan wordt vooruitgekeken naar de aanstaande Bijbelzondag 2016. Daar zijn al posters voor beschikbaar. Dit jaar is het thema van de Bijbelzondag 'Vier je Bijbel'. Alle vrijwiligers in het land hebben hiertoe al een informatiepakket thuis ontvangen, waarin ze kunnen zien welk materiaal ze bij het NBG-hoofdkantoor in Haarlem kunnen bestellen ten behoeve van de komende Bijbelzondag.
Ook wordt aandacht besteed aan de NBG-website van het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP), waar alle vrijwilligers van het NBG naar hartenlust gebruik van kunnen maken om informatie te delen, om werkmateriaal te bestellen, om ideeën op te doen, en nog veel meer.

Boeien, binden, oogsten
Er komt nog veel meer ter tafel, zoals de bijbelverspreiding wereldwijd, de ledenwerfkaart, de Powerpointpresentatie voor de jaarlijkse kerkcollecte, de Bijbelquiz 2016. debijbel.nl, Opwekking 2017 en het populaire Bijbelfestival 2017. Ook de social media kunnen volop worden gebruikt om te Boeien, te Binden en te Oogsten
Conclusie na zo'n Rayonontmoeting in de regio is dan ook dat er in de afgelopen periode weer heel veel goeds aan bijbelwerk is gedaan, en dat we toch ook vanavond weer onder ogen zien dat er ook in de komende periode weer heel veel goed vrijwilligerswerk kan worden verzet om de Bijbel en het bijbelwerk van het Nederlands Bijbelgenootschap positief onder de aandacht te brengen.

Het NBG heeft je 'hart' nodig
De avond wordt door Mark Koelewijn afgesloten met een oproep op het beamerscherm 'We hebben je 'hart' nodig', waarbij het figuur van een hart wordt afgebeeld.
Halverwege de avond - in de koffiepauze - heeft Mark dat 'hart' al onderstreept, door alle vrijwilligers vanavond te verrassen met iets lekkers bij de koffie, namelijk een zogenoemd 'Spakenburger Hart', een zoete platte koek met daarop met fondant woorden van dank aan de vrijwilligers geschreven: 'Het NBG is dankbaar voor jullie hulp'.
Een goed idee dat door de aanwezige vrijwilligers zeker wordt gewaardeerd, en wat deze vrijwilligers ook dubbel en dwars verdienen, want dit zijn de mensen met hart voor de zaak, die hard werken aan alle bijbelwerk in de regio, om al dat zo gewenste bijbelwerk in binnen- en buitenland met zijn allen mogelijk te maken.
Op uitnodiging van Mark sluit ik deze vrijwilligersavond af met gebed, en dan is er nog gelegenheid om werkmateriaal te bekijken en mee te nemen naar huis. We nemen afscheid van elkaar en gaan ieder weer terug naar de eigen woonplaats in de regio, in het rayon waar ook in het komende werkseizoen het bijbelwerk van het NBG weer volop verder zal gaan.

Geen opmerkingen: