maandag 29 augustus 2016

Derde woontoren voor studenten op de Kenniscampus Leeuwarden

Maandag 29 augustus 2016 
Bouw van start gegaan voor de derde Leeuwarder woontoren voor studentenStudentenhuisvesting
Na de realisatie van de eerste en de tweede woontoren is inmiddels ook opdracht gegeven voor de bouw en realisatie van de derde woontoren van de Kenniscampus Leeuwarden.
In deze derde woontoren worden ruim zestig appartementen voor studenten gerealiseerd, met een aantal ruimten voor commerciële doeleinden op de begane grond.

Duurzaam bouwen
De drie woontorens voor de studenten van de NHL Hogeschool en van Stenden Hogeschool onderscheiden zich door het toepassen van duurzame en vooruitstrevende technieken.
Het eerste grondwerk is al verricht, en het eerste heiwerk is ook al achter de rug, dus het zal niet lang meer duren dat de eerste delen van het gebouw de hoogte in zullen gaan.

Oud plan leidt tot nieuw gebouw
Met de realisatie van deze derde woontoren worden de plannen van ruim vijftien jaar geleden gerealiseerd, toen de huisvesting van bijvoorbeeld ook buitenlandse studenten van de Leeuwarder hogescholen één van de speerpunten was bij de planvorming van de Kenniscampus Leeuwarden.

Geen opmerkingen: