vrijdag 8 juli 2016

Oud en nieuw op de Friese klei

Vrijdag 8 juli 2016 
Drie oude tractoren bij Nij Altoena

Hoarnestreek
Nadat ik aan het begin van de avond via de snelle route Pieter naar de veerboot in Harlingen heb gebracht, rijd ik via de polderroute weer terug van Harlingen naar Stiens.
Dit Noordfriese zeekleigebied kenmerkt zich onder andere door de vele kilometers lange smalle wegen, die min of meer parallel aan de noordelijker gelegen Waddenzeedijk lopen.
Het eerste lange traject vanaf Harlingen is de Hoarnestreek; een prachtige route, die ongeveer ter hoogte van de Harlinger Industriehaven begint en helemaal doorloopt in oostelijke richting tot boven Minnertsga.

Ouwe Dyk en Nije Dyk
Ten noorden van Firdgum buig ik af naar het noorden, om weer dichter bij de Waddenzeedijk verder te gaan in oostelijke richting. Daar kom ik op de Oudebildtdijk, alweer zo'n kilometerslange dijkweg die langs de Westhoek en door Nij Altoena helemaal tot aan Oude Bildtzijl doorloopt.
Bij Nij Altoena buig ik wederom af naar het noorden, om nogmaals dichter bij de Waddenzeedijk verder te gaan in oostelijke richting, over de ook zo hooggelegen Nieuwe Bildtdijk. Dit is het gebied waar mijn Koehoorn-familieroots liggen.

Oud en nieuw
Op het traject vóór en na Nij Altoena zie ik op twee plaatsen hele grote, moderne grondverzetmachines op de akkerlanden staan. Hier worden hele grote akkerpercelen geëgaliseerd en omgord door lijnrecht gegraven sloten met nu nog gladde, steile oevers.
Maar het is niet alleen nieuw en modern wat er blinkt. Vlak buiten dorpskom van Nij Altoena staat in de berm van de asfaltweg een oude tractor met een boerenwagen aangehaakt. Op die open wagen staan twee nóg oudere tractoren; noem ze maar 'oldtimers'.
De immense machines die hier in dit zeekleigebied het zware grondwerk doen, dwingen respect af vanwege hun omvang en power, maar ook deze oude tractoren mogen er zeker zijn.

Engelengeduld op de tractor
Gelukkig zijn er altijd weer liefhebbers van dergelijke oldtimers, die dergelijk oude voertuigen opsporen en opkopen, om ze met een engelengeduld weer op te knappen tot sierlijke klassiekers, die voor diverse doeleinden dan weer jaren kunnen worden gebruikt, zoals bij de Friese Elfstedentocht voor tractoren, en voor zomerdagen waarop bijvoorbeeld oude ambachten en oude landbouwmachines worden geshowd. Hier zomaar langs de weg staat een drievoudige tractorencombinatie, die waarschijnlijk ooit iemand zal uitnodigen om met dat bijkans bijna oneindige geduld weer iets moois te maken van dit mooie boerenerfgoed.

Geen opmerkingen: