donderdag 23 juni 2016

Bestuursvergadering van Stifting Nijkleaster begint met viering

Dinsdag 21 juni 2016
De viertafel in het koor van de Sint-Radboudkerk van Nijkleaster in JorwertBeginnen in de stilte

Vanavond komen we als bestuur van de Stifting Nijkleaster weer bijeen in de Voorkerk van de Sint-Radboudkerk te Jorwert. Maar voordat we aanvangen met onze bestuursvergadering, verzamelen we ons in de kring in het koor van deze eeuwenoude dorpskerk. Zoals dat inmiddels te doen gebruikelijk is, beginnen we onze bestuursbijeenkomst hier in de kerkzaal met een korte viering. Pionierspredikant Hinne Wagenaar van Nijkleaster heeft hierbij de leiding, en hij fungeert bij aanvang als voorzanger, waarna wij het 'Iepenje my foar Jo goedens' vervolgens meezingen.
Na de bijbellezing uit Johannes 1: 6-8 worden we een moment stil, waarna we het lied 'Jezus, Jo binn'it ljocht yn myn libben' samen zingen.
Dan krijgen we van onze voorganger Gods Zegen mee, en wandelen we verstild door deze korte viering door de kerkzaal naar de Voorkerk, waar we onder het genot van een kop koffie beginnen met onze bestuursvergadering.

Bestuursagenda
Na een terugblik op de vorige vergadering via de notulen ervan, spreken we af - gezien de volle agenda - dat we niet vanavond, maar na de zomervakantie de jaarlijkse bestuursevaluatie zullen houden, om wederom ons eigen functioneren als individueel bestuurder en als stichtingsbestuur te beoordelen in de relatie tot onze doelen en tot de interne en externe belanghebbenden waarmee Nijkleaster in al haar werk te maken heeft. We willen daar rustig de tijd voor nemen, dus dat doen we een volgende keer.
Vanuit de Kleasterried komen agendapunten aan de orde zoals: de ervaringen van het Nijkleaster PinksterPaad, de jaarprogrammering voor het komende seizoen 2016-2017, de contacten met de Stichting Alde Fryske Tsjerken, de start van de voorbereiding van de Jaardag in oktober 2016 met als onderdeel daarvan ook de expositie van kunst van de Friese kunstenaar Jentsje Popma.
Nadat we het Jaarverslag 2015 hebben goedgekeurd, gaan we verder met diverse huisvestingszaken van Nijkleaster. En dan is het al weer aan het eind van de vergaderavond, en sluiten we af met een informeel samenzijn als bestuur en medewerkers van Nijkleaster.

Geen opmerkingen: