donderdag 7 april 2016

Voor of tegen?

Woensdag 6 april 2016 
Welkom in het stembureau in De Hege Stins te StiensOok van betekenis voor hoger onderwijs
Na veel media-aandacht is het dan vandaag eindelijk zover. Dit is de dag van het veelbesproken referendum. Vandaag vindt in Nederland het referendum plaats over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne.
Het is een nationaal en raadgevend referendum, handelend over het al dan niet goedkeuren door Nederland van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne,
Al snel werd het misverstand uit de wereld geholpen als zou het verdrag gaan over de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. De hoofdlijn van dit akkoord gaat echter over de internationale handel en samenwerking met Oekraïne. Voorstanders hopen dat in een toenemende stroom van handel met Oekraïne, gepaard gaande met de beoogde politieke hervorming in Oekraïne, ook de sociale samenwerking tussen allerlei Nederlandse en Oekraïense organisaties - waaronder ook het hoger (beroeps)onderwijs - zal ontstaan, en kans zal krijgen om door te groeien.

Raadgevend
De juridische basis voor dit referendum van vandaag was de al in het jaar 2015 aangenomen 'Wet raadgevend referendum'. Deze wet maakt het mogelijk om in Nederland een referendum aan te vragen over een reeds aangenomen wet, op voorwaarde dat door een voorgeschreven aantal stemgerechtigden het verzoek tot een referendum wordt ingediend.
De 'Actiegroep GeenPeil '- zijnde het samenwerkingsverband tussen de website 'GeenStijl', het 'Burgercomité EU' en het 'Forum voor Democratie', heeft actie gevoerd om het voorgeschreven aantal referendumverzoeken te vergaren. Resultaat van deze actie was dat er in totaal meer dan 425.000 geldige verzoeken bij de Kiesraad werden ingediend. Omdat het exacte aantal boven het benodigde aantal van 300.000 verzoeken lag, leidde dit referendumverzoek tot het referendum van vandaag.

Correctief doch niet-bindend
Resultaat is dat we als stemgerechtigden vandaag naar het stembureau kunnen om onze stem daar uit te brengen. Na werktijd rijd ik naar het stembureau in De Hege Stins te Stiens, waar alle bezoekers al bij de entree welkom worden geheten, en met bewegwijzering worden verwezen naar het stemlokaal in dit Stienser stembureau.
Het referendum van vandaag heeft een zogenoemd 'correctief karakter' en is zogezegd 'niet-bindend'. Als het zo wordt dat de uitslag van het referendum afwijkt van het door de Tweede en de Eerste Kamer reeds ingenomen standpunt, dan zal in de Eerste en Tweede Kamer bij een dergelijke corrigerende verkiezingsuitspraak door de meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen bij een opkomstpercentage van tenminste 30% er nogmaals een goedkeuring vereist zijn door de Tweede en de Eerste Kamer.

Voor òf Tegen?!
De vraag van het referendum waarop we vandaag onze stem kunnen uitbrengen, is:
"Bent u voor of tegen 
de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst 
tussen de Europese Unie en Oekraïne?"

Geen opmerkingen: