donderdag 31 maart 2016

Expositie Samenwerkingsopdracht Creatieve Therapie @ Stenden

Donderdag 31 maart 2016
Resultaat van een Samenwerkingsopdracht

Uitdrukking
In het eerste semester van het nu lopende collegejaar onderzochten studenten van de verkorte route van de HBO-Bachelor-opleiding Creatieve Therapie van Stenden Hogeschool te Leeuwarden de uitdrukkingsmogelijkheden van materialen en van de beeldaspecten: compositie, formaat, kleur en licht-donker.

Samenwerking
Momenteel hangt in de vitrine van deze opleiding het resultaat van dit onderzoekswerk, De geëxposeerde werkstukken van deze tweedejaars studenten zijn het product van een zogenoemde samenwerkingsopdracht. Daartoe koos ieder studentengroepslid van een schilderij van Frida Kahlo een fragment, om dat vervolgens zelf uit te vergroten.

Schilderij van Frida Kahlo
Eén-tweetje
De samengestelde werkstukken zijn ontstaan naar aanleiding van een andere werkvorm, namelijk een zogenoemd 'één-tweetje'. Bij deze werkvorm werken twee studenten na elkaar aan één werkstuk.
Bij het samenwerken door deze 'beeldende therapeuten in opleiding' aan één beeld worden de onderlinge verschillen in vormkeuze, kleurkeuze en materiaalkeuze zichtbaar en komen ook de daarmee corresponderende persoonlijke eigenschappen van de makers in beeld.

Geen opmerkingen: