woensdag 10 februari 2016

Wandelen en fietsen over het oude spoortracé tussen Stiens en Jelsum

Woensdag 10 februari 2016 
De cover van de folder over het spoortracé tussen Stiens en Jelsum


Fysieke aanleg
In december van het jaar 2014 heeft onze gemeente Leeuwarderadeel de gronden van het voormalig spoortracé tussen Stiens en Jelsum gekocht. Daarna besloot de de gemeenteraad in mei 2015 dat op dit traject een gecombineerd voet-fietspad gerealiseerd zou moeten worden. Daartoe is eerst onderzocht wat de aanleg van een dergelijk pad kost. Voordat dit plan in uitvoering kan worden genomen, moet de gemeenteraad uiteraard nog een een besluit nemen over de (mede)financiering van dit veelbelovende plan.

Cofinanciering
De Provinsje Fryslân heeft inmiddels haar intentie uitgesproken de helft van de aanlegkosten van dit pad te financieren. Dat schiet tenminste op. Maar bij deze provinciale subsidieverstrekking moet over het hele project wel sprake te zijn van cofinanciering, hetgeen hier en nu betekent dat onze gemeente ook een budget beschikbaar stelt om realisatie van dit plan mogelijk te maken.

Recreatief pluspakket
Het realiseren van dit wandel-fietspad kan worden uitgewerkt en uitgevoerd. De kaders daartoe zijn inmiddels helder. Maar de gemeente wil graag ook nog een pluspakket toevoegen aan het louter fysiek aanleggen van dit voet-fietspad. Gezocht wordt naar een zogenoemde 'recreatieve plus'.
Om het project niet direct al te groot en ook niet nodeloos ingewikkeld te maken, heeft het College van B&W in september 2015 besloten dat deze twee elementen - het fysieke pad & de recreatieve plus - afzonderlijk ter hand worden genomen. Daar komt bij dat voor die recreatieve plus ook nog enig aanvullend voorbereidend werk gedaan moet worden. Zo is het bijvoorbeeld in elk geval de bedoeling dat nog verder geïnventariseerd zal worden waaruit die recreatieve plus kan en zal bestaan. En dat zal dan uiteraard leiden tot een bijpassend kostenplaatje.

Herstel van de oude route van het Jabikspaad
Sommige van die recreatieve pluspakketten hoeven niet of nauwelijks iets te kosten. Zo weet ik bijvoorbeeld dat de kans groot is dat de route van het door ons dorp lopende Jabikspaad (het Friese pelgrimspad) weer als vanouds over een deel van dit mooie spoorpad zal gaan gaan. Daarmee is dan dit vroegere deel van deze oude route weer opengesteld, hetgeen veel wandelaars, fietser (ongeacht of ze pelgrim zijn) vast en zeker zullen waarderen. Met een rustbankje bij enkele Jacobsappelbomen en een informatiepaneel over het Jabikspaad erbij creëer je eenvoudig een gezellige pleisterplaats langs deze pelgrimsroute.

Verbinden
Met het realiseren van dit voet-fietspad zal uitvoering worden gegeven aan het huidige coalitieprogramma.
Het nieuwe pad over het oude spoortracé is bedoeld als een veilige verbinding in Stiens tussen de verschillende woonwijken, en als toegangsroute naar voorzieningen zoals de scholen, kerken, sportaccommodaties en winkels in ons dorp. En dit nieuwe pad vormt ook voor bijvoorbeeld scholieren, forensen en toeristen een mooie verbinding van Stiens richting Leeuwarden, met al haar huidige - en wellicht te zijner tijd ook nieuwe - toegangspaden naar de mooie aanliggende dorpen Britsum, Koarnjum en Jelsum.

Het plan in woord en beeld
Om dit mooie plan en het beoogde pad een 'gezicht' te geven, heeft de gemeente een folder gepubliceerd, waarin zij in woord en beeld toelicht wat in grote lijnen de bedoeling is en wat de meerwaarde van een dergelijk wandel-fietspad is voor de inwoners van de dorpen van onze gemeente en voor de toeristen die voor korte of langere tijd een deel van hun (vrije) tijd doorbrengen in onze Noord-Friese regio. De brochure beschrijft de achtergronden, de plannen, toont op een kaart de vier kilometer lange route, geeft aan wie zoal gebruik zouden kunnen maken van het pad, hoe het pad er uit komt te zien en wat we er in de toekomst fasegewijs verder nog allemaal bij zouden kunnen aanhaken, waaronder bijvoorbeeld die reeds genoemde recreatieve plus.

Wijsheid gevraagd
Zoals dat in onze gemeenteraad in de afgelopen tijd te doen gebruikelijk is, zal over dit plan, over de financiering en over de uitvoering op korte en langere termijn wel weer een stevig verbaal robbertje worden gevochten, maar ik hoop toch echt dat de wijsheid van onze volksvertegenwoordigers morgenavond in de gemeenteraadsvergadering zal regeren, tijdens de overwegingen en in de besluitvorming. Het zou toch immers jammer zijn als dit functionele en recreatieve plan het in een onaangename, ruzieachtige sfeer in de stemming al dan niet zou halen.

Op het goede spoor
Durkje en ik hebben tijdens onze pelgrimstochten door Nederland, België, Frankrijk en Spanje en ook tijdens onze andere langeafstandswandelingen al vele malen gewandeld over fraaie voormalige spoortracé's. Als onze gemeenteraad in al haar wijsheid morgen besluit om middels het toekennen van het benodigde budget dit mooie wandel-fiets-spoorpad mogelijk te maken, dan kunnen wij over enkele jaren allen - ongeacht of we vandaag en/of morgen nu voor- of tegenstander zijn en/of waren - op elk uur van de dag en het hele jaar rond genieten van een prachtig pad over dat mooie groene lint dat ons dorp en onze gemeente doorkruist. En als het pad er dan over geruime tijd ligt, dan zullen er vast en zeker weer nieuwe ideeën worden gegenereerd, die waarde zullen toevoegen aan het pad, aan onze dorpen, en daarmee aan onze hele gemeente. Laten we er iets moois van maken en er (dan) bovenal ook van genieten. Dan zijn we op het goede spoor!

Geen opmerkingen: