zaterdag 5 december 2015

Master Learning & Innovation met het oog op de toekomst

Vrijdag 4 december 2015 
Waarderende woorden voor het docententeam van ML&IOntwikkelingen staan nooit stil

Na een succesvolle visitatie van de Stenden-HBO-opleiding 'Master Learning & Innovation' (ML&I) verschuiven we de focus van evalueren, verbeteren en verantwoorden naar, vernieuwen, innoveren en doorontwikkelen naar nóg beter, van voldoende naar goed, en van goed naar excellent. Maar om de overgang van de afgelopen periode naar de komende fase met welverdiende aandacht te markeren, is het ook goed om nog even terug te blikken op waar we vandaan komen en waar we nu staan.
Daarom heeft het docententeam van deze HBO-masteropleiding van Stenden Hogeschool vandaag de hele dag weer een zogenoemde 'Ontwikkeldag' georganiseerd; en nu deze keer niet in ons hogeschoolgebouw te Leeuwarden, maar in één van de zalen van Grand Café Restaurant 'De Koperen Tuin' in De Prinsentuin te Leeuwarden.

Goede lunch en tafelgesprekken
Als ik tegen het middaguur de vergaderzaal binnenkom, is de Academic Dean Herma Kortfage met het medewerkersteam in gesprek over de ervaringen van het team tussen de vorige visitatie van enkele jaren geleden en de recente visitatie van enkele weken geleden. Ik hoor mooie verhalen over waar men vandaan is gekomen, hoe men met de nodige passie (en) hard heeft gewerkt om het onderwijsprogramma nóg beter te maken, en de tevredenheid, nu blijkt dat van meerdere zijden door externe beoordelaars is gebleken dat docenten en studenten met recht trots mogen zijn op het programma en de resultaten van deze mooie master-opleiding. Namens het aanwezige managementteam bedankt Herma de teamleden, en biedt zij deze hechte docentenclub een boekkado en een kaartfelicitatie aan.

Gerealiseerde kwaliteit
Door het managementteam van deze opleiding ben ik uitgenodigd om er rond het middaguur ook bij te zijn als het hele team aanschuift voor de lunch in De Koperen Tuin. Aan het hoofd van de lunchtafel brengt Head of School Paul van Amsterdam een toost uit, en dan genieten we allen gedurende de lunchtijd van een heerlijke lunch, met onderwijl aangename tafelgesprekken.
Wat kun je als bestuur, management, staf en docenten met elkaar na alle inspanningen, evaluaties en beoordelingen dan toch ook volop genieten van wat je zo eendrachtig met elkaar hebt bereikt qua onderwijsprogramma en gerealiseerde kwaliteit van onderwijs en afgestudeerden.
Na de lunch is de blik vanmiddag dan ook met vertrouwen gericht op de toekomst.

Geen opmerkingen: