maandag 23 november 2015

Friese Kustpad

Maandag 23 november 2015 
Cover van de routegids 'Friese Kustpad'

Reguliere route
Het Friese Kustpad (LAW 5-4) is een lange-afstand-wandelpad (LAW) met een lengte van 131 kilometer tussen Stavoren (het Friese 'Starum') en Lauwersoog.
In de wandelroutegids 'Friese Kustpad - Deel 4 van het Nederlandse Kustpad' staat de route uitgebreid beschreven van Stavoren naar Lauwersoog, maar voor wie de route in tegengestelde richting wil lopen, bevat de routegids ook de routebeschrijving van Lauwersoog naar Stavoren.
Het traject van Zurich tot aan Lauwersoog maakt deel uit van het gehele 'Hollandse Kustpad' van Bergen op Zoom tot aan Nieuweschans. En dat Hollandse Kustpad maakt deel uit van de lange Europese wandelroute 'E9' van het Franse Hendaye naar het Poolse Gdansk.

Drie alternatieve routes
Maar deze wandelgids bevat nog meer. Zo kun je tussen Roptazijl en Koehoal een alternatieve route van 7 kilometer kiezen, die minder ver landinwaarts gaat dan de reguliere route, waarbij je meer kilometers loopt over de Waddenzeedijk dan op het binnendijkse reguliere traject.
Een ander alternatief dat in de routegids is beschreven, is het 12,5 kilometer lange traject van Holwerd (op het doorgaande Friese Kustpad) landinwaarts naar de Friese Elfstedenstad Dokkum.
En voor de liefhebber is er ook nog een ander scenario voor wie het zogenoemd 'Rondje Noord-Friesland' wil lopen, over een afstand van 55 kilometer. Dat rondje kun je beginnen in Holwerd, om vanuit die kustplaats via het Friese Kustpad naar Lauwersoog te lopen. Daar stap je dan over op het begin van het Friese Woudenpad (LAW 1-1; voorheen het Zevenwoudenpad genoemd), dat je bewandelt van Lauwersoog naar Dokkum. Dat traject van Lauwersoog naar Dokkum wandelden Durkje en ik op 22 en 24 december 2007. En vanuit Dokkum kun je dan de route van Dokkum terug naar Holwerd lopen, via de route die in het 'Friese Kustpad' (LAW 5-4) als alternatief staat beschreven.
Wie al deze trajecten afzonderlijk (waarvan een aantal etappes dan dubbel) loopt, verlengt de wandelafstand van deze routegids van 131 naar 205,5 kilometer.

IJsselmeerkust en Waddenzeekust
De route van het Friese Kustpad is onderweg in beide richtingen gemarkeerd met wit-rode tekens, en als zodanig in de routegids beschreven. De route volgt grotendeels de kusten van het IJsselmeer en van de Waddenzee.
De route begint in Stavoren en volgt de kust van het IJsselmeer tot Hindeloopen, en buigt dan af naar Workum, Makkum en Wons. Het Friese Kustpad gaat dan in noordelijke richting verder naar Harlingen. De hoofdroute gaat via Wijnaldum en Oosterbierum naar Sint-Jacobiparochie. Na Sint-Jacobiparochie wordt bij Zwarte Haan de Waddenzeedijk weer bereikt. De route loopt vervolgens langs een buitendijks kweldergebied, dat aanvankelijk voor drooglegging bestemd was, maar dat inmiddels de functie van natuurgebied heeft gekregen.
De route gaat dan weer landinwaarts naar Ferwerd en Blija. Vlak vóór Holwerd kom je dan weer bij de Waddenzeedijk, en daarna loopt de route langs de zeedijk naar het Lauwersmeer, met uiteindelijk als eindpunt Lauwersoog.

Ruim 150 kilometer Friese Kustpad in 7 etappes
Durkje en ik liepen de 150,5 kilometers van alle etappes van het Friese Kustpad in de jaren 2008 en 2015, en wel als volgt:Geen opmerkingen: