zaterdag 28 november 2015

Bestuursvergadering Nijkleaster met warme aanvang

Dinsdag 25 november 2015 
Nieuwe kaarsen op de viertafel van Nijkleaster

Aangenaam warm
Nu we van de herfst gaandeweg de winter in glijden, wordt het in de eeuwenoude Sint-Radboudkerk ook weer kouder. Toch gaan ook in het najaar en in de winter de korte vieringen van Nijkleaster in deze kerk van Jorwert altijd door. Over de stoelen in het koor van de kerk hangen kleurrijke fleecedekens om op te zitten, of om die om je heen te hangen, teneinde je warmte zoveel mogelijk bij je te houden tijdens de liturgische vieringen.
Om onze kloostergasten zo gerieflijk mogelijk deel te laten nemen aan de vieringen, hebben we bij Nijkleaster vanaf deze maand er nu ook enkele tientallen warmtekussen bij in gebruik genomen. Dit duurzame verwarmingssysteem bestaat uit warmtekussen die draadloos worden verwarmd, en als je erop gaat zitten, krijg je het lekker warm.

Warme opening
Vanavond maken we als bestuur voor het eerst ook gebruik van dit nieuwe plug-and-play-stoelverwarmingssysteem.
Op de viertafel in het koor van de kerk branden nieuwe kaarsen. Komend weekend vangen de weken van Advent aan.
Zoals dat inmiddels te doen gebruikelijk is, beginnen we onze bestuursvergadering van de Stifting Nijkleaster in de binnenkring in het koor van de Sint-Radboudkerk. Voor het eerst op de warmtekussens zitten, een fleecedeken erbij, lekker warm.
De liturgische opening wordt verzorgd door onze Nijkleaster-pionier-predikant Hinne Wagenaar. We beginnen onze bijeenkomst in stilte, daarna lezen we samen, ook in de Bijbel, en voordat we met Gods Zegen de vergadering in gaan, zingen we samen. Een goed begin van deze bestuursvergadering.

Pionieren binnen en buiten Jorwert
Vanuit de Kleasterried komen verschillende gesprekspunten, die we - na het vaststellen van de notulen en de behandeling van de ingekomen post - bespreken. We genieten samen van de prachtige film die studenten van de opleiding Media en Entertainment Managemet van Stenden Hogeschool hebben gemaakt over de Nijkleaster-musicus Hindrik van der Meer. Deze film zal binnenkort ook voor iedereen te zien zijn op de website van Nijkleaster.
Daarna bespreken we de invulling van enkele (aanstaaande) bestuursvacatures, en worden enkele gesprekken met partners van Nijkleaster voorbesproken. Ik rapporteer over de voortgang op diverse assurantiezaken van Nijkleaster.
Aan het eind van de vergadering bespreken we enkele landelijke projecten, waaronder ook programma's voor scholing en ontwikkeling. Een aantal Nijkleasterlingen zullen een aandeel verzorgen in presentaties en cursussen, en enkele bestuursleden zullen in de komende maanden deelnemen aan een scholingsprogramma over kloosters, broederschappen en gastvrijheid.
Het is mooi om te zien dat Nijkleaster zowel lokaal, als provinciaal en landelijk al zo goed op de kaart staat. Ook buiten Jorwert zijn medewerkers en vrijwilligers van Nijkleaster actief op het gebied van voorlichting, scholing, pionieren, innoveren en vernieuwen.

Geen opmerkingen: