zondag 25 oktober 2015

Alternatief Friese Kustpad van Roptazijl naar Oosterbierum

Zondag 25 oktober 2015 
Aankomst bij de Fiskersleane (Oosterbierum) aan de voet van de zeedijk Laatste etappe van het Friese Kustpad
Reeds enkele jaren ligt bij ons thuis nog een klein traject van het Friese Kustpad te wachten op een wandeldag van Durkje en mij. Het gehele Friese Kustpad van Stavoren tot Lauwersoog - inclusief twee alternatieve wandeltrajecten in noordoost-Fryslân (de etappes 27 en 28) - hebben we al gelopen, maar het nog even bewandelen van dat ene kleine alternatieve traject 13a over een afstand van 7 kilometer van Roptazijl naar de Fiskersleane ten noorden van Oosterbierum kwam er maar niet van. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet, dus het zou er dan toch ooit eens van komen, en wel vandaag.
Het is vanmorgen schitterend zonnig herfstweer als we naar de ochtendkerkdienst in De Hege Stins te Stiens gaan, waar vanmorgen onze voormalige predikant ds. Diemer de Jong (nu predikant te Voorthuizen) voorgaat. Na de kerkdienst op deze Nationale Bijbelzondag drinken we een kop koffie, en daarna volgt de middagmaaltijd zo vroeg mogelijk, rond het middaguur.

Fietsen van Oosterbierum naar Roptazijl
Aan het begin van de middag rijden Durkje en ik met de auto met daarop de fietsendrager met beide fietsen naar de Fiskersleane, naar de voet van de Waddenzeedijk ten noorden van het Friese dorpje Oosterbierum, dat ook bekend is als nu eens start, dan eens finish van de Friese Slachtemarathon.
Daar laten we de auto achter, om vervolgens op onze fietsen binnendijks langs de Waddenzeedijk rechtstreeks naar het zeegemaal van Roptazijl te fietsen. Hier start om 14.00 uur onze laatste - alternatieve - etappe van het Friese Kustpad, van Roptazijl naar Oosterbierum.

Van Roptazijl naar Sexbierum
Vanaf Roptazijl volgen we buitendijks langs de kust de Waddenzeedijk tot aan hectometer-dijksteen 4,7. Daar klimmen we over de zeedijk om landinwaarts over de Frousleane richting Sexbierum te lopen. Ten noordwesten van Sexbierum komen we bij Liauckamastate. Aan de schuurzijde van de 19e eeuwse boerderij staat nog het oude poortgebouw uit 1604 van de voormalige Liauckama State. Een deel van dit 17e eeuwse poortgebouw is gebouwd met kloostermoppen, die wij in Fryslân de 'Âlde Friezen' noemen. Boven in het poortgebouw zitten aan beide zijden duivengaten, zoals je die in binnen- en buitenland veelal ziet in oude gebouwen van vooraanstaande lieden.
Over de kleurrijk in herfsttooi gekleurde boomsingel tussen de dubbele slotgracht wandelen we om Liauckama State heen, om voorbij de state af te buigen in oostelijke richting, teneinde iets verderop langs Latsma State te lopen.

Zeedijkwandeling tussen Fiskerspaed en Fiskersleane
Bij Latsma State slaan we linksaf richting Waddenzee. Voorbij de hoeve Vredenoord komen we op het Fiskerspaed, dat we volgen tot de plaats waar we via een houten bruggetje de Dijkvaart over kunnen steken, om aan de overzijde de Waddenzeedijk weer te beklimmen.
Vanaf deze plek lopen we continu in oostelijke richting over de Waddenzeedijk richting Koehool. Ter hoogte van de Fiskersleane ten noorden van Oosterbierum lopen we bij de hoge deltadijk naar beneden, naar de plaats waar we twee uren geleden onze auto hebben geparkeerd. Dit is de plaats waar de hoofdroute van het Friese Kustpad vanuit Oosterbierum weer bij de zeedijk komt, om vanaf hier verder te gaan via Koehool, Sint-Jacobiparochie, Ferwerd en Holwerd, naar het eindpunt in Lauwersoog.
We rijden over de smalle asfaltweg aan de voet van de Waddenzeedijk terug naar Roptazijl, waar we onze daar eerder vanmiddag gestalde fietsen weer afhalen. Via een koffievisite in Broeksterwâld rijden we aan het begin van de avond weer terug naar Stiens, samen terugkijkend op de aangename herfstvakantie van afgelopen week en op de afronding van het Friese Kustpad vandaag.

Geen opmerkingen: