woensdag 2 september 2015

Nieuwsgierigheid tijdens Opening Hogeschooljaar 2015-2016

Woensdag 2 september 2015 
Nieuwsgierig geworden?


Nieuwsgierigheid als basis
Vanmiddag wordt het hogeschooljaar van Stenden Hogeschool in een voor deze speciale gelegenheid buitengewoon smaakvol ingerichte tentamenhal georganiseerd met als thema 'Nieuwsgierigheid'.
Nieuwsgierigheid is de basis van onderzoek, van ontwikkeling, op allerlei nivo's en voor iedereen. Nieuwsgierigheid speelt ook een belangrijke rol bij het voortdurend verbeteren en actualiseren van ons hoger beroepsonderwijs, en het is voor een groot deel ook de basis van de internationalisering van en binnen onze hogeschool.
Dit thema wordt tijdens drie presentaties vanuit verschillende perspectieven belicht door de volgende drie sprekers.

Leendert Klaassen over Stenden
Leendert Klaassen
Eerste spreker is Leendert Klaassen, de voorzitter van ons College van Bestuur. Hij belicht het thema specifiek vanuit Stenden Hogeschool, met ook de nieuwe fusiehogeschool als stip op de horizon.
Zijn presentatie begint met een terugblik op enkele evenementen van het afgelopen collegejaar, waarbij uiteraard het koninklijk bezoek van de koning & koningin aan onze hogeschoolvestiging in Emmen met gepaste trots wordt genoemd, Dat we dit jaar de opening van ons hogeschooljaar in de grote Tentamenhal van Stenden hebben, verwijst naar het feit dat deze tentamenhal symbool staat voor het leven van onze studenten, door wie een deel van hun studiesucces hier in deze ruimte wordt behaald. We zijn blij met een recente instroom van ruim 3.000 nieuwe studenten, met ook nog de positieve aantekening dat het percentage internationale studenten wederom is gestegen. Onze buitenlandse studenten zijn afkomstig uit ongeveer 90 landen.
Ook de aangescherpte toelatingseisen voor de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs worden genoemd, die naar verwachting zullen leiden tot verbeterd studiesucces en tot kwalitatief goede beginnende leerkrachten in het basisonderwijs. Verder komen in deze eerste speech allerlei items aan de orde, zoals taal, studierendement, kwaliteitscultuur, sociaal leenstelsel, responsiviteit, en uiteraard ook Nieuwsgierigheid.
Ook wordt nadrukkelijk stilgestaan bij het wenkend perspectief van een fusiehogeschool, waarin Stenden Hogeschool en de NHL Hogeschool als één hogeschool verder kunnen gaan als multi campus-hogeschool, werkend in ateliers, met design thinking als leidend onderwijsmodel.
Aan het eind van zijn toespraak meldt Leendert nog enkele nieuwe ontwikkelingen voor het komende jaar, zoals de opening van het nieuwe horeca-leerbedrijf in Emmen, de uitbreiding van het aantal buitenlandse hogeschoolvestigingen en enkele uitnodigende symposia van Stenden over bijvoorbeeld Smaak, over Design Thinking en over Brain Factory. Kortom, we gaan weer een uitdagend, verrassend en boeiend collegejaar tegemoet.

Thom de Graaf over het HBO
Thom de Graaf
Tweede spreker is Thom de Graaf, de voorzitter van de Vereniging Hogescholen, waarin alle bekostigde hogescholen van Nederland zich al veertig jaar lang hebben verenigd. Naast zijn visie op nieuwsgierigheid komt in deze keynote speech ook de doorontwikkeling van het Hoger Beroepsonderwijs (HBO) aan de orde.
Thom de Graaf beschrijft Leeuwarden als een trotse provinciehoofdstad met een eigen soevereiniteit; een ware kennis- en studentenstad, en daarmee als 'a place to be'.
Hij benadrukt het belang en prijst de inzet van Stenden Hogeschool op het gebied van samenwerking met het bedrijfsleven. Ook de samenwerking van Stenden met de NHL Hogeschool en de University Campus Fryslân bewijst dat bij Stenden de ramen naar buiten en naar binnen open staan en dat we verankerd in de regio en internationaal georiënteerd werken vanuit eigen kracht.
De Graaf wijst de aanwezigen in de zaal en de internetkijkers via streaming video erop dat kwaliteit van hoger onderwijs in de eerste plaats iets is van elke opleiding afzonderlijk. Daar past vooral ook horizontale sturing en horizontaal toezicht bij, aldus Thom de Graaf. Maar daar moeten hogescholen en hun opleidingen dan wel de ruimte voor krijgen, en àls zij dan die ruimte krijgen, dienen ze ook verantwoording af te leggen over de resultaten van hun werk.
Het HBO is ondanks een daling van het aantal hogescholen (in 40 jaar van 400 naar 37) en met een stijging van het aantal studenten (in 40 jaar van 150.000 naar 360.000) na een aanvankelijke focus op kwantiteit inmiddels gekanteld naar kwaliteit van onderwijs.  
Thom de Graaf sluit af met een item dat bij de aanwezigen in de zaal veel bijval vindt: "Blijf aantrekkelijk voor buitenlandse studenten, want zij verrijken onze collegezalen!" Verder moeten we als HBO in de huidige 'migratiecrisis' vooral ruimhartig zijn en blijven in onze onderwijsvoorzieningen voor al die vluchtelingen die zich in dit tijdsbestek in Nederland vestigen. Die jonge vluchtelingen moeten in Nederland niet gaan zitten wachten; ze moeten zo snel mogelijk aan de studie binnen onze hogescholen. Elk talent moet tellen. Omdat we als hogescholen daarin een belangrijke publieke functie hebben, moeten we ons hoger onderwijs daarop inrichten, aldus De Graaf.
Het hoger onderwijs doet het goed in Nederland, en krijgt daarvoor momenteel volop maatschappelijke waardering, en we moeten vooral hoog blijven inzetten op onze publieke verantwoordelijkheid en op onze taak in de samenleving. Een enthousiast applaus valt Thom de Graaf ten deel aan het eind van deze betekenisvolle boodschap en opdracht aan ons adres.

Max Westerman over Nieuwsgierigheid
Max Westerman
Dagvoorzitter en tevens de derde spreker van deze middag is Max Westerman, journalist, vooral ook bekend als voormalig correspondent in Amerika, en beroemd geworden door zijn indrukwekkende reportages van high impact-gebeurtenissen in de USA, zoals de aanslag van 9/11 en de orkaan Katrina.
Hij belicht het thema Nieuwsgierigheid vanuit weer een heel andere professie, namelijk de zijne, van de journalistiek, een vak dat bij uitstek door nieuwsgierigheid is gedreven.
Max Westerman:

  • Als je nieuwsgierigheid inkadert, loop je een boel mis.
  • Goede journalistiek gaat over mensen.
  • Nieuwsgierigheid is als een spier; je moet het blijven trainen.
  • Een goed verhaal moet je goed vertellen, in de journalistiek, maar ook in het onderwijs.
  • Nieuwsgierig moet je zijn, maar het moet ook worden aangemoedigd.
  • Als je als journalist je eigen nieuwsgierigheid achterna gaat, geeft dat de beste verhalen en de beste reportages.
  • Nieuwsgierigheid levert onverwachte resultaten op.
  • We hebben in Nederland een te overdreven grote belangstelling voor Amerikaans nieuws. We krijgen als kijker en lezer steeds maar weer meer van hetzelfde. Er zijn daarentegen zoveel (194) ander landen, waar je lang niet zoveel over ziet, hoort en leest.   
  • Laat je eigen nieuwsgierigheid leidend zijn.

Aan het eind van zijn boeiende speech - met tussendoor veel foto's en filmfragmenten van zijn tv-reportages - vertelt Westerman dat hij zich vereerd voelt dat hij eerst vanmorgen voor een vol auditorium met studenten en vanmiddag weer in een volle zaal voor het eerst college heeft gegeven, en dan dus ook nog twee colleges op één dag. Beide colleges duurden veel langer dan zijn gebruikelijke tv-reportages, maar ze waren buitengewoon boeiend om naar te luisteren en te kijken.
Max Westerman vertelt aan het eind van zijn speech ook nog dat hij vindt dat hij met zijn reportages niet alleen de macht van een land heeft laten zien, maar ook de onmacht van een land. Voorbeelden als 9/11 en Katrina spraken daarin boekdelen.
Als dagvoorzitter sluit Max Westerman na de afloop van zijn speech ook deze plenaire bijeenkomst. Hij wenst ons daarbij nog veel nieuwsgierigheid in het nieuwe hogeschooljaar.

Geen opmerkingen: