zondag 20 september 2015

NBG-Rayonontmoeting 2015 in Kollumerzwaag

Donderdag 17 september 2015 
Presentatie van Mark Koelewijn over de Samenleesbijbel

Goede opkomst
Als bestuurslid van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) bezoek ik elk jaar tenminste één van de Rayonontmoetingen van NBG-vrijwilligers in de NBG-regio Noord (bij toerbeurt in Fryslân, Drenthe, Groningen en de Noordoostpolder).
In de maanden augustus tot en met oktober 2015 worden in NBG-regio Noord en Oost achttien van dergelijke Rayonontmoetingen georganiseerd.
Vanavond woon ik de jaarlijkse Rayonontmoeting bij in de zaal achter de Gereformeerde kerk van het Friese Kollumerzwaag. We zijn vanavond met ongeveer 25 rayonvertegenwoordigers bijeen, dus we hebben een goede opkomst in dit rayon.

Terugblik
De avond staat onder leiding van Mark Koelewijn, de NBG-regiocoach voor regio Noord en Oost.
Na het openen met een voorgelezen bijbelgedeelte door één van de aanwezige rayoncoaches, wordt in haar gebed gevraagd om Gods zegen over deze avond.
Als Mark met een voorstelrondje aanvangt, horen we dat één van de aanwezige NBG-vrijwilligers zich al 25 jaar inzet voor het bijbelwerk van het NBG, maar als we doorgaan met het voorstelrondje blijkt een andere vrijwilliger toch nog de kroon te spannen met zijn 38 jaren vrijwillig bijbelwerk voor het NBG. Wat een zegen dat er nog zoveel mensen zijn die zich zoveel jaren van hun leven als vrijwilliger inzetten voor dat belangrijke bijbelwerk in binnen- en buitenland.
Daarna volgt een rapportagerondje door de hele regio, waarbij aan elkaar wordt verteld wat men in het afgelopen jaar allemaal heeft gedaan op het gebied van bijvoorbeeld: presentatie van de Bijbel in Gewone Taal, de Nationale Bijbelquiz, de Nationale Bijbelzondag, en markten, braderieën en collectes.
Aansluitend laat Mark aan de hand van enkele foto's zien wat er allemaal met de ingekomen gelden van het NBG is gedaan aan onder andere buitenlands bijbelwerk in bijvoorbeeld Ethiopië, Oekraïne en op Cuba.
Mark Koelewijn enthousiast over de Samenleesbijbel
Veel gedaan, en veel te doen
Dan is het moment aangebroken om ook vooruit te blikken op wat het komende werkseizoen ons zal brengen, en wat we in ons rayon zullen gaan doen. Mark Koelewijn vertelt onder andere over de plannen met betrekking tot:

  • Het Bijbelfestival van het NBG dat op 24 oktober 2015 zal worden gehouden in Maarssen. Het maximaal aantal deelnemers is met 2.500 aanmeldingen nu al bereikt. Voor wie als vrijwilliger die dag wil helpen, is er nog plaats. Wie zich nog aanmeldt komt op de reservelijst, want misschien kan de organisatie nog worden opgeschaald,
  • Tijdens het Bijbelfestival zal ook de prachtige nieuwe Samenleesbijbel te koop zijn. Deze kleurrijke en gevarieerde Bijbel in Gewone Taal heeft vooral de kinderen van 8-12 jaar als doelgroep, om samen met hen de Bijbel te lezen, om erover te praten, en om er opdrachten en andere verwerkingen op te laten volgen.
  • Tijdens het Bijbelfestival zal ook het nieuwe Kindermagazine 'Alef'' landelijk worden gepresenteerd. Dit rijk geïllustreerde bijbeltijdschrift is vooral bedoeld voor kinderen van 7-12 jaar.
  • Het bijbelmateriaal voor de Nationale Bijbelzondag van 25 oktober 2015 wordt door Mark gepresenteerd. Vrijwilligers kunnen het werkmateriaal bestellen en ermee aan de slag gaan.
  • De lancering en de voortdurende uitbreidingen van de website debijbel.nl worden aan de hand van enkele voorbeelden genoemd.
  • Tevens komen de Nationale Bijbelquiz en de bijbelquiz in de regio aan de orde.
  • Ook wordt aandacht besteed aan de NBG-website van het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP), waar alle vrijwilligers van het NBG naar hartenlust gebruik van kunnen maken om informatie te delen, om werkmateriaal te bestellen, om ideeën op te doen, en nog veel meer.
  • De zogenoemde Teamvorming, die in het vrijwilligersapparaat steeds meer gestalte krijgt. De insteek is dat de vrijwilligers in de regio elkaar steeds meer gaan opzoeken, om de activiteiten op elkaar af te stemmen en om zoveel mogelijk samen te werken en elkaar te helpen voor een optimaal resultaat. Zo zouden de NBG-ers komend voorjaar in Fryslân bijvoorbeeld een soort Elfstedentocht rond de presentatie van de Samenleesbijbel kunnen organiseren. 

Kijk, daar worden al die vrijwilliger ook in de Friese regio nu enthousiast van. Vanzelfsprekend roepen deze veranderingen diverse vragen op, maar op het moment dat men door heeft dat je er met elkaar samen iets moois van kunt maken, wordt men zo enthousiast, dat Mark het plan resoluut van het beamerscherm moet verwijderen om iedereen dan weer mee te krijgen naar het vervolg van dit avondprogramma.
Conclusie na zo'n Rayonontmoeting in de regio is dan ook dat er in de afgelopen periode weer heel veel goeds aan bijbelwerk is gedaan, en dat we toch ook vanavond weer onder ogen zien dat er ook in de komende periode weer heel veel goed vrijwilligerswerk kan worden verzet om de Bijbel en het bijbelwerk van het Nederlands Bijbelgenootschap positief onder de aandacht te brengen.


Geen opmerkingen: