maandag 7 september 2015

Landelijk Beraad van het NBG in Zwolle

Maandag 7 september 2015 
Vrijwilligers komen bijeen in de Rayonontmoetingen van het NBG

Adviesorgaan van en voor vrijwilligers
Op uitnodiging van het Landelijk Beraad van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) ben ik rond het avonduur in haar vergadering in het Van der Valk Hotel te Zwolle. Het Landelijk Beraad is het adviesorgaan voor de directie van het NBG, met name op het gebied van het vrijwilligerswerk binnen het NBG. Zo'n 1.600 vrijwilligers zijn in Nederland actief om het bijbelwerk van het NBG onder de aandacht te brengen van onder andere NBG-leden, predikanten, scholen, kerkelijke gemeenten, en voorts bij iedereen die belangstelling heeft voor het belangrijke bijbelwerk van het NBG in binnen- en buitenland. Vanaf de oprichting van het Landelijk Beraad in maart 2008 maakte ik deel uit van dit adviesorgaan, totdat ik in het jaar 2010 op voordracht van het Landelijk Beraad door de landelijke Ledenraad werd benoemd tot lid van het landelijk bestuur van het NBG, waarmee toen mijn lidmaatschap van het Landelijk Beraad eindigde. En voor vandaag ben ik door dat Landelijk Beraad uitgenodigd om aan het eind van haar vergadering met de Landelijk Beraadsleden in gesprek te gaan over diverse zaken die het NBG-werk betreffen.

Heden, verleden en toekomst van het vrijwilligerswerk
In dit open gesprek over het vrijwilligerswerk van het NBG en over de rol van het Landelijk Beraad daarin komen onder andere de volgende zaken aan de orde: Toekomstvisie, Vrijwilligersbeleid, Werkorganisatie & Vrijwilligers, Structuur van het vrijwilligerswerk, de plaats van het LB temidden van NBG-directie en NBG-Ledenraad, de motieven voor de beoogde veranderingen in de lokale, regionale en landelijke organisatie van het vrijwilligerswerk;en we blikken ook terug op de eerste zes Rayonontmoetingen en blikken vooruit op de vele Rayonontmoetingen die in de komende weken nog op veel plaatsen in het land voor en met NBG-vrijwilligers worden georganiseerd.

Het bijbelwerk van de toekomst
Op het moment dat je fundamentele veranderingen gaat doorvoeren in de structuur van je vrijwilligerswerk is het voor veel oudgedienden best wel even wennen om mee te gaan in het updaten van je vrijwilligerswerk en van je vrijwilligersorganisatie, maar we zijn het er wel over eens dat het wel gewenst is om je vrijwilligerswerkorganisatie periodiek te evalueren en door te ontwikkelen, rekening houdend met de tijd waarin we nu leven en werken, en met de komende jaren waarin we het bijbelwerk van het NBG op eigentijdse wijze willen voortzetten. Gezien het feit dat we in de afgelopen jaren heel veel mensen binnen en buiten het NBG hebben geraadpleegd over de kant die we met ons vrijwilligerswerk het beste op zouden kunnen gaan, hebben we er nu alle vertrouwen in dat we op grond van de resultaten daarvan verstandige keuzes hebben gemaakt voor de toekomst van het vrijwilligerswerk van het NBG, en dat we vanaf dit jaar nu met zijn allen ons best zullen gaan doen om het vrijwilligerswerk ten behoeve van ons nationale en internationale bijbelwerk zo optimaal mogelijk op de kaart te (blijven) zetten.
Tijdens alle Rayonontmoetingen van de afgelopen en in de nog komende weken zullen we samen met de beroepskrachten van het NBG als vrijwilligers in het hele land op veel plaatsen met elkaar bespreken hoe we in de komende tijd aan de slag gaan voor het Nederlands Bijbelgenootschap.

Geen opmerkingen: