woensdag 9 september 2015

Bestuursvergadering Nijkleaster opent met korte viering

Dinsdag 8 september 2015 
Alles staat klaar voor de viering van Nijkleaster

Meditatief begin

We beginnen de eerste bestuursvergadering van Stifting Nijkleaster met een korte avondviering in het koor van de Sint-Radboudkerk, waarin Nijkleaster is gevestigd. Als de bestuursleden zich in de Voorkerk van Nijkleaster melden voor de vergadering, staat alles in het koor van deze dorpskerk al klaar voor de viering. Onze vergadering wordt in het koor geopend met dit meditatief moment, waarin we samen zingen, bijbellezen, bidden en stil zijn ter bezinning. Na deze viering wandelen we weer terug naar de Voorkerk, waar onze bestuursvergadering vervolgens plaatsvindt.

Midden in de samenleving
Na het terugblikken op verslagleggingen en op de ingekomen post kijken we vooruit. Een belangrijk deel van deze vergadering gaat over hoe we als bestuur, medewerkers en vrijwilligers komend jaar weer verder willen met Nijkleaster, om voor alle gasten en omwonenden van Nijkleaster een 'huis' van Stilte, Bezinning en Verbinding te zijn. We realiseren ons dat we dat als bestuur, medewerkers en vrijwilligers niet alleen waar kunnen maken. Om van grote waarde te zijn voor de vele kloosterbezoekers en voor de dorpsbewoners van Jorwert hechten we veel waarde aan het regelmatig in gesprek zijn met bijvoorbeeld de kerkelijke gemeente en de burgerlijke gemeente, met het Jorwerter Doarpsnut en met onze buren, met kerken en scholen, met de provincie Fryslân en de Stichting Alde Fryske Tsjerken, met subsidiegevers en kunstenaars, en voorts met een groot aantal organisaties en personen die allemaal op een of andere manier iets voor Nijkleaster kunnen en/of willen betekenen en met alle gasten die eenmaal of regelmatig bij Nijkleaster op bezoek komen. Als je dat alles op een rij zet, is het indrukwekkend om te zien met hoeveel mensen en organisaties Nijkleaster zich momenteel verhoudt om haar droom uit te dragen en waar te maken.

Voor weldadige stilte, bezinning en verbinding
Verder zijn er allerlei ontwikkelingen te bespreken, zoals de verkoop van het atelier van kunstenaar Jentsje Popma en van de doorlopende verkoop van zijn kunstwerken, die Jentsje Popma aan Nijkleaster heeft geschonken om die te gelde te maken, ter financiële ondersteuning van de bijzondere betekenis en het waarde(n)volle werk waar dit nieuwe Friese klooster Nijkleaster voor gaat en staat.
De grote uitdaging waar we als bestuur voor zijn gesteld, is om zoveel geld bijeen te verkrijgen, waarmee we op termijn ons klooster kunnen vestigen in de grote dorpsboerderij die we daarvoor op het oog hebben. Gelukkig worden we gedragen door veel organisaties en door veel individuele betrokkenen, maar toch zien we het binnenhalen van voldoende financiële middelen als één van de grootste uitdagingen waarvoor we ons als bestuur van de Stifting Nijkleaster hebben gesteld.
Desalniettemin is de betekenis en de inhoud van ons vernieuwende kloosterwerk van vandaag en morgen van veel groter belang, want daar doen we het uiteindelijk allemaal voor. Dus ook daar spreken we vanavond uiteraard over. Ons nieuwe activiteitenprogramma voor het komende seizoen staat inmiddels op de website van Nijkleaster.
Mede hiermee willen we in het Friese Jorwert in Nijkleaster graag een weldadige plek creëren, waar onze kloostergasten tijdelijk voor hele korte of iets langere termijn een aangename plek vinden van 'Stilte, Bezinning en Verbinding'.

2 opmerkingen:

Paul Vlaardingerbroek zei

Dag Wiep, woensdag 23 september zijn Helma en ik in Jorwerd geweest en hebben de ochtendontmoeting bijgewoond. Een bijzonder fijne ervaring!

Wiep Koehoorn zei

Dag Paul en Helma,
Fijn dat het het er inderdaad van is gekomen om afgelopen woensdag een Kleasterkuier mee te maken, en mooi dat jullie dat als plezierig hebben ervaren. Goed van jullie om je bij Nijkleaster zo te laten inspireren door Stilte, Bezinning en Verbinding. En als jullie t.z.t. ooit weer eens in de buurt zijn, je weet nu vast en zeker dat de Kleasterkuier elke woensdagochtend is, en dat je er zo naar toe kunt gaan voor een aandachtige en zinvolle ontmoeting in Nijkleaster.
vr. gr.
Wiep Koehoorn
snk28sept15