vrijdag 28 augustus 2015

Time Out in de StudieStartWeek

Donderdag 27 augustus 2015
'Time out for two' in De Haak van Stenden 

Studeren in het hoger onderwijs
Dat studeren in het hoger onderwijs een serieuze zaak is, is wel bekend. Dat studeren ook hard werken is, weten de serieuze studenten van universiteiten en hogescholen maar al te goed. Je wordt voortdurend uitgedaagd om serieus werk van je studie te maken, en er ook hard mee aan het werk te zijn, al was het alleen al omdat je studieschuld anders onnodig torenhoog zou oplopen, en je daarnaast je er ook van bewust bent dat de samenleving van het hoger onderwijs vraagt dat de lat steeds een beetje hoger komt te liggen.

De klok rond in de SSW2015
Zoals ik eerder deze week al schreef, is afgelopen maandag bij Stenden Hogeschool in Assen, Emmen, Groningen, Leeuwarden en Meppel het nieuwe schooljaar begonnen met de zogenoemde 'StudieStartWeek' (SSW) voor de eerstejaars studenten. Zo'n StudieStartWeek is een goede introductie om kennis te maken met je opleiding, met je medestudenten, met je docenten, met de hogeschool en met het Leeuwarder studentenleven. De hele week worden de studenten van 's morgens vroeg tot 's avonds laat aan het werk gezet met een grote variatie aan werkvormen, om volgende week goed voorbereid van start te gaan met hun nieuwe studie.
Ook in de avond en tot in de nachtelijke uurtjes worden de eerstejaars door de ouderejaars studenten met allerlei feestelijkheden wakker en actief gehouden, in de binnenstad of in de natuur. Geen wonder dat je aan het eind van zo'n week moeite hebt om wakker en kwiek te blijven. Uit ervaring weten we dat deze studenten het weekend nog hard nodig hebben om uit te rusten voor de eerste week van het collegejaar, dat volgende week maandag aanvangt.

Dat's in de Haak
Op een voor studenten enigszins afgelegen plek in het Stenden-gebouw 'De Haak' vleien twee studenten zich aan het eind van de middag neer op de hoekbank, die daar bij de receptie staat voor de gasten die bij Stenden op bezoek komen in het Bestuursgebouw.
Waarschijnlijk trekken de jongen en het meisje zich hier even terug, om op adem te komen voor het grote studentenfeest, het 'Into The Wild Festival', dat straks rond het avonduur als onderdeel van de Leeuwarder StudieStartWeek zal beginnen, en dat nog tot ongeveer middernacht zal gaan duren. Vanwege het slechte weer is dit afsluitende open air-studentenfestival van het Kennisplein op de Kenniscampus verplaatst naar de Leeuwarder schouwburg, De Harmonie.

Time Out for two
Ze zitten nog gezellig met elkaar te praten, nemen enkele programmapapieren door en checken dan ook even de berichtjes op hun smartphone. De jongen en het meisje zakken steeds verder onderuit op de bank, en het duurt maar even of hun 'zitten' is al over gegaan in 'liggen'. In no time liggen beiden in diepe slaap verzonken.
Het zal allemaal wel niet zo zijn gepland, maar de vermoeidheid weegt kennelijk zwaarder dan het restje energie dat ze nog hebben om straks ook het grote studentenfestival bij te wonen. Ook als je intensief studeert, zul je af en toe even gas terug moeten nemen, om tussen alle studiebedrijven door jezelf ook de nodige rust te gunnen, om daarna weer vrolijk en intensief verder te gaan met je studieactiviteiten. In die zin is de StudieStartWeek kennelijk ook een goede introductie om te leren waar, hoe en wanneer je eventjes gas terug moet nemen, om dan ná zo'n time out de volgende uitdaging weer tegemoet te treden.

See you next week
Het zal in de Leeuwarder Harmonie en daarbuiten vanavond vast en zeker een gezellige boel worden, en we wensen al die eerstejaars en ouderejaars studenten die zich met hart en ziel inzetten in de StudieStartWeek nu alvast een welverdiend rustig weekend; dan zien we ze volgende week graag allemaal weer fit en vrolijk terug bij Stenden.
Dan gaat de studie van start!

Geen opmerkingen: