zondag 25 januari 2015

Geloofsverhalen in Stiens

Zondag 25 januari 2015
De band Lifenote werkt mee aan deze Sing In in De Hege Stins te Stiens

Sing In
Vanmorgen beleven we een bijzondere Sing In in De Hege Stins van Stiens. Een Sing In wordt enkele malen per jaar georganiseerd door de Stienser Evangelisatie- en Zendingscommissie, en het is bedoeld als een laagdrempelige evangelisatiekerkdienst, waarin doorgaans veel gezongen wordt. Meestal worden deze bijzondere diensten 's avonds als Gemeentedienst aangeboden, maar voor vanmorgen is daarop eens een keer een uitzondering gemaakt.

Lifenote
Het thema van de ochtendkerkdienst is 'Geloofsverhalen'. De in Stiens wonende pastor Joop Visser is vanmorgen onze voorganger. De muzikale omlijsting wordt in deze dienst verzorgd door onze organist Take Beukema, en aan deze dienst wordt ook meegewerkt door 'Lifenote'. Lifenote is een enthousiaste jongerengospelband, waarvan de leden afkomstig zijn uit verschillende kerkgenootschappen.

Verhalen over je geloof
Wat geloof jij eigenlijk?
Geloven kan best moeilijk zijn; je kunt God immers niet zien en aanraken.
Geloof is ook niet iets tastbaars; iets wat je even in je tas kunt doen, of wat je kunt inpakken.
Iedereen beleeft zijn of haar geloof op een persoonlijke manier.
Vanmorgen vertellen enkele mensen in deze Sing In over hun geloof.
Joop Visser roept ons allen op om na de dienst elkaar ook iets van je geloof te vertellen, want als we al die persoonlijke geloofsverhalen op een rijtje zetten, wordt het ons allen duidelijker wat geloven inhoudt, en krijgen we nog meer inzicht in wat en in Wie wij geloven.
Enkele medewerkers van vanmorgen zullen in deze Sing In alvast (iets van hun) geloofsverhalen vertellen.

Geloofsverhalen
En zo wordt deze evangelisatiedienst een aaneenschakeling van allerlei soorten geloofsverhalen.
Joop Visser verwijst met een korte gebedstekst naar een geloofsverhaal van de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer, en hij laat ons een ander geloofsverhaal zingen, van de Friese dichter Fedde Schurer. Maar hij vertelt ook over het aangrijpende verhaal van de kleine, doodzieke Judith, die vlak voor haar sterven nog iets vertelt over wat zij in een visioen heeft gezien en ervaren.
De lector Nelleke leest vanmorgen geloofsverhalen uit de Bijbelboeken Lukas en Openbaring.
Tussen alle bedrijven door zingen we samen, en kunnen we genieten van de prachtige muziek van Lifenote. De band projecteert haar songteksten gelijktijdig op het beamerscherm, met daarbij perfect bijbehorende kleurenfoto's, die hun teksten - hun gezongen geloofsverhalen - zo treffend visualiseren. Van een meisje dat vóór ons in de kerkzaal zit, hoor ik haar verraste uitroep 'Oh...!' als er weer zo'n boeiende foto op het scherm verschijnt.

Mijn verhaal + jouw verhaal = ons geloof
De Evangelisatie- en Zendingscommissie heeft tijdens de voorbereiding van deze Sing In vooraf ook enkele gemeenteleden gevraagd om iets van hun geloofsverhaal te vertellen. Ademloos luistert de gemeente naar indrukwekkende en emotionele geloofslevensverhalen van Nynke & Ernst en van Karen, die daarbij óók wordt bijgestaan door haar echtgenoot, Ronald. In deze intense levensverhalen blijkt maar weer eens hoe groot het gelijk van Joop Visser was, toen hij ons zojuist vertelde dat een ieders persoonlijk geloofsverhaal iets laat zien van het grote geloofslevensverhaal van ons allemaal. Immers, wij hebben allemaal ons eigen leven, ons eigen geloof, vaak onze eigen twijfels en soms ook dat rotsvaste vertrouwen dat ons geloof en ons gebed ons ook helpt, óók als we dat in ons leven bij tijd en wijle heel hard nodig hebben. En als wij zelf dan even dreigen af te haken, is daar die ander, jouw en mijn naaste, die de verbinding zoekt om ogenschijnlijke kloven te overbruggen.

De stilte zingt u altijd toe, o Here
Verhalen gaan altijd door, maar aan ons leven komt eens een eind. Zo gedenken wij vanmorgen samen ons betrokken gemeentelid Abe de Witte, die afgelopen woensdag na een lange periode van ziekte is overleden. We zingen samen ter nagedachtenis aan de overledene en ter bemoediging van zijn nabestaanden. Hij kan het ons zelf niet meer vertellen, maar de familieleden van Abe geven ons in zijn overlijdensbericht nog iets moois van zijn geloofsvertrouwen mee, met de hoopgevende tekst:
'Der is gjin ein oan it lêste ein.
Der is allinne ivich nij begjin by God'.
Hoe mooie sluit dit geloofsvertrouwen aan bij onze kerkdienst van vanmorgen.
En dan is daar steeds weer de jongerenband Lifenote, die ons met hun nu eens verstilde muziek, dan eens groeiende uitbundigheid iets laat horen van wat geloof en vertrouwen vermag. En wat spreekt dan vooral de mimiek van de leadzangeres en ook de presentatie van de andere bandleden boekdelen. Nu eens stil voor de Heer, dan weer opgewekt en uitbundig, want iedereen mag het zien en horen.
Heb maar vertrouwen, want daar waar ouderen stil vallen en ons ontvallen, zijn er weer jonge mensen die - voortbouwend op het geloofsvertrouwen van hun (voor)ouders - opstaan en de blijde boodschap blijven doorgeven, op hún manier, óók goed, steeds maar weer opnieuw, als
in ivich nij begjin,
op wei nei it nij Jeruzalim.

Geen opmerkingen: