donderdag 2 oktober 2014

Presentatie van de Bijbel in Gewone Taal

Woensdag 1 oktober 2014

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander ontvangt de Bijbel in Gewone Taal van Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap


Welkom bij de presentatie van de Bijbel in Gewone Taal
Na zeven jaren hard werken is het vandaag eindelijk zover dat het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) een nieuwe Bijbel presenteert: de 'Bijbel in Gewone Taal'.
De feestelijke presentatie en uitreiking van deze duidelijke Bijbel vindt vanmiddag plaats in het World Forum in Den Haag.

De entree van het World Forum in Den Haag 

Hartelijke ontvangst van de beschermheer van het NBG
Bij de ingang van het World Forum ligt de loper uit voor de ruim 700 gasten die gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging om deze bijzondere, feestelijke bijeenkomst bij te wonen.
In een uur voorafgaand aan de officiële bijeenkomst worden alle gasten verwelkomd in de ontvangsthal van het World Forum; daar vindt de registratie en de toegangscontrole plaats en wordt ervoor gezorgd dat een kwartier vóór aanvang van het programma alle genodigden plaats hebben genomen in de grote zaal van het World Forum.
Dan komt onze speciale gast binnen. Als bestuur, medewerkers, vrijwilligers en leden van het Nederlands Bijbelgenootschap voelen wij ons zeer vereerd met de aanwezigheid van de beschermheer van het NBG: Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander.

Ontvangst van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander

Opening door de voorzitter
Direct na binnenkomst van de koning vangt het programma aan met muziek van de band Adlicious, die het lied 'Als een herder is de Heer' (bij Psalm 23) zingt.
Marleen de Pater-van der Meer, voorzitter van het NBG, opent daarna deze bijeenkomst.

Marleen de Pater-van der Meer, voorzitter van het NBG

Voorlezing uit de Bijbel in Gewone Taal
Het programma wordt gepresenteerd door Jacobine Geel. Zij introduceert drie voorgangers, die ieder één passage uit de nieuwe Bijbel in Gewone Taal zullen voordragen; uit de 'Toespraak van Jezus op de berg':
  • Jos Douma, predikant van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Zwolle, leest de verzen 3 tot en met 10 uit het Evangelie van Matteüs: 'Jezus vertelt over het echte geluk'.
  • De tweede lezing, uit hetzelfde bijbelboek, wordt verzorgd door Karin van den Broeke, de preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland: 'Je moet goed zijn voor iedereen' (Matteüs 5:43-48).
  • De slotlezing uit Matteüs 6:25-33 'Maak je geen zorgen' wordt verzorgd door Peter Sleebos, de voorzitter van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten.
Jacobine Geel presenteert de drie voorlezers
Adlicious zingt het Onze Vader in gewone taal
Deze Matteüslezingen worden afgesloten met het zingen van het 'Onze Vader' in gewone taal. Het is een compositie met arrangement van P. Bergman, gezongen door de band Adlicious.


Adlicous zingt het Onze Vader in gewone taalDe kracht van gewone taal
Dan volgt een indrukwekkend mooie toespraak van Matthijs de Jong, die als nieuwtestamenticus werkzaam is bij het NBG, en tevens één van de vertalers van het team van twaalf experts die er zeven jaar aan hebben gewerkt om de Bijbel in Gewone Taal vandaag te publiceren.
In zijn toespraak laat hij ons zien en horen welk een bijzondere kracht schuilt in gewone taal.

Matthijs de Jong toont de kracht van gewone taal

Begrijpelijke taal
Ademloos luistert de zaal naar de toespraak van Matthijs de Jong, waarin hij aantoont dat gewone taal ook een prachtig instrument is om de Bijbel op een nieuwe manier te verwoorden. Deze geheel nieuwe vertaling van de hele Bijbel brengt Gods Woord dichtbij. Nu kan iedereen de bijbelteksten lezen en begrijpen, en er positief door worden geraakt.


Ademloos luistert de zaal naar de toespraak van Matthijs de Jong
Toneelspel in gewone taal
Nadat Adlicious het lied 'Heilig is hij' heeft gezongen, volgt een knap en humoristisch toneelspel van de theatergroep Aluin. Dit trio speelt een speciaal voor deze gelegenheid gemaakt stuk. Verschillende bijbelteksten uit de Bijbel in Gewone Taal zijn hierin knap vervlochten tot een verrassend geheel. Zo ontmoeten we in de diverse sketches de apostel Paulus, met allerlei intermezzo's, waarin Adam & Eva, Jozef, Ruth en Ester de revue passeren.
Aluin speelt verhalen uit de Bijbel in Gewone Taal
De overhandiging van de Bijbel in Gewone Taal
Dan komt presentatrice Jacobine Geel met het eerste exemplaar van de Bijbel in Gewone Taal het podium op. Het grote moment van de presentatie van deze nieuwe Bijbel is aangebroken. Ze nodigt de algemeen directeur van het NBG, Rieuwerd Buitenwerf, uit om samen met Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander het podium op te komen. Ze overhandigt Rieuwerd Buitenwerf de nieuwe Bijbel, en met een korte toespraak biedt hij onze beschermheer van het NBG dan het eerste exemplaar van de Bijbel in Gewone Taal aan.
De koning neemt het eerste exemplaar van de Bijbel in Gewone Taal in ontvangst

Met een hartelijk applaus onderschrijft het publiek in de zaal deze historische gebeurtenis, de overhandiging van een geheel nieuwe Bijbel aan onze vorst. Koning Willem-Alexander bladert de nieuwe Bijbel door en feliciteert Rieuwerd Buitenwerf met dit prachtige resultaat van zoveel jaren vertaalwerk.

Complimenten van onze koning voor deze prachtige nieuwe Bijbelvertaling

Feestelijke afsluiting
En dan is het tijd om dit programma af te sluiten met een prachtig loflied, gebaseerd op Psalm 150: 'Alles wat leeft, zing voor de Heer', zing Halleluja voor God in zijn heilige tempel.
Na deze presentatie is iedereen hartelijk welkom bij de borrel. Bij mijn rondgang langs veel gasten blijkt hoeveel indruk deze bijzondere presentatie op onze gasten heeft gemaakt. Het gevarieerde programma is bijzonder op prijs gesteld door de honderden aanwezigen, die onder de indruk zijn en hebben genoten van deze unieke gebeurtenis.
Dat onze koning het eerste exemplaar van het 'Woord van de Koning' in ontvangst heeft genomen, is door de aanwezigen buitengewoon gewaardeerd.
In de hal van het Haagse World Forum staat ook een verkoopstand van boekhandel Riemer. Onafgebroken staan de mensen in de rij om nu eindelijk over te gaan tot aankoop van de Bijbel in Gewone Taal, die hier in verschillende edities verkrijgbaar is.

De presentatie is achter de rug;
het feest van de verkoop is begonnen,
hier en in heel Nederland.
 
Geduldig wachten tot je eindelijk je duidelijke Bijbel in Gewone Taal kunt kopenGeen opmerkingen: