woensdag 24 september 2014

Proefvisitatie voor MILTS & MISM

Woensdag 24 september 2014
De Proefvisitatiekamer is klaar voor de komst van de Proefvisitatiecommissie


Audit
Prachtig is de Boardroom van Stenden Hogeschool in Leeuwarden ingericht met het oog op de Proefvisitatie van de twee Stenden-HBO-masteropleidingen 'Master of International Leisure and Tourism Studies' (MILTS) en 'Master of International Service Management' (MISM).
Twee dagen lang komt een Proefvisitatiecommissie op bezoek om te beoordelen of deze opleidingen qua documenten, deelnemers en organisatie klaar zijn voor de naderende visitatie. Het auditteam dat gisteren en vandaag de Proefvisitatie uitvoert, is samengesteld uit panelleden van binnen en buiten Stenden Hogeschool, waaronder de Manager Quality Assurance, een onderwijskundige, een student van een collega-masteropleiding, een collega-Head of School en twee vertegenwoordigers van de werkvelden waarvoor deze twee opleidingen de studenten opleiden.

Proefvisitatie
Gisteren en vandaag ben ik aanwezig bij briefings en bij de debriefings die deel uitmaken van het uitgebreide programma, waarin de onderzoekscommissie documenten bestudeert en spreekt met alle stakeholders van deze opleidingen.
De Proefvisitatie is een soort generale repetitie voor de echte visitatie, die in december van dit jaar zal plaatsvinden. Deze tweedaagse begint met een zogenoemde Showcase en een rondleiding langs de diverse onderwijsvoorzieningen in ons Leeuwarder hogeschoolgebouw. Daarna voert het audit team een groot aantal gesprekken met werkveldvertegenwoordigers, studenten, afgestudeerden, managementteamleden, docenten en studenten & medewerkers die lid zijn van de diverse onderwijscommissies die zorg dragen voor het ontwerp, de ontwikkeling, het aanbieden, het evalueren en verbeteren van en het afstuderen binnen een goed onderwijsprogramma.

Terugkoppeling in de Boardroom van Stenden
Voorlopige bevindingen
Aan het eind van deze tweedaagse komt een grote groep studenten, docenten en andere hogeschoolmedewerkers bijeen in de volle Boardroom, waar de Proefvisitatiecommissie een presentatie verzorgt over haar eerste bevindingen van deze twee auditdagen. Binnenkort publiceren zij nog hun Proefvisitatierapport, op grond waarvan de opleidingen zich verder voorbereiden op de Visitatie van december 2014.

Geen opmerkingen: