donderdag 4 september 2014

Eerste bestuursvergadering Nijkleaster in de nazomer van 2014

Dinsdagavond 2 september 2014

Werk in uitvoering voor Nijkleaster, in de Sint-Radboudkerk
Werken aan de verdieping
Het zomerreces voor de bestuursleden en medewerkers van de Stifting Nijkleaster is weer voorbij. Gedurende de hele zomer is er in de voorkerk van de Sint-Radboudkerk trouwens hard gewerkt aan de realisatie van de verdiepingsvloer - de Ferdjipping - zodat we over enkele weken met ook een tweede zaal het nieuwe kloosterseizoen in kunnen gaan.
Vanavond hebben we in Jorwert de eerste bestuursvergadering van dit nieuwe seizoen.

Kloosterseizoen 2014-2015
Aan de hand van de notulen van onze juni-vergadering blikken we terug op de werkafspraken die we vóór de zomer hebben gemaakt. Daarbij stellen we ook de taakverdeling van het bestuur vast, die we in juni 2014 in concept bespraken.
Dan komt een aantal onderwerpen uit de Kleasterried aan de orde, over onder andere de nieuwe indeling van onze zaterdag-programma's en over de beoogde jaarprogrammering van Nijkleaster voor het werkseizoen 2014 - 2015. Voor de Nijkleasterdei van 19 oktober 2014 wordt op verzoek van de Kleasterried een organisatiecomité van bestuurders samengesteld.

Kroeg > Kerk > Klooster
In het tweede deel van deze vergadering bespreken we de resultaten van de bekendmaking van de locatie in Jorwert die Nijkleaster over enkele jaren graag zou willen verkrijgen. Het doet ons goed om te merken dat de dorpsgemeenschap van Jorwert heel positief staat tegenover de permanente vestiging van Nijkleaster in de huidige dorpsboerderij van de familie Castelein. En nu maar hopen dat we in de komende jaren voldoende financiële middelen kunnen verkrijgen om deze wens van de combinatie Kerk - Kroeg - Klooster ook werkelijkheid te laten worden.
Uiteraard wordt ook de voortgang qua werk en financiën besproken met betrekking tot de inbouw van De Ferdjipping van Nijkleaster in de voorkerk van de Sint-Radboudkerk van Jorwert. We liggen in alle opzichten mooi op schema, mede dankzij de geweldige inzet van veel vrijwilligers, die in de zomer allen hun steent(je) hebben bijgedragen aan de bouwwerkzaamheden.

Prille visie op de toekomst
In het derde en laatste deel van deze bijeenkomst bespreken we de eerste versie van de startnotitie 'Nei in hûs foar Nijkleaster', waarin een allereerste visie op de toekomst van een Nijkleaster in hout en steen wordt gepresenteerd. We laten het voorlopig bij een eerste vragen- en reactieronde, want er zal in het komende bestuursseizoen nog veel met elkaar worden gesproken over de eerste contouren van een Nijkleaster in het Friese Jorwert. Het is allemaal nog heel pril, maar dat past ook bij pionieren. In de komende maanden en jaren zal steeds iets meer zichtbaar worden van de vorm en inhoud van dit nieuwe protestantse klooster, gevestigd in het stille midden van de provincie Fryslân.
Nijkleaster in Jorwert is in onze ogen de ideale plek voor een combinatie van klooster & kerk & kroeg, waar aspecten als stilte & bezinning & verbinding centraal staan.

Geen opmerkingen: