zaterdag 16 augustus 2014

Zomerexpositie over Pelgrimeren in het Friesch Dagblad

Donderdag 14 augustus 2014
Zomerexpositie over Pelgrimeren in De Groate Kerk van Sint-Jacobiparochie


Pelgrim, in gedachten onderweg
Onze Stichting Jabikspaad Fryslân (SJF), de Friese regio van het Nederlands Genootschap van Sint-Jacob (NGvSJ) en de Stichting Kultureel Sintrum De Groate Kerk (SKS DGK) organiseren dit jaar gezamenlijk de Zomerexpositie in De Groate Kerk van Sint-Jacobiparochie. Thema van deze Zomerexpositie is 'Pelgrim, in gedachten onderweg'.
Tot en met zaterdag 13 september 2014 is deze speciale jubileum-tentoonstelling geopend van 11.00-16.00 uur.  De toegang is gratis en alle bezoekers worden ontvangen door pelgrims, die je als gastheer en gastvrouw van harte welkom heten.
Op zaterdag 30 augustus 2014 zal het Friesch Dagblad in de bijlage van haar krant uitgebreid aandacht besteden aan deze jubileum-tentoonstelling, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Friese regio van het Nederlands Genootschap van Sint-Jacob en van het 15-jarig bestaan van de Stichting Jabikspaad Fryslân, het Friese pelgrimspad dat bij De Groate Kerk begint. In het kader van die publicatie hebben we in de grote tentoonstellingsruimte van De Groate Kerk vanavond bezoek van journalist Jaap van der Boon en fotograaf Frans Andringa, beiden werkzaam voor het Friesch Dagblad.

Fotoreportage en interview
Bij dit interview zijn drie leden van de Tentoonstellingswerkgroep aanwezig: Eelkje Hilarides (voorzitter van de SKS DGK), Henny van Vugt (vrijwilliger namens de regio Fryslân van het NGvSJ) en Hans de Jong (secretaris van de SJF), en als bestuursvoorzitter van de Stichting Jabikspaad Fryslân woon ik dit interview ook bij.
Eerst wordt FD-fotograaf Andringa begeleid bij het fotograferen van de verschillende elementen van deze thema-expositie. Daarna volgt het interview van de genodigden met FD-journalist Van der Boon.

Symboliek in woord & beeld
We bespreken de symboliek van het Pelgrimeren en het expositie-thema: 'Pelgrim, in gedachten onderweg'. Daarbij staan we uitgebreid stil bij een vooral voor pelgrims indrukwekkend onderdeel van deze expositie: 'Het Klein Labyrinth van Sint Jacob', een kleurrijke serie van 14 grote foto-collages over wat de pelgrimstocht met jou als mens doet.
We schenken aandacht aan de grote Fotoreportage van de Franeker pelgrims Dick & Sidon Wesselius van hun pelgrimage van 1994, die rondom tentoongesteld de expositieruimte geheel in de sfeer brengt van pelgrimeren: over vertrekken, onderweg zijn, ontmoetingen en aankomen.
Rondom het grote beeld van Sint Jacobus zien we de Informatiepanelen van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, en we vertellen in het interview over de 51 van de 80 pelgrimsstempels van het Fries-Overijsselse Jabikspaad, die zijn gemaakt door de Friese heraldicus Jelle Terluin, die door wandelaars en fietsers zo fel zijn begeerd om zoveel mogelijk als stempel in de stempelkaart van het Jabikspaad of in het pelgrimspaspoort van pelgrims te worden gezet.

Wandelen en informatie
We schenken in het vraaggesprek aandacht aan de vier Jabiksrûntsjes, vier korte wandelrondes rondom Sint-Jacobiparochie, die speciaal voor wandelliefhebbers zijn gemaakt, deels gaand over het Friese deel van het Jabikspaad: het pelgrimspad van Sint-Jacobiparochie naar (uiteindelijk) Hasselt, 150 kilometer zuidelijker, in Overijssel.
En vol trots vertellen we de journalist uiteraard over ons 'Pelgrimsinformatiecentrum Sint Jacob', dat is gevestigd in het drie verdiepingen tellende grote voorportaal van De Groate Kerk, hier in Sint-Jacobiparochie. Dit pelgrimsinformatiecentrum is het hele jaar door altijd geopend op de 2e en op de 4e zaterdag van de maand, en op deze zaterdagen dus ook tijdens de Zomerexpositie over Pelgrimeren.

Activiteiten met muziek, dans, verhalen en film
De expositie en ook de aanverwante activiteiten erbij (concerten, pelgrimstocht, wandelingen, zang & dans, pelgrimsverhalen vertellen, documentaire & film, en op de laatste zaterdag van de expositie nog zingen met Hindrik van der Meer) hebben tot op heden al veel belangstellenden getrokken uit Fryslân, uit heel Nederland, en ook toeristen uit het buitenland, en we schatten in dat de aandacht die het Friesch Dagblad op zaterdag 30 augustus 2014 nog extra zal geven aan deze Pelgrimstentoonstelling voor extra opkomst van belangstellenden zal zorgen tijdens de komende zaterdagen tot en met 13 september 2014.

Nog 5 zaterdagen open
Iedereen die houdt of gaat houden van wandelen, fietsen, pelgrimeren, zingen, kijken en wie graag ervaren pelgrims ontmoet, is elke zaterdag tot en met 13 september 2014 van harte welkom in De Groate Kerk van Sint-Jacobiparochie.

Geen opmerkingen: