vrijdag 23 mei 2014

Wandelen met God in Winsum

Donderdag 22 mei 2014
Presentatie van de fietsende pelgrim Koen VerelstWandelen met God
Op uitnodiging van de gemeente van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt ben ik vanavond in kerkelijk centrum de Poort om een lezing te verzorgen over pelgrimeren.
Deze kerkelijke gemeente is in het afgelopen jaar aan het werk gegaan met het thema 'Wandelen met God'.
Aan de hand van het boek 'Ga met God' van dominee Gerrit Gunnink is het seizoensthema in zes maanden in de gemeente besproken, met een praktische uitvoering in kerkdiensten en in activiteiten van de afzonderlijke wijkgroepen. Ook hebben de deelnemende gemeenteleden zes maal gezamenlijk een wandeling gemaakt.
Ter voorbereiding op deze presentatie heb ik het boek van dominee Gunnink gelezen, en kennis genomen van de gespreksvragen waarmee de gemeente in het afgelopen jaar aan het werk is geweest; om in mijn presentatie aan te sluiten bij het thema en bij de onderwerpen van het nu bijna afgelopen gemeenteproject.

Thema-avond ter afsluiting
In het aanstaande weekend wil men dit jaarthema afsluiten met een aantal activiteiten. Eén van die activiteiten vindt vanavond plaats. De leden van de organiserende Taakgroep hebben het Winsumer gemeentelid Koen Verelst en mij uitgenodigd om tijdens deze thema-avond iets te vertellen over onze pelgrimservaringen met betrekking tot het fietsen en wandelen, en of wij daarin ook iets van onze relatie met God willen delen met de aanwezige gemeenteleden die deze presentatie vanavond bijwonen. Gedurende de avond blijkt dat wij elkaar daarin heel mooi aanvullen.

Wandelend pelgrimeren
Ik mag het eerste deel van de avond invullen, en na de pauze zal Koen zijn ervaringen met ons delen.
Nadat de Taakgroep alle aanwezigen welkom heeft geheten, en de avond met het lezen van het pelgrimslied van psalm 121 en met gebed is geopend, krijg ik de gelegenheid om me te introduceren. Daarna vertel ik eerst vanuit het perspectief van de Bijbel en van de Spaanse legende een en ander over Sint Jacobus, die centraal staat voor de pelgrims die op een of andere wijze op bedevaart gaan naar het Spaanse Santiago de Compostela.
Daarna komt aan de orde wat een pelgrim is en welke Europese pelgrimswegen de meest gebruikelijke routes zijn richting Santiago de Compostela. In een vergelijking tussen de Middeleeuwen en de 21e eeuw leg ik uit met welke motieven toenmalige en hedendaagse pelgrims hun pelgrimage ondernamen en ook Anno 2014 nog steeds op pad gaan.
Vervolgens vergelijk ik ons leven met een pelgrimstocht, aan de hand van een aantal thema's die daarbij een rol kunnen spelen, zoals: voorbereiden, opbreken, vertrek, loslaten, onderweg zijn, navolging, wegwijzers, ontberingen, herbergen, ontmoetingen, kruispunten en omkeer.
Ter afsluiting krijg ik de gelegenheid om nog iets te vertellen over wat pelgrimeren voor mij als pelgrim heeft betekent, en hoe dat ook tot op vandaag nog steeds doorwerkt in mijn leven.

Pelgrimeren op de fiets
Na de pauze komt pelgrim Koen Verelst aan het woord. Koen heeft de pelgrimstocht vanuit Nederland naar Santiago de Compostela op de fiets gemaakt in het voorjaar van 2011. Ook hij vertelt aan de hand een mooie serie eigen foto's op onderhoudende wijze over onder andere de aanleiding en de motieven voor zijn pelgrimage, over de gekozen route door de westkant van Frankrijk, over de diverse slaapplaatsen en de ontmoetingen onderweg, over het passeren van bekende plaatsen langs de route, en over zijn aankomst in Santiago de Compostela en op Cabo Fisterra.
Koen Verelst heeft ervoor gekozen om zijn presentatie - en daarmee deze avond - af te sluiten met het Pelgrimsgebed, zoals dat wordt gezongen door de Zuidafrikaanse zangeres Amanda Strydom. Het is muisstil in de zaal als alle aanwezigen met volle aandacht zitten te luisteren naar de mooie Zuidafrikaanse bewoordingen en de prachtige muziek van dit bijzondere pelgrimsgebed.
Nadat de avond door de Taakgroep is afgesloten en Koen en ik zijn bedankt voor onze inbreng, is er nog de gelegenheid om met zijn allen iets te drinken, alvorens een ieder weer huiswaarts keert na een mooie thema-avond in het Groninger Winsum.

Geen opmerkingen: