vrijdag 23 mei 2014

More professional international disaster relief

Vrijdag 23 mei 2014

Ann Mannen en Albertine van Benthem-van Beek Vollenhoven
 
“Word iets,
blijf uzelf,
koester uw idealen.”

Met deze inspirerende spreuk van Albert Schweitzer begint de uitnodiging voor de bijeenkomst over Humanitaire Hulpverlening, in het Ontmoetingscentrum van Stenden Hogeschool in Leeuwarden.
We prijzen ons gelukkig met de komst van Albertine van Benthem-van Beeck Vollenhoven, die vanmorgen in ons midden een lezing verzorgt over haar werk vroeger bij en met Albert Schweitzer (1875-1965), in Lambaréné, in het Frans-Equatoriaal Afrika, de huidige republiek Gabon.
Aansluitend zal een nieuw boek worden gepresenteerd, dat wordt uitgegeven door de Stenden School of Business. Dit boek is geschreven door Fokko Bosker, gebaseerd op een groot aantal interviews met Stenden-medewerkers en vele anderen, die allen betrokken zijn geweest bij het ontwerp, de ontwikkeling en de huidige aanbieding van de HBO-Bachelor-opleiding ‘Disaster Relief Management’, zoals we die inmiddels aanbieden in onze Zuidafrikaanse Stenden Hogeschool-vestiging in Port Alfred.
De organisator van deze bijeenkomst – Ann Mannen, Stenden Head of School of Business – heet alle aanwezigen hartelijk welkom, en vertelt daarbij dat dit een bijzonder moment is; enerzijds omdat we straks mevrouw Van Benthem zullen horen vertellen over haar samenwerking met Albert Schweitzer, en omdat daarna het nieuwe boek ‘People in need’ zal worden gepubliceerd.

Werken voor Albert Schweitzer
Dan volgt een boeiende autobiografie, in geuren en kleuren verteld door Albertine van Benthem. In de Tweede Wereldoorlog begon ze haar kraamopleiding. Na haar verpleegstersopleiding ging ze in 1948 werken in een ziekenhuis in Parijs; ze wilde met name buitenlandervaring opdoen.
Op zeker moment schreef ze een brief aan Albert Schweitzer, met de vraag of ze hem in Lambaréné zou kunnen helpen. Zijn uitnodigend antwoord was: “Kom maar zo snel mogelijk hierheen”.
Albert Schweitzer was als kind een zwak jongetje, fragiel, en hij kon niet zo goed leren. Desalniettemin is hij door zijn inzet uiteindelijk toch ook nog hoogleraar in de filosofie en in de theologie geworden. In 1913 vertrok Albert Schweitzer naar Lambaréné, om daar als zendingsarts een ziekenhuis te gaan stichten. Hij had zich voorgenomen om vanaf zijn 30e levensjaar zich ‘aan de wereld te geven’, hetgeen resulteerde in een kliniek in Lambaréné, waar zo’n 1.000 patiënten konden worden verpleegd, waarvan ongeveer 100 lepra-patiënten. Gedurende de Eerste Wereldoorlog moest Schweitzer - door de oorlog gedwongen - tijdelijk terug naar Europa, maar in 1930 ging hij weer terug naar Lambaréné, waar hij verder ging met de opbouw en doorgroei van zijn kliniek.

Eerbied voor het leven
Al zijn werk liet hij bekostigen uit de opbrengsten van zijn werkzaamheden als predikant en als organist, aangevuld met alle grote en kleine giften die hij voor zijn werk ontving. Ook de opbrengst van zijn Nobelprijs voor de Vrede heeft hij geïnvesteerd in zijn werk, onder andere in de huisvesting (voor de gezinnen) van lepra-patiënten.
Alle aanwezigen luisteren geboeid naar al die mooie verhalen van vroeger, die Albertine van Benthem vertelt aan de hand van een grote serie oude foto’s, die ondertussen op het projectscherm worden vertoond.
De rode draad van haar verhaal, is een lijfspreuk van Albert Schweitzer: “Heb eerbied voor alle leven”.
Na haar tropenjaren keerde Albertine van Benthem weer terug naar Nederland, waar ze uiteindelijk directrice werd van een school voor verpleegkundigen, voor vijf ziekenhuizen in Den Haag.

Keystones for more professional international relief
Na deze lezing biedt onze collega Head of School Ann Mannen het eerste exemplaar van het nieuwe boek over humanitaire hulpverlening aan aan Albertine van Benthem en aan mij. Dit mooie boek kreeg als titel ‘People in need’, met als subtitel: ‘Keystones for more professional international relief”.
In 21 hoofdstukken wordt aan de hand van interviewverslagen het verhaal verteld van de ontstaansgeschiedenis van de huidige hogere beroepsopleiding ‘Disaster Relief Management’, die we in onze Zuidafrikaanse hogeschoolvestiging in Port Alfred momenteel aanbieden.
In mijn aansluitende toespraak schets ik de aanwezigen in de zaal hoe ik in de 90er jaren tot het initiatief kwam tot het voorstel om een hogere beroepsopleiding voor Ontwikkelingswerk op te starten, wat daartoe de onderliggende motieven waren, en wat Anno 2014 mogelijke kansen zijn om - met de ervaringen die we nu opdoen in Zuid-Afrika - ooit nog eens te komen met een nieuwe opleiding in Nederland voor het werkveld van de humanitaire hulpverlening.
En op dit moment past het ons om elkaar te bedanken voor de hoge motivatie en de grote inzet, waarmee veel experts van binnen en buiten Stenden Hogeschool ons hebben gebracht bij de start van deze waarde(n)volle hulpverleningopleiding op onze Zuidafrikaanse hogeschoolcampus. De publicatie van dit mooie nieuwe boek zal ook in de komende jaren vast en zeker weer een nieuwe bouwsteen erbij zijn, die bijdraagt tot de realisatie van deze droom, te weten: degelijk beroepsonderwijs voor deskundige humanitaire hulpverleners in spe.  

Zorg voor mens en wereld (CHN)
 
Serving to make it a better World (Stenden Hogeschool)
 
Word iets, blijf uzelf, koester uw idealen (Albert Schweitzer)
 

Geen opmerkingen: