donderdag 20 maart 2014

De Ferdjipping = De Verdieping

Donderdag 20 maart 2014
De voorkant van de brochure over de nieuwe verdieping voor NijkleasterDe Ferdjipping
Nijkleaster in het Friese Jorwert is volop in beweging. Sinds de opening van dit nieuwe Friese protestantse klooster is er veel gedaan en gebeurd. Het aantal bezoekers is overweldigend; zo groot zelfs, dat we de Sint-Radboudkerk in Jorwert moeten aanpassen om onze (groepen) gasten op een goede manier te kunnen ontvangen. We hebben daarom dringend behoefte aan een tweede verdieping in de Voorkerk. In het Fries noemen we die gewenste extra bovenruimte: 'De Ferdjipping'.

It ferhaal giet fierder
Om het bouwen van deze nieuwe verdiepingsvloer mogelijk te maken, hebben we nog veel geld nodig. Meer dan tweederde van het geld is inmiddels binnen, dankzij een aantal schenkingen, waaronder de toegezegde subsidie van de provincie Fryslân. Dat is alvast goed nieuws.
Om het resterende bedrag op korte termijn bij elkaar te krijgen, zijn we deze maand een actie gestart met als titel 'Het verhaal gaat door (Fries: It ferhaal giet fierder). Als we dit voorjaar de laatste gelden binnen krijgen, kan ons bouwproject al in de komende zomer met voldoende financiële middelen van start. Op bovenstaande schets kun je zien hoe de voorkerk er dan na de verbouwing aan de binnenkant uitziet.
Architect Romke Lemstra maakte een mooie animatie over de 'nieuwe’ Voorkerk.

Fotogeschenk van Han Reeder
Als bestuur van de Stifting Nijkleaster bieden wij onze (huidige en toekomstige) vrienden een unieke kans, namelijk: meebouwen aan de toekomst van Nijkleaster èn lid te zijn van een bijzonder gezelschap. Wie aan Nijkleaster nu € 1.000 (of vijf jaar lang 200 euro) schenkt voor deze verbouwing, krijgt in september van dit jaar als dank een bijzonder geschenk: een prachtige, ingelijste foto van de beroemde kunstenaar-fotograaf Han Reeder.
Fotograaf Reeder was onder de indruk van de kerk. Reeder fotografeerde in de kerk van Jorwert een Bijbel uit 1912: precies 100 jaar vóór de start van Nijkleaster.
Het inspireerde onze Nijkleaster-pionierspredikant Hinne Wagenaar tot de huidige actietitel ‘Het verhaal gaat door’.

Besloten bijeenkomst voor wie schenkt
Dit unieke foto-kunstwerk van Han Reeder wordt met getekend certificaat (maximaal 100 beschikbaar) uitgereikt op een besloten bijeenkomst in de kerk van Jorwert, waar onder andere architect Romke Lemstra, fotograaf Han Reeder, bestuursvoorzitter Henk Kroes, auteur Geert Mak en pionierspredikant Hinne Wagenaar aan meewerken. Deze besloten bijeenkomst vindt plaats op 28 september 2014. Iedereen die nu een bijdrage van € 1.000,- overmaakt of toezegt, wordt persoonlijk voor deze bijzondere VIP-bijeenkomst uitgenodigd.

Hoe u kunt helpen?
* Maak € 1.000,- over op bankrekening NL02ABNA0541418440, ten name van Stifting Nijkleaster, onder vermelding van ‘Ferdjipping’.
of:
* Doe een periodieke schenking van minimaal € 200 euro per jaar, voor de periode van 5 jaar.
U kunt dit doen door
dit formulier in te vullen.
* Print deze antwoordkaart, vul hem in, en stuur het ingevulde formulier naar Nijkleaster in Jorwert.
* Vul dit web-formulier in met uw aanmelding, opmerking en/of vraag, en dan neemt men van Nijkleaster zo snel mogelijk contact met u op.

Voor meer informatie, zie de actie-brochure.
Doet u mee?
Helpt u ook?

Geen opmerkingen: