zondag 17 november 2013

Nijkleasterlingen-treffen 2013 over stappen en stenen

Zaterdag 16 november 2013

Kirsten Benschop speelt 'Romy' in 'Wie stenen losbreekt'


Tank oan alle Nijkleasterlingen
Nijkleaster organiseert vandaag het zogenoemde ‘Nijkleasterlingen-treffen’. Dit is het jaarlijkse bedank-evenement voor alle ‘Nijkleasterlingen’; dus voor iedereen die als vrijwilliger of relatie op enige wijze een bijdrage levert aan het werk van Nijkleaster in Jorwert. Deze bijeenkomst is onder andere bedoeld om elkaar te ontmoeten, en om elkaar (beter) te leren kennen.
Als bestuur van de Stifting Nijkleaster willen we alle medewerkers en relaties van Nijkleaster met dit Nijkleasterlingen-treffen hartelijk bedanken voor het vele en goede werk dat alle betrokkenen voor de opbouw van Nijkleaster verrichten.

Stap foar stap & Stien foar stien
Stap voor stap en steen voor steen bouwen we allemaal aan onze droom om Nijkleaster als een nieuw Fries protestants klooster vorm en inhoud te geven. Onze medewerkersgroep bestaat bijvoorbeeld uit: alle vrijwilligers van de Kleaster-ochtenden, de Nijkleaster-dagen en het Nijkleaster Pinkster Paad. Maar ook de gastvoorgangers, de Kerkenraadsleden van Westerwert, de kosters, contactpersonen van PKN Missionair Werk en de vertegenwoordigers van de Stichting Alde Fryske Tsjerken leveren een belangrijke bijdrage. Ook de leden van de Kleasterried, van het Comité van Aanbeveling en de bestuursleden van de Stifting Nijkleaster behoren tot de inmiddels omvangrijke groep Nijkleasterlingen. Voor al die medewerkers organiseren wij als stichtingsbestuur vandaag een aantrekkelijk middagprogramma, als dank voor ieders gewaardeerde medewerking.

Mei-inoar bouwe as èn oan mienskip
Na het Welkom volgt een korte Inleiding van stichtingsbestuurslid Sietske Visser. Sietske schetst kort de aanleiding en de start van Nijkleaster, waarbij zaken als gemeenschap en de eeuwige aanwezigheid van God centraal staan.
Daarna lezen Sietske en pionierspredikant Hinne Wagenaar samen een gedicht voor, en leest Hinne psalmbewerking 138 van Huub Oosterhuis: "Gij laat nooit varen het werk van Uw handen".
We zingen samen: Veni Sancte Spiritus.
Vervolgens vertelt Hinne over waar we nu staan, na een jaar van wekelijkse Kleaster-ochtenden, van Kleaster-sneonen, van het eerste Nijkleaster Pinkster Paad, en over al die andere groepen die voor een maatwerkprogramma Nijkleaster in het eerste bestaansjaar van Nijkleaster bezochten.
Daarna vertelt bestuursvoorzitter Henk Kroes over onze plannen voor de komende periode. We zijn bezig met de voorbereiding van de 2e bouwfase, maar komen daar nog € 50.000,- euro tekort. Hoe zullen we dat geld op korte termijn bijeen verkrijgen om een volgend deel van onze Nijkleaster-droom te verwezenlijken? Er is nog heel veel werk te doen om over bijvoorbeeld vijf jaar een duurzame kloostergemeenschap in Jorwert te realiseren.

Teater foar Nijkleasterlingen
Als dank voor hun inzet en voor het werk dat zij doen voor Nijkleaster hebben we alle Nijkleasterlingen vanmiddag uitgenodigd voor de spiritueel-filosofische theatervoorstelling ‘Wie stenen losbreekt’, gespeeld door actrice Kirsten Benschop, die zich hiertoe liet inspireren door het werk van onder andere Kahlil Gibran, Antoine de Saint Exupéry, Anselm Grün en Primo Levi.
  • Romy is een vrouw van middelbare leeftijd, elk uur van de dag druk bezet in de reclamewereld. Ze is gescheiden van haar man, en het contact met hun dochter dreigt ze te verliezen. Romy heeft geen vrienden meer, nog wel 'contacten' ... zakelijke contacten.
  • Dan wordt Romy op een ochtend wakker met een bevreemd gevoel. Ze is moe en voelt zich leeg. Onzekerheid bekruipt haar, want dit zijn gevoelens die ze helemaal niet kent. Na een paar dagen besluit ze voor een korte retraite naar een klooster te gaan, in de hoop daar rust te vinden en haar leven weer snel op orde te hebben.
  • In het klooster maakt zij kennis met een geheel ander ritme; met stilte; met eenvoud en met werk van de hier bovengenoemde auteurs, die schrijven over thema’s die haar nu bijzonder treffen.
  • Als de dag aanbreekt dat zij het klooster zal verlaten, bevindt ze zich op een positief keerpunt in haar leven. Maar ja, past haar oude levensstijl dan nog wel binnen haar nieuw verworven inzichten? Romy neemt ons mee in haar denken en voelen.
Aansluitend op de theatervoorstelling is er gelegenheid om gezamenlijk met actrice Kirsten Benschop na te praten over haar voorstelling. Daarna sluiten we het middagprogramma gezellig af met een hapje en een drankje.

Geen opmerkingen: