woensdag 30 oktober 2013

BAC +

Dinsdag 29 oktober 2013 
Het woordmerk van de Vrije Universiteit op een wapperende vlag


In opdracht van de Ledenraad
De Ledenraad van de VU-Vereniging heeft in haar Ledenraadsvergadering van 6 september 2013 aan ons als Benoemingsadviescommissie (BAC) verzocht ervoor te zorgen dat we als Ledenraad in onze eerstvolgende Ledenraadsvergadering van december 2013 kunnen komen tot een aantal benoemingen.
Voor één benoemingscategorie is daartoe de BAC uitgebreid met een bestuurder, in de persoon van René Smit, voorzitter van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit (VU), tevens voorzitter van de VU-Vereniging. Deze uitgebreide samenstelling wordt sinds kort de 'BAC+" genoemd.
Vanavond komen we als BAC(+) bijeen in het hoofdgebouw van de VU aan de Boelelaan in Amsterdam.

BAC+ voor de Verenigingsbestuurders
Het eerste deel van deze vergaderavond vergadert de BAC+; en aansluitend gaan we in kleiner verband verder, in de reguliere BAC-samenstelling van drie Ledenraadsleden. Ik woon deze vergaderingen als voorzitter van dit gremium bij.
Opdracht van de Ledenraad aan de BAC+ is te komen tot een benoemingsvoordracht van drie kandidaten voor het nieuw in te richten bestuur van de VU-Vereniging. Twee instellingsbestuurders zullen op grond van hun functie met ingang van 1 januari 2014 deel uitmaken van ons Verenigingsbestuur, waaronder Jaap Winter als voorzitter van het College van Bestuur van de VU en Wouter Bos als voorzitter van de Raad van Bestuur van het VU-medisch centrum.
Uitgaande van een uitgebreide longlist trachten we vanavond te komen tot een shortlist van kandidaten, die door ons zullen worden benaderd met de vraag of men zich kandidaat wil stellen als VU-Verenigingsbestuurder. Daartoe laten we ons vanavond en in de komende weken onder andere bijstaan door de directeur van een landelijk search-bureau, die ons in het hele proces van werving & selectie zal ondersteunen.

BAC voor de Ledenraadscommissies
Het tweede deel van deze vergaderavond vergadert de BAC, evenals eerder vanavond bijgestaan door twee medewerkers van het Verenigings- en bestuursbureau.
Opdracht van de Ledenraad aan de BAC is om middels een zogenoemde Vertrouwenscommissie te komen tot een benoemingsvoordracht van kandidaten voor de nieuw in te richten drie commissies van de Ledenraad van de VU-Vereniging.
Daartoe hebben we aan alle huidige Ledenraadsleden verzocht te overwegen of men zich kandidaat wil stellen voor de volgende drie Ledenraadscommissies: Benoemingsadviescommissie (BAC: 1 vacature), Meerjarenplanadviescommissie (MAC: 3 vacatures) en Financiële Adviescommissie (FAC: 3 vacatures).
We prijzen ons gelukkig met het feit dat ruim voldoende Ledenraadsleden zich hebben opgegeven voor de openstaande commissievacatures; voor ons zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht een riante startpositie.
Na ampel beraad komen we tot een in onze ogen goede voordracht. Alle kandidaten zullen in de komende dagen door ons worden benaderd, om hen uitsluitsel te geven op onze overwegingen, conclusies en besluiten, waarna wij met de vergaderstukken van de december-Ledenraadsvergadering zullen overgaan tot het bekendmaken van de benoemingsvoordrachten.

BAC voor de Voorzitter van de Raad van Toezicht
Omdat onze VU-Verenigingsvoorzitter Cees Veerman te kennen heeft gegeven dat hij met ingang van 2014 zijn voorzitterschap en lidmaatschap van het Verenigingsbestuur en van de Raad van Toezicht van de Stichting VU-VU-mc zal beëindigen, wordt momenteel door de huidige Raad van Toezicht gezocht naar een geschikte kandidaat voor de functie van voorzitter van de Raad van Toezicht.
Aan het eind van deze vergaderavond worden we als BAC geïnformeerd over de voortgang van dit wervings- en selectieproces. Zodra de Raad van Toezicht een kandidaat heeft geselecteerd, gaan wij in gesprek met deze kandidaat, teneinde de Raad van Toezicht en de Ledenraad te adviseren op deze voordracht.
We maken vervolgafspraken met betrekking tot de data waarop we voor bovenstaande vacatures weer samen kunnen komen, om met de betreffende kandidaten in gesprek te gaan, met het oog op de aanstaande benoemingsvoordrachten aan de Ledenraad.

Geen opmerkingen: