woensdag 8 mei 2013

Dineke Postma exposeert in De Hege Stins

Woensdag 8 mei 2013 
Stilleven van Dineke PostmaOnderwijs of kunst
In de afgelopen twee maanden is de inrichting van de expositie in De Hege Stins te Stiens verzorgd door Dineke Postma-Veenstra uit Stiens. Al vroeg hield Dineke van tekenen en schilderen. Ze wilde dan ook graag naar de kunstacademie. Maar op aanraden van haar ouders - die vonden dat ze eerst een vak moest leren - is ze naar de Pedagogische Academie (PA) gegaan. Gelijktijdig volgde ze toen ook een avondstudie voor tekenen.

Kunst en onderwijs
Na haar studie aan de PA is Dineke alsnog naar de kunstacademie Minerva gegaan. Vanwege het beëindigen van haar studiefinanciering moest ze daarmee echter stoppen, nog vóór ze daar afstudeerde. Dineke Postma is toen gaan lesgeven.
In Stiens heeft ze meerdere jaren les gegeven aan de Christelijke Basisschool De Oriëntaesje (tegenwoordig is dit De Sprankel). Ook onderwees ze tekenen en textiel aan de Ulbe van Houten-school in Sint-Annaparochie. 

Stillevens
Vanaf 1994 ging Dineke Postma twee jaar naar Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle voor de tweedegraads lerarenopleiding Tekenen.
De schilderijen, waarmee ze nu in De Hege Stins exposeert, zijn uit deze periode. Het zijn stillevens, die herinneringen oproepen aan het platteland, aan ongerepte natuur, aan geheimzinnige zolders en aan de eerlijkheid van handgemaakte materialen.

Sferische effecten
Het geëxposeerde werk is figuratief, met impressionistische accenten en voornamelijk in acryl. Het is vaak gemaakt vanuit het gevoel op papier. Met oude doeken maakte ze veel gebruik van het wegwassen van de schildering, wat vaak een sferisch effect opleverde. De details schilderde ze er vaak in met een penseel.

Geen opmerkingen: