zaterdag 13 april 2013

Karavaan

Donderdag 11 april 2013
Cover van het boek Karavaan

Tussen twee culturen
De Iraans-Nederlandse schrijver Kader Abdolah (geboren in 1954) verblijft sinds 1988 in Nederland. Behalve verhalen en romans schreef hij van 1996 tot 2011 wekelijks onder het kopje 'Mirza' een column in de Volkskrant, waarin hij de Nederlandse samenleving scherp observeert. ‘Mirza is de naam van Kaders betovergrootvader, en die Perzische naam betekent: ‘kroniekschrijver’.
In zijn columns haakt Abdolah aan bij de actualiteit en geeft hij zijn mening in een literaire vorm. Daarbij voegt hij soms nadrukkelijk, soms terloops, vleugjes Perzische cultuur. Zijn werken gaan over het leven in en tussen twee culturen.

Door de Nederlandse actualiteit en cultuur
Karavaan is zijn derde bundeling en bevat columns die tussen september 2000 en augustus 2003 in de Volkskrant verschenen.
In zijn columns kijkt hij met een milde, wijze, verwonderde en soms melancholische blik naar Nederland, vanuit zijn Perzische culturele achtergrond. Er komen uiteenlopende onderwerpen aan bod, waarbij hij vaak aanhaakt bij de actualiteit. Zo schrijft hij net zo makkelijk over de brand in café het Hemeltje, doven, Iran, moslims, het homohuwelijk, Maxima en Saddam Hoessein als over de rapper Eminem.
De hoofdthema's zijn integratie- en immigratiekwesties; de stijl is poëtisch en literair.
De auteur trekt als een ‘karavaan’ door de Nederlandse actualiteit en cultuur.

Citaten
Kader Abdolah schrijft in zijn boek ‘Karavaan’:

 • Ik ben een Pers met een eigen oosterse levensbeschouwing;
 • Mijn kennis had ik vooral door de oude Perzische literatuur gekregen;
 • We wisten absoluut niet dat we ondervoed waren;
 • De Nederlandse taal is noodzakelijk als water en brood voor onze kinderen;
 • De vluchteling ontdekt zichzelf door zijn verplaatsing;
 • Nederland is een land waar men God een handje helpt;
 • Als Prins Willem Alexander straks koning wordt, heeft hij bijna een miljoen moslims in zijn rijk;
 • Door boekverbrandingen is het geleidelijk de gewoonte van ons Perzische volk geworden om teksten uit het hooft te leren;
 • Onze dochters zijn de wegbereiders van ons nieuwe leven;
 • De moderne westerse cultuur heeft de dood opzijgeschoven en het omgaan met de dood afgeschaft;
 • De aarde wordt ziek als mensen zich niet mogen verplaatsen in tijden van nood;
 • Als je altijd in je geboorteomgeving blijft, zul je de mens nooit in zijn totaliteit leren kennen;
 • De extremen zien de dingen soms duidelijker;
 • Als je schrijft, moet je nadenken;
 • Wees blij als je één keer heel diep in het verdriet bent beland, want de blijdschap is onderweg naar jouw huis;
 • Na een periode van verdriet moet je een poging doen om weer overeind te komen;
 • Waardeer hetgeen je hebt! Geniet van je leven! Je weet niet wat je straks te wachten staat;
 • Gelukkig doen er zich in het leven altijd wel verrassingen voor;
 • Kunst komt in contact met het geheim van het bestaan;
 • Je verliest de oorlog tegen Allah;
 • De schoonheid van het leven is in je lichaam aanwezig, met kracht;
 • Het kan geen kwaad als je een beetje accent houdt; het is zelfs charmant;
 • Volkomen integreren is niet gezond voor de samenleving;
 • Immigratie dwingt je om kritisch naar je verleden te kijken;
 • De wortels van terroristische aanslagen liggen diep in die enorme ontevredenheid;
 • Uit je mening! En luister naar de mening van een ander!;
 • De Bijbel is een achterlijk boek als je het als wet gebruikt;
 • Nederlanders zetten snel een vraagteken bij alles, en zo maken ze de normen stuk;
 • Iedereen is opvolgbaar;
 • Iets zeggen en daarop een reactie krijgen, en vooral soms een harde reactie, ontwikkelt je hoofd en zet je op scherp;
 • De gezelligheid van het geven en uitgeven is met de gulden verdwenen.
 • De harde Perzische geschiedenis heeft van ons een intolerant volk gemaakt, tot barbarisme toe.
 • Belgen zijn zo met elkaar bezig dat ze geen energie meer hebben voor andere culturen.
 • De Europese islam moet de geest van de Verlichting overnemen;
 • Wie hier de taal niet spreekt, beschadigt eerst zichzelf en dan de anderen;
 • In het gebouw van de VN mag geen plek meer voor dictators zijn;
 • Nederland heeft duizenden jonge, vitale immigranten langdurig in angst en onzekerheid gehouden om  zijn eigen angst te bezweren;
 • In de oosterse filosofie en de islamitische leer heeft het ‘ik’ geen waarde. Alles draait om ‘wij’. ‘Ik’ vernietigt zichzelf, zodat ‘wij’ iets kan bereiken;
 • Je kind gaat als een lammetje de universiteit van Teheran binnen, maar het komt als een leeuw terug;
 • In de oude tijden keerde je veranderd terug als je wegging.
 • Over een wonder moet altijd geschreven worden, zoals we nog steeds over de Bijbel schrijven.

Geen opmerkingen: