dinsdag 5 februari 2013

Tweede dag Proefvisitatie Bedrijfseconomie

Dinsdag 5 februari 2013

Het proefvisitatiepanel in gesprek met een docententeamDocumentenonderzoek
Gisteren zijn we van start gegaan met de tweedaagse proefvisitatie van de HBO-bachelor-opleiding Bedrijfseconomie van Stenden Hogeschool in Emmen. Het proefvisitatiepanel heeft zich gisteren voorbereid op een groot aantal interviews en heeft daarvan gistermiddag de eerste vraaggesprekken al gevoerd. Vandaag is dan de tweede dag, waarin de rest van de auditgesprekken plaatsvinden en waarin het proefvisitatiepanel mede op grond van aanvullend documentenonderzoek nader onderzoek doet naar de kwaliteit van deze Stenden-opleiding.

Panelgesprekken
Eerst geven twee groepen studenten een presentatie over hun onderwijsproject. Daarna gaat het proefvisitatiepanel in gesprek met een groep eerste-, tweede- en derdejaars studenten om hen te interviewen over hun studie-ervaringen binnen hun opleiding. Vervolgens gaat het audit team in gesprek met een groep opleidingsdocenten. Vóór de lunchpauze volgt het derde gesprek, waarin het management team van de opleiding wordt bevraagd met betrekking tot het gegeven onderwijs binnen deze opleiding Bedrijfseconomie.

Functioneren van onderwijscommissie
Na de middagpauze is de tweede groep docenten aan de beurt. Deze tweede docentengroep bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende onderwijscommissies die binnen een HBO-opleiding functioneren, zoals bijvoorbeeld de Examencommissie, de Opleidingscommissie, de Curriculumcommissie, de Toetscommissie en de Scriptiecommissie. Zo heeft elke beroepsopleiding van Stenden Hogeschool een groot aantal onderwijscommissies, die in nauwe samenwerking met elkaar alle onderwijsactiviteiten op elkaar afstemmen, teneinde een kwalitatief goede opleiding aan te bieden.

Afronding van het onderzoek
Aan het eind van de middag kan het audit team op grond van haar bevindingen een keus maken uit het voeren van aanvullende gesprekken of een verdergaande documentenstudie. Het proefvisitatiepanel kiest ervoor om nog enkele documenten te bestuderen en gezamenlijk te komen tot een lijst van voorlopige bevindingen met betrekking tot deze audit.
Daarna wordt het management team – bestaande uit de Head of School, de Academic Dean en de Teamleader - uitgenodigd voor een laatste verantwoordingsgesprek, en als afsluiting van deze proefvisitatie verzorgt het audit team voor alle deelnemende partijen een korte terugkoppeling van de eerste, nog voorlopige bevindingen van deze audit. Daarin zegt het proefvisitatieteam toe dat zij haar Proefvisitatierapport volgende week zal opleveren. Op grond van de bevindingen van de afgelopen twee dagen kan en zal de opleiding dan nog de laatste puntjes op de ‘i‘ zetten en dan is de opleiding gereed voor de visitatie in mei van dit jaar.

Geen opmerkingen: