zaterdag 22 september 2012

Kick-off new Stenden course ITEPS

Vrijdag 21 september 2012 
Groepsfoto van de eerste ITEPS-studenten van Stenden Meppel

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Europese primeur in het Nederlandse HBO
Dit is de dag waarop Stenden Hogeschool officieel haar nieuwe internationale afstudeerrichting van de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs in Meppel introduceert. Het gaat hier om ‘ITEPS’, de 'International Teacher Education for Primary Schools'. Vandaag is daartoe de kick off-bijeenkomst in Meppel. Met vanmorgen een mini-symposium en vanmiddag diverse lezingen van internationale sprekers deelt Stenden Hogeschool - samen met haar partners - het belang en de toekomstmogelijkheden van deze ‘Europese primeur’ voor het Nederlandse Hoger Beroepsonderwijs. 
 
Minisymposium 
Vanmorgen vond een minisymposium plaats met verschillende lezingen van specialisten op het gebied van internationalisering binnen onderwijsinstituten. Sprekers waren onze Stenden-collega's Tim Unsworth, Robert Coelen en Alex Riemersma, die lezingen verzorgden over respectievelijk Ínternationale Scholen, Internationalisering bij Stenden Hogeschool en Meertaligheid in het onderwijs.
 
Europees samenwerkingsverband
Stenden Hogeschool biedt in samenwerking met drie Scandinavische partners uit Denemarken, Zweden en Noorwegen als eerste hogeschool in Europa een HBO-Bachelor-programma aan, waarbij studenten worden opgeleid tot leraren voor internationale basisscholen. De opleiding werkt met onderdelen van de belangrijkste curricula die in internationale scholen worden gebruikt, en besteedt uitgebreid aandacht aan wereldburgerschap en aan het lesgeven in een multiculturele klas. Onderwijservaring wordt opgedaan op Nederlandse en buitenlandse internationale scholen. De studenten zijn verplicht een half jaar onderwijs te volgen bij één van de partners in Scandinavië, waar dan ook stage wordt gelopen. Met deze lerarenopleiding speelt Stenden Hogeschool in op de toenemende vraag uit het werkveld naar leraren voor internationale basisscholen.
 
Kick-off 
Vanmiddag woon ik de officiële kick-off-bijeenkomst van ITEPS bij in Studio Gala te Meppel.
De gasten worden welkom geheten door Stenden-collega Drew Henderson. 
Leerlingen van de International School Eerde uit Ommen presenteren een dance act op het podium. Tussen de lezingen door presenteren de leerlingen van deze internationale basisschool uit Ommen de voglende opeenvolgende sprekers:
  • Eerste spreker is Klaas-Wybo van der Hoek, de vice-voorzitter van het College van Bestuur van Stenden Hogeschool. Hij presenteert onder andere de eerste groep van 25 studenten die enkele weken geleden bij Stenden Meppel zijn gestart met deze ITEPS-afstudeerrichting.
  • Volgende spreker is Gert Fosgerau, voorheen voorzitter van de ITEPS-Stuurgroep, tevens één van de initiatiefnemers van ITEPS. Hij vertelt dat hij zich afvraagt waarom politici zo nationalistisch zijn ingesteld als het gaat om lerarenopleidingen.
  • Derde spreker is Stenden-collega Peter Elting, de programma manager van ITEPS. Hij vertelt onder andere over de ontstaansgeschiedenis van ITEPS.
  • Daarna volgt spreker Henk van Hout, lid van de Raad van Advies van ITEPS en wereldwijd hoofd van de afdeling Onderwijs bij Shell. Shell heeft wereldwijd zelf 9 internationale scholen en werkt samen met 24 andere internationale scholen, ten behoeve van de kinderen van haar personeel, dat voor Shell werkzaam is in het buitenland. Van Hout legt uit waarom internationaal onderwijs zo belangrijk is voor Shell en hij feliciteert Stenden Hogeschool en haar drie partnerinstellingen met deze mooie 'International Teacher Education for Primary Schools' (ITEPS).
  • Daarna volgt een sprekersduo van de Britse Universiteit van Bath, bestaande uit emeritus professor Jeff Thompson en Mary Hayden, de directeur van het Studiecentrum voor Onderwijs in een Internationale Context. Zij gaan in op de karakteristieken van de leraren die werkzaam zijn in de internationaal groeiende markt van internationale scholen en vertellen hoe doorgaans de werving en selectie van docenten van internationale scholen plaatsvindt. Hayden geeft aan dat er behoefte is in het internationale onderwijswerkveld aan deze eerste Bachelor-lerarenopleiding voor internationale basisscholen.
Felicitaties
Aan het eind van deze 'international kick-off meeting' vindt de officiële openingshandeling plaats van ITEPS. Daarbij wordt met diverse beeld-, kleur- en geluidseffecten het logo van ITEPS gepresenteerd. Als deze officiële kick-off is beklonken met een collectieve champagnetoost op de start van ITEPS, start het informele deel van deze bijeenkomst, waarin de ITEPS-studenten, Stenden-medewerkers, de Scandinavische partners en alle andere (inter)nationale gasten volop in de gelegenheid zijn om elkaar te feliciteren en elkaar succes te wensen met dit mooie initiatief van ITEPS.
 
ITEPS-studenten in the picture
Eén van de studenten van ITEPS komt bij me met de vraag of ik met haar Ipad even een groepsfoto wil maken van alle aanwezige ITEPS studenten, op het podium bij het ITEPS-logo poserend. Desgevraagd maak ik een aantal foto's. Op dat moment schieten ook allerlei andere fotografen toe om een mooi plaatje te schieten van deze 'ITEPS-pioneer students'. De studenten genieten zichtbaar van de grote belangstelling die hen ten deel valt. Nog net op tijd lukt het me om ook met mijn eigen camera nog een plaatje te schieten van de ITEPS-studenten, staand vóór het zojuist gelanceerde ITEPS-logo. Enkele minuten later hebben de ITEPS-studenten zich al weer gevoegd bij de grote groep nationale en internationale gasten in de zaal. 

Geen opmerkingen: