donderdag 14 juni 2012

BOEKwerken @ Stenden

Donderdag 14 juni 2012 
BOEK-werk van Hanneke van Dam (Stenden Hogeschool)Jaarlijkse expositie
Af en toe schrijf ik over de kunstobjecten die worden geëxposeerd in de Bibliotheek van Stenden Hogeschool te Leeuwarden. Deze tentoongestelde werkstukken zijn gemaakt door derdejaars en vierdejaars studenten van de HBO-Bachelor-opleiding 'Creatieve Therapie' van Stenden Hogeschool. Zo'n expositie draagt de naam 'BOEK', met een versiedatum als toevoeging in de titel. De kunstvoorwerpen zijn te bezichtigen op de begane grond van de Bibliotheek van Stenden Hogeschool te Leeuwarden.

Nieuwe boekvormen
De opdracht die de studenten hiertoe krijgen, is: 'Geef een bestaand boek een nieuwe vorm'. Op allerlei manier zijn boeken verwerkt in de tentoongestelde kunstobjecten. Eén van die - hier afgebeelde - objecten is gemaakt door Stenden-studente Hanneke van Dam. Het is een bijzondere combinatie geworden van een open boek met daarop een lezend poppetje met een boek op schoot. 

Geen opmerkingen: