maandag 9 april 2012

Jouw verstand en God


Stille Zaterdag 7 april 2012
Cover, ontwerp van Thomas van Oostrum

Intellectuele vragen
Wat heeft God nou met je verstand te maken? Je gelooft toch niet met je verstand, dat doe je toch met je hart? Nou dan!
Je hersens gebruik je om te studeren en bij je werk, en er zijn nog wel een paar dingen waar het handig is als je je hersens erbij houdt.
Maar geloof, God, de Bijbel, de kerk of de gemeente, bidden, evangeliseren - dat is iets heel anders. Nietwaar?
Nee, niet waar. Ontdek zelf waar het om gaat.

Christelijk jeugdwerk
In het jaar 1995 publiceerde Henk P. Medema het boek ‘Jouw verstand en God’. In 1998 en in 2002 verschenen al een tweede en een derde druk. Dat was in de periode dat ik provinciaal bestuursvoorzitter was van de ‘Federatie Christelijk Jeugdwerk Friesland’, de koepelorganisatie van veel kerkelijke en niet kerkelijke organisaties voor christelijk jeugdwerk in de provincie Fryslân. Indertijd heb ik dit boek van Henk Medema gekocht, ben er in begonnen te lezen, maar heb het om een of andere reden toen niet helemaal uitgelezen. Bij het opruimen vond ik onlangs het halfgelezen boek; een mooie aanleiding om ook de rest van het boek maar eens te lezen, nu al weer zo’n tien jaar later.

Handboek voor jongeren
Dit boek verscheen in de negentiger jaren als een deel uit de serie ‘handboeken voor jongeren’. Deze serie en dit boek wordt van harte aanbevolen door Youth for Christ Nederland. Dit handboek gaat eerlijk en openhartig in op intellectuele vragen waar jonge mensen mee worstelen. In dit boek legt Henk Medema vanuit de denk- en belevingswereld van de jongere de bijbelse boodschap uit en beantwoordt hij hun vragen. In heldere bewoordingen en met een overzichtelijke indeling worden de meest voorkomende vragen en probleemvelden van de Bijbel beantwoord. Door dit vragenderwijs te doen, activeert Medema de lezer om actief mee te denken en laat hij zijn lezers vrij om een persoonlijke visie op diverse vormen van bijbeluitleg te ontwikkelen.

Gebruik je hersens
De Bijbel zegt dat we God eer moeten geven in ons lichaam, dus met je handen, je voeten, je oren, je ogen en ook met je verstand. Geloof heeft ook alles te maken met je verstand. Medema begint zijn boek met de inleiding, getiteld: ‘Gebruik je hersens’.
God vraagt van ons dat we onze hersens gebruiken, dat we Zijn Woorden onderzoeken en dat we Hem gehoorzamen. God vraagt geen onlogische of onbegrijpelijke dingen. Niet voor niets gaf Hij ons het denkvermogen. God wil dat we in Hem geloven met ons volle verstand.

Vragen, opdrachten, studie
Regelmatig nodigt Henk Medema je uit om de Bijbel er zelf ook maar eens op na te lezen, want – zo schrijft hij: ‘Het staat er echt’.
Na elk hoofdstuk geeft Henk Medema je vragen om verder over na te denken. Met en door die vragen is het boek ook prima in (gespreks)groepsverband te gebruiken is. De auteur heeft 50 vragen geformuleerd; bijbelkritische vragen, want de Bijbel kan echt wel tegen een stootje. Dergelijke vragen nodigen je al snel uit tot verdere studie.

De Bijbel
Hoofdstuk 1 gaat over wie ons bewijst dat de Bijbel betrouwbaar is. Hoe weten we bijvoorbeeld dat de Bijbel Gods Woord is? Staan er bijvoorbeeld ook fouten in de Bijbel. Medema wijst je in elk geval op enkele tegenstrijdigheden in de Bijbel.

God
In hoofdstuk 2 beschrijft Henk Medema hoe we zeker kunnen weten dat God bestaat. Daarbij legt hij bijvoorbeeld uit wat de Bijbel en wat de wetenschap zeggen over de kwestie of het heelal en de onze aarde zijn ontstaan door schepping of door evolutie. Medema wijst zijn lezers er op dat de vraagstelling in dezen belangrijk is, want als die vraagstelling al verkeerd is, zal het antwoord ook nooit goed zijn. Volgens Medema is de vraag voor ons geloof niet zozeer hóe (wetenschap) de Schepper alles heeft gemaakt, maar òf (geloof) er een Schepper is die alles heeft gemaakt.
Ook een ander moeilijk vraagstuk schuwt Medema niet, namelijk: als God liefde is, hoe kan Hij dan al het lijden in de wereld toelaten? Regeert de Here God? Of lijdt Hij met ons mee en is Hij nabij in ons lijden en in onze moeilijkheden? En, wat moeten wij denken van wonderen, het niet-herhaalbare, dat wat ons verstand te boven gaat, maar wat niet tegen ons verstand in gaat?
Medema sluit af met een nadenkertje: God verbergt zich in Zijn openbaring. Gods Woord-openbaring lees je in de Bijbel. Daar lees je dat God zich in Jezus (de Zoon van God) ten volle openbaart. Maar alleen als je je hart opent voor Gods Woord, dan gaat er iets met je gebeuren.

Jezus
In het 3e hoofdstuk neemt Medema de lezer mee in de vraag of Jezus wel echt heeft geleefd.
Medema:
  • Jezus heeft de hele wereldgeschiedenis ingrijpend beïnvloed, weinig gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis zijn zo zorgvuldig gedocumenteerd;
  • Als Jezus wordt geboren (zie het Nieuwe Testament in de Bijbel), blijkt dat alle voorgaande profetieën (van het Oude Testament) tot op de letter nauwkeurig in vervulling gaan;
  • Jezus was zozeer Mens, alsof Hij helemaal niet God was; en tegelijk was Jezus zozeer God, alsof Hij helemaal niet een Mens was. Men nam Jezus tijdens zijn leven uiterst serieus en op Hem was niet het allergeringste aan te merken; Hij was waarlijk zonder zonde;
  • Het kan toch niet voor niets zijn dat miljoenen mensen zich met hart en ziel aan Hem hebben uitgeleverd?
Christendom
In hoofdstuk 4 ligt het vraagstuk op tafel of het christendom de beste godsdienst is. Eerst beschrijft Henk Medema de grote wereldgodsdiensten, zoals: het jodendom, de islam, het hindoeïsme, het boeddhisme en het confucianisme.
In aansluiting daarop schrijft hij dat het christendom de enige godsdienst is waarin het gaat om een persoonlijke, oneindige God, die zich openbaart door naar ons toe te komen.
Jezus, Immanuël, betekent: God met ons.

Jijzelf
In hoofdstuk 5 vraagt Henk Medema de gelovige lezer of hij of zij als gelovige mag twijfelen. Hij beschrijft - ter verduidelijking - eerst de volgende soorten twijfel:
  • Emotionele twijfel;
  • Wilstwijfel;
  • Logische twijfel;
  • Ethische twijfel;
  • Geloofstwijfel.
Medema nodigt de jongeren uit om zelf een keuze te maken, om zelf te kiezen voor een bewust en persoonlijk geloof. Hij sluit dan af met een paragraaf over het dienen van God.
Medema verwoordt dat als volgt:
“Het begint in je hart;
Het gaat door naar je verstand, dat onderworpen wordt aan het gezag van Gods Woord;
Het brengt je gevoel in beweging;
Het richt jouw wil naar Gods wil;
Het maakt je talenten bruikbaar voor hem;
Het brengt je dicht bij Hem, en er is niets dat daar bovenuit gaat.”

Geen opmerkingen: