zondag 18 maart 2012

Hoe blij kan ik zijn!


Zondag 18 maart 2012 
De Goede Herder heeft het schaapje weer gevonden

De kerk van Stiens op visite bij Talant
Ons dorp Stiens omarmt al vele jaren een grote vestiging van Talant, de Friese organisatie die zorg verleent aan onze dorpsbewoners met een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking. Hier en daar in Stiens kennen we enkele wooneenheden waar cliënten wonen en in het midden van ons dorp hebben we een minidorp van Talant, dat door de bebouwing van Stiens aan alle zijden als het ware wordt omarmd. Tijdens de zondagse kerkdiensten woont een aantal vaste bewoners van Talant onze kerkdiensten 's morgens en 's avonds bij; anderen komen af en toe eens in de kerk. Iedereen is welkom, en er zijn enkele gemeenteleden die 's zondags bewoners van Talant naar de kerk meenemen en na afloop weer thuis brengen bij Talant. 

Vrolijk bij elkaar
Vanavond hebben we die situatie eens omgekeerd. Niet Talant komt naar de kerk, maar de kerk komt naar Talant. Vanavond organiseert onze Stienser Zendings- en Evangelisatiecommissie een Gemeentedienst in het restaurant van Talant aan de Ieleane in Stiens. Nog voordat deze Sing In begint, blijkt dit prima initiatief alleen al qua opkomst een overweldigend succes te zijn. Het restaurant zit tegen 19.00 uur al bomvol; alle stoelen zijn bezet, ook de bijgeplaatste bankjes zitten vol, mensen zitten op tafels langs de muren en wie geen zitplaats heeft, staat rondom achter in het grote restaurant van Talant. In de zaal zitten heel veel bewoners van Talant en veel kerkgangers van onze gemeente, gezellig gemengd, vrolijk bij elkaar. Er worden nog snel ordes van dienst bij gekopieerd om iedereen mee te kunnen laten zingen met al die vrolijke liederen die vanavond worden gezongen.

Hoe 'joyfull' kan ik zijn!
Voorganger van deze kerkdienst is dominee Dieke Heijs, geestelijk verzorger van Talant. Pianist is onze gemeenteorganist Han Giesing en muzikale medewerking wordt verleend door Joyfull, een enthousiast gospelkoor uit Leeuwarden, onder leiding van dirigent Hans Bergman. Hun gedeelde passie is: muziek maken voor God, om God te prijzen en de boodschap van Gods liefde met muziek uit te dragen. Het thema van deze zangdienst is 'Hoe blij kan ik zijn!' En dan past een gospelkoor met een naam als 'Joyfull' daar natuurlijk prima bij. Het belooft een vrolijke dienst te worden met veel mooie liederen.

De Heer is jouw en mijn Goede Herder
We beginnen met het lied 'Kom in de kring van Gods gezin'. Ammy mag daarna de Paaskaars aansteken en daarna krijgen we 'de groeten van God'. Nadat de voorganger laat zien hoe blij je bent als je je autosleutel weer hebt gevonden, als je die kwijt was, maakt ze duidelijk dat het thema van deze bijzondere kerkdienst is: "Hoe blij kun je zijn!". Aansluitend zingt de gospelgroep en bidden we, met aansluitend het lied: 'Lees je Bijbel, bid elke dag'. Daarna begint dominee Heijs met haar vertelling over het Bijbelverhaal van de Goede Herder die op zoek gaat naar het zoekgeraakte schaapje. Tussen de verhaaldelen in zingen we steeds een bijpassend lied. Op een gegeven moment wordt het verloren schaapje weer teruggevonden. Het zat verstrikt tussen de struiken en kon niet meer los komen. De dominee legt ons aan het eind van het verhaal uit dat wij vandaag de dag eigenlijk allemaal zo'n schaapje zijn en dat onze lieve Heer onze Goede Herder is. We zingen afsluitend dan ook het lied: 'De Heer is mijn Herder'. 

In Heaven
Na het verhaal zingt het gospelkoor met een soliste het prachtige lied: 'Gabriella's Sang' uit de beroemde speelfilm 'As it is in Heaven'. Een welverdiend en uitbundig applaus volgt. Na de muziek van het gospelkoor volgt een verrassing. Ineens staan een aantal dames in de zaal op en voegen zich bij het gospelkoor. Wat is er aan de hand? Dan wordt uitgelegd dat een tiental dames van onze Stienser gospelgroep zich sinds kort hebben aangesloten bij dit Leeuwarder gospelkoor. De Stienser gospelgroep Dabar houdt namelijk op te bestaan en gelukkig heeft deze groep gospelkoorleden zich vrolijk bij Joyfull aangesloten; voor iedereen een hele mooie oplossing. De ex-Dabar-leden zingen samen met het gospelkoor en met ons in samenzang een bewerking van het gebed dat Jezus ons heeft geleerd: 'Onze Vader in de hemel, heilig is Uw naam'.

Samen bidden, samen zingen, samen zijn
Dominee Dieke Heijs vraagt de aanwezigen voor wie we met elkaar gaan bidden aan het eind van deze Sing In. Namen worden genoemd van bewoners van ons dorp, omdat ze ernstig ziek zijn en/of omdat ze in het ziekenhuis liggen. Ook wordt door een aanwezige gevraagd om te bidden 'foar heit en mem', omdat die zijn overleden en in de hemel zijn. Na het gebed met deze voorbeden steekt de predikant ook nog kaarsjes aan voor de genoemde zieken. We mogen vanavond terugzien op een fijne bijeenkomst met allemaal verschillende mensen uit Stiens en omgeving. Dus niet alleen qua opkomst, maar ook inhoudelijk en qua samen vieren en samen zijn een bijzondere ontmoeting. We sluiten opgewekt zingend af met: 'Amen, God, Uw naam ter eer'.

Geen opmerkingen: