maandag 26 september 2011

Refreshed Stenden Intranet – Check it out

Maandag 26 september 2011

Stenden Hogeschool kent verschillende digitale informatiebronnen, die voor haar studenten en medewerkers beschikbaar zijn. Daarbij kun je denken aan het lokale netwerk, Blackboard (de electronische leeromgeving), intranet, e-mail, Progress en het draadloos netwerk. De meeste informatiebronnen zijn via internet overal en altijd bereikbaar.

Eind augustus 2011 kregen alle studenten en medewerkers van Stenden Hogeschool twee pakjes kauwgom thuis toegezonden, met daarbij een fris ogende brief met als titel: ‘Refreshed Sizzling Intranet Stenden’. Intranet is de officiële interne communicatie-portal van Stenden Hogeschool. Hier vind je onder andere algemene mededelingen en specifieke mededelingen over bijvoorbeeld toetsroosters, lesroosters, roosterwijzigingen en groepsindelingen.

Vanaf 1 september 2011 is het nieuwe intranet van Stenden Hogeschool van start gegaan via http://www.istenden.com/. Bijna een maand kunnen we al kennis maken met een heel nieuw en fris intranet. iStenden is het vernieuwde startpunt voor studenten en medewerkers om informatie te vinden, om systemen te benaderen en om functionaliteiten te gebruiken. Het is de kern van de communicatie tussen en met studenten en medewerkers.

Bij de inrichting van het nieuwe intranet is vooral rekening gehouden met de door studenten in een onderzoek geuite wensen en suggesties. Dit vernieuwde intranet kunnen we als student en/of medewerker personaliseren en het is het startpunt voor alle gebruikers voor gerichte en gewenste informatie om studie of werk goed te kunnen uitvoeren. Daarnaast kun je je op basis van je eigen belangstelling abonneren op verschillende onderdelen, zodat dit automatisch op je eigen startpagina verschijnt. Verder is het intranet op termijn een portal naar andere Stenden-informatiesystemen, zoals de elektronische leeromgeving of Progress.

Het nieuwe intranet van iStenden is nog niet af. Eigenlijk is het nooit af, want regelmatig zullen er nieuwe toepassingen in deze digitale omgeving verschijnen. Zo zou je op termijn bijvoorbeeld kunnen chatten, of kun je groepen opzetten waarin je informatie kunt delen en/of waarin kan worden samengewerkt in onderwijs, onderzoek en/of organisatie.

Geen opmerkingen: