maandag 31 mei 2010

Regiocomité Fryslân Vereniging VU-Windesheim vergadert

Maandag 31 mei 2010

Vanavond zit ik de bijeenkomst voor van het Regiocomité Fryslân van de Vereniging VU-Windesheim in Stenden University Hotel te Leeuwarden. We beginnen vanavond met een warme maaltijd om de gelegenheid te hebben een aantal zaken in kleinere verbanden even informeel met elkaar door te spreken.

In het eerste deel van de vergadering staan de lopende zaken centraal, zoals die momenteel spelen in het landelijk verband van de Vereniging VU-Windesheim. Zo spreken we onder andere over het aftreden en over de nieuwe benoemingen van leden van ons regiocomité, die komend najaar zullen plaatsvinden. Een ander belangrijk deel van deze sessie is onze voorbereiding van de landelijke Ledenraadsvergadering die eind juni in de Vrije Universiteit te Amsterdam zal worden gehouden.

In het tweede deel van de vergadering worden onze eigen publieksactiviteiten van VU-connected in de regio Fryslân besproken. Eerst evalueren we onder andere het Debatcafé over de "Peilverhoging in de Friese polders", de lezing van professor Lietaert Peerbolte te Joure over "Paulus: stichter of volgeling"?" en blikken we terug op onze ervaringen met de succesvolle Debatcafé's van het afgelopen jaar.

Daarna kijken we vooruit naar onze komende activiteiten, zoals de VU-Alumnibijeenkomst van volgende week in de Fryske Akademy, het Symposium over Dementie bij Talma Veenwouden in september 2010, de Statutaire Ledenvergadering met de Sminialezing 2010 over Palliatieve zorg in oktober 2010, een themadiner van komend voorjaar en onze participatie in een landelijk project over "Tsjernobyl 25 jaar na dato" in april 2011. Ook de thema's en de debaters van de Debatcafé's van komend najaar en voorjaar, die we organiseren met het Friesch Dagblad en met Tresoar, passeren vanavond qua programmering de revue.

Het Regiocomité Fryslân van de Vereniging VU-Windesheim is een actieve club. Ze is betrokken op wat er landelijk speelt in verenigingsverband en is actief in de regio Fryslân met veel activiteiten waarin wetenschap, samenleving en levensbeschouwing elkaar ontmoeten. Vorm en inhoud verschillen doorgaans aanmerkelijk, waardoor er voor bijna iedereen gedurende een seizoen wel iets van zijn of haar gading bij is.

Geen opmerkingen: