maandag 24 mei 2010

De Wind van God in Woord & Muziek waait ook in Stiens

Pinkstermaandag 24 mei 2010

De kerkdiensten van de PKN-gemeente in De Hege Stins van Stiens van gisteren en vandaag vormen een tweeluik:
- Gisteren stond het evangelie naar Lukas en Handelingen centraal; vandaag het evangelie van Johannes.
- Gisteren werden alleen Gezangen gezongen, vandaag alleen Psalmen.

Het rode antependium met de vlammen en de duif hangt tijdens de ochtenddienst vandaag over de avondmaalstafel op het liturgisch centrum om het Pinksterfeest te onderstrepen. De beide voorgangers zijn vanmorgen organist Han Giesing op orgel en dominee Jaap Overeem als spreker. Het thema van deze tweede Pinksterdienst is "De wind van God in woord en muziek".

Na Intrede, Intochtslied, Bemoediging, Groet en het Gebed om de nood in de wereld luisteren we naar orgelmuziek: "Prelude" van Jean Langlais (1907-1991). Dan volgen de Gesproken Lofprijzing, het Gebed bij de opening van de Bijbel en de Bijbellezing uit het evangelie naar Johannes 20: 19-23:

Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar;
ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden.
Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’
Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde.
De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen.
Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’
Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest.

Deze Bijbellezing beantwoorden we met zang, waarna de Pinkster-overdenking van dominee Overeem volgt. Na dit meditatief moment volgt van Han Giesing zijn vertolking van de koraalbewerking: "Komm Heiliger Geist, Herr Gott" van Heinrich Scheidemann (1595-1663).
Na het Dankgebed en Voorbeden en de deze keer gesproken Geloofsbelijdenis volgt het orgelspel: "Cantio Sacra: Wir Glauben all an einen Gott" van Samuel Scheidt (1587-1654).
Na de Collecte, het Slotlied en de Zegen volgt dan nog het mooie orgelspel: "Nun bitten wir den Heiligen Geist" van Dieterich Buxtehude (1637-1707).

Buiten waait de wind stevig rondom de Elfstedentochtfietsers, die als een lang lint door onze provincie fietsen. En hier in De Hege Stins waait de wind van God over ons in woord en muziek.

Geen opmerkingen: