donderdag 3 september 2009

Stienser Buurtvereniging "Gysbert Japicx" 20 jaar

Donderdag 3 september 2009

Toen wij als gezin in Stiens kwamen wonen, viel ons op hoeveel buurtverenigingen het dorp Stiens heeft. Daar waar wij in vorige woonplaatsen gewend waren om verenigingen van hele buurten te zien, kregen we in Stiens te maken met een groot aantal "buurtverenigingen", die slechts voor één straat was opgericht en functioneerde. Eigenlijk zou je bij een groot deel van de Stienser buurtverenigingen derhalve moeten spreken over "straatverenigingen". Hoe dan ook, over het algemeen vervullen ze een belangrijke functie in de straat, in de buurt en in het dorp. Ze zorgen bijvoorbeeld voor belangenbehartiging, sociale cohesie en vooral ook voor de oerhollandse gezelligheid.

Met zoveel buurtverenigingen is er natuurlijk wel heel regelmatig wat te beleven in ons dorp. Elke buurtvereniging heeft periodiek en incidenteel zo zijn eigen activiteit, ieder met een eigen karakter en ieder op het eigen tijdstip. Eén van de Stienser buurtverenigingen is de Buurtvereniging "Gysbert Japicx". Die bestaat dit jaar 20 jaar. Reden te over om de eigen straat, de Gysbert Japicxstraat, maar eens mooi te versieren. Aan beide uiteinden van de langgerekte straat wordt de aandacht getrokken door de met veel groen versierde, welbekende beeltenis van onze gewaardeerde Friese schrijver-dichter Gysbert Japixc, die leefde van 1603-1666.

Geen opmerkingen: