vrijdag 17 april 2009

Wieger de Jong Slagerij support

Vrijdag 17 april 2009

Mijn zwager Wieger de Jong uit Dokkum heeft de majeure overstap gemaakt van een dienstbetrekking naar een eigen bedrijf. Hij is al meer dan dertig jaar werkzaam in verschillende slagerijen en slagerijfuncties. Deze waardevolle ervaring en vakkennis wil hij voortaan graag inzetten ter ondersteuning van plaatselijke slagerijafdelingen. De drie hoofdactiviteiten zijn: adviseren, trainen en ondersteunen.

Als bedrijfsnaam is gekozen voor: "Wieger de Jong Slagerij support". Zijn ondernemersmissie bij de recente bedrijfsstart is: "Het consumentgericht inzetten van managementinstrumenten voor het realiseren van een structureel en gezond rendement op de slagerijafdeling van de supermarkt".

De modules waaruit zijn dienstenassortiment is samengesteld, zijn de managementinstrumenten waarin de organisatie van de slagerijafdeling beschreven of geïnventariseerd worden. De modules als geheel vormen de basis van de organisatie van de slagerijafdeling. De modules kunnen ook ieder afzonderlijk van elkaar worden toegepast. De keuze voor het wel of niet inzetten van één of meerdere modules is afhankelijk van de plaatselijke situatie.

Aan de vorm en inhoud van de website van deze nieuwe onderneming wordt momenteel gewerkt. De eerste opdrachtgevers hebben zich reeds aangediend. Zijn succesvolle start is een eerste, hoopgevend teken dat het aangeboden dienstenpakket voorziet in een zekere behoefte.

Geen opmerkingen: