maandag 3 november 2008

4e Landelijk Beraad van het NBG in Eemnes

Maandag 3 november 2008

Onze vierde vergadering van het Landelijk Beraad van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) is in Hotel De Witte Bergen te Eemnes. Dit overleg wordt ook bijgewoond door Yvonne Zwart van het NBG-Klantencontactcentrum, Bert de Jong, de NBG-manager Activeren & Presenteren en Christa Baauw, het NBG-bestuurslid die het NBG-Vrijwilligersbeleid als speciaal aandachtspunt in haar bestuursportefeuille heeft.

Onze voorzitter Hans van Loon heeft een aantal concepten op schrift gezet voor nieuw op te stellen NBG-reglementen, nu wij landelijk zover zijn dat de nieuwste versie van de statuten van het NBG is vastgesteld. Wij bespreken achtereenvolgens: het concept-Reglement Ledenvertegenwoordiging, het concept-Reglement Vrijwilligerswerk, het concept-Verenigingsreglement en het voorstel voor Statutenwijziging dat is gebaseerd op de beoogde inhouden van bovenstaande drie concept-Reglementen.

In het tweede deel van het beraad staat de aanzet tot de NBG-notitie "Een Beweging in Beweging" van Bert de Jong centraal, waarin Bert beschrijft hoe het NBG-vrijwilligerswerk hedentendage is ingericht om de vrijwilligersbeweging van het NBG zo optimaal mogelijk in beweging te houden.

De stukken die we vandaag hebben besproken, gaan nu naar andere NBG-geledingen ten behoeve van finale besluitvorming daaromtrent.
Aan het eind van het overleg passeren allerlei ins en outs van de dit jaar weer groots opgezette Bijbel10daagse van het NBG die vandaag eindigt.

Geen opmerkingen: